Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto

reklama

Wydanie 5 (230)
Maj 2018
Biura i projekty wielofunkcyjne

Czynsze za biura idą w górę

Czynsze za biura idą w górę
Wioleta Wojtczak, dyrektor działu badań i analiz w Savillsie

EUROPA Według analityków firmy doradczej Savills, czynsze za powierzchnie biurowe w centralnych obszarach biznesowych w Europie będą rosły w 2018 roku. W warszawskich lokalizacjach centralnych trend ten zaczniemy obserwować w tym roku.

Od lat nieprzerwanie

Według wyliczeń analityków firmy doradczej, w 2017 roku czynsze za najlepsze powierzchnie biurowe w Europie wzrosły średnio o 6 proc. rok do roku. Tendencja wzrostowa utrzymuje się już od pięciu lat i stawki czynszowe będą nadal rosły przez co najmniej kolejne trzy lata. W Warszawie w ostatnich latach stawki czynszu były stabilne, ale kolejne miesiące powinny przynieść ich lekki wzrost. – Prognozowany wzrost czynszów w Warszawie wynikać będzie m.in. z niższej nowej podaży spodziewanej w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy, szczególnie w centralnych lokalizacjach, wysokiej aktywności najemców oraz rosnących kosztów budowy – przekonują eksperci. Z danych firmy Savills wynika, że czynsze za powierzchnie biurowe w centralnych obszarach biznesowych (COB) w Europie rosną nieprzerwanie od 2010 roku: średnio o 2,4 proc. rocznie na głównych rynkach i o 5,4 proc. rocznie w krajach nordyckich. Ponadto w trzecim kwartale ubiegłego roku średni wskaźnik pustostanów w COB miast europejskich spadł do rekordowo niskiego poziomu 6,6 proc., wskutek czego ilość wolnej powierzchni biurowej wysokiej jakości znacząco się zmniejszyła. – Dostępna powierzchnia biurowa skurczyła się wskutek rosnącego popytu i ostrożnego podejścia instytucji finansujących do wspierania nowych inwestycji w okresie co najmniej ostatnich czterech lat. Z tego względu aktualna sytuacja na rynku sprzyja najbardziej właścicielom wysokiej jakości budynków biurowych w europejskich miastach. Z kolei najemcy muszą rywalizować o ograniczone zasoby i liczyć się ze wzrostem kosztów najmu – twierdzi Eri Mitsostergiou, dyrektor ds. badań rynków europejskich w Savillsie. – Również w Warszawie dostępność powierzchni biurowej zmniejszyła się, a w związku z relatywnie niską nową podażą spodziewaną w 2018 i 2019 roku oraz wysoką aktywnością najemców, którą widać w wysokiej wartości popytu brutto oraz rekordowo wysokiej absorpcji netto, należy oczekiwać dalszego obniżania się wskaźnika pustostanów i nieznacznej korekty czynszów w górę – przekonuje Wioleta Wojtczak, dyrektor działu badań i analiz w Savillsie. – Ekspansje najemców w Warszawie [w 2017 roku – przyp. red.] stanowiły blisko 11 proc. popytu brutto, czyli ponad 90 tys. mkw. Dla porównania, np. w 2012 roku było to jedynie 3 proc. Nic nie wskazuje, żeby trend ten miał się odwrócić. Rekordowo wysoka absorpcja netto oznacza również coraz większe zapotrzebowanie firm na powierzchnie biurowe – dodaje Wioleta Wojtczak.

Wzrosty przez popyt

Według danych firmy doradczej w kilku miastach europejskich czynsze za najlepsze powierzchnie biurowe wzrosły znacznie powyżej poziomów odnotowanych w 2007 roku, czyli przed wybuchem ostatniego kryzysu finansowego. Dotyczy to m.in. Sztokholmu (+49 proc.), Berlina (35 proc.), Oslo (26 proc.), Monachium (16 proc.) i londyńskiej dzielnicy West End (14 proc.). Z analiz przeprowadzonych przez ekspertów firmy Savills wynika, że wielkość powierzchni biurowej będącej w przygotowaniu na lata 2018-2019 w COB na terenie Europy wynosi około 10,5 mln mkw., czyli mniej więcej tyle, ile roczny popyt (według średniej długoterminowej). – Podaż i popyt powrócą do stanu równowagi dopiero za jakiś czas, co oznacza, że utrzyma się presja wzrostowa na czynsze za najlepsze powierzchnie w COB – według prognoz Savillsa w 2018 roku stawki czynszowe mogą wzrosnąć średnio o 2,5 proc. Wzrosty o ponad 4 proc. rocznie mogą odnotować w szczególności miasta takie, jak Oslo, Madryt, Barcelona i Kopenhaga, jednak ich dokładna skala na niektórych z tych rynków jest przedmiotem spekulacji – prognozują analitycy. Według ich wyliczeń nowa podaż w Warszawie w kolejnych dwóch latach wyniesie około 450 tys. mkw. podzielonych mniej więcej po równo między 2018 a 2019 rok. Średnioroczna wartość absorpcji netto z ostatnich pięciu lat wynosi natomiast ponad 237 tys. mkw. z rekordową wartością 378,5 tys. mkw. zanotowaną w ubiegłym roku. – Najemcy biur kontynuują ekspansję, a rywalizacja o pozyskanie najbardziej utalentowanych pracowników to obecnie główny czynnik rosnącego popytu na najbardziej atrakcyjne powierzchnie biurowe w COB. W kluczowych branżach zatrudnienie najlepszej kadry stało się ważniejsze od kosztów związanych z lokalizacją. Ten trend może się utrzymać, chyba że ponownie pogorszą się nastroje wśród przedsiębiorstw na terenie Europy i koszty wynajmu nieruchomości staną się zbyt dużym obciążeniem dla bilansów firm – uważa Matthew Fitzgerald, dyrektor europejskiego działu reprezentacji najemców w Savillsie.

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
Dodatki specjalne
reklama

konferencje

10. Konferencja Inwestycji Hotelowych
Garnitury na rowery. III przejazd dyskusyjno-miastoznawczy.
10. Konferencja Polski Rynek Biurowy - Trendy i Prognozy
15. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
18. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
14.Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
5. Konferencja Inwestycje na Rynku Nieruchomości Komercyjnych
25. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych
Eurobuild Awards 2019
Newsletter
Otrzymuj najnowsze informacje ze świata nieruchomości e-mailem
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.