Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto

reklama

poprzedni
Stracona szansa
następny
Od stycznia mieszkanie to przynajmniej 25 mkw.

Komentarz do wyników za trzeci kwartał 2017 roku

Andrzej Goławski, prezes
Mostostal Warszawa

14 listopada 2017

Komentarz do wyników za trzeci kwartał 2017 roku

Po trzech kwartałach 2017 roku grupa Mostostalu Warszawa zanotowała 88 mln zł zysku ze sprzedaży, przy czym w trzecim kwartale wyniósł on 23 mln zł. Zagregowany zysk netto po trzech kwartałach osiągnął poziom 10 mln zł, podczas gdy wynik netto trzeciego kwartału zamknął się stratą w kwocie 10 mln zł.

Na ujemny wynik netto trzeciego kwartału wpływ miały zdarzenia w postaci utworzenia odpisu na przegrany w Sądzie Arbitrażowym spór z Lubelskim Węglem Bogdanka na tle rozbudowy zakładu obróbki węgla w Bogdance, a także osłabienie polskiej waluty wobec euro, co spowodowało konieczność zaksięgowania ujemnych różnic kursowych od wyceny udzielonych Mostostalowi Warszawa pożyczek. Z wyłączeniem tych zdarzeń grupa zanotowałaby dodatni wynik netto w trzecim kwartale w wysokości 3 mln zł.

W okresie trzeciego kwartału grupa zrealizowała przychody ze sprzedaży na poziomie 250 mln zł (narastająco za trzy kwartały 2017 roku: 820 mln zł). Spadek przychodów w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (odpowiednio o 26 proc. i 23 proc.), był wynikiem pozyskania mniejszej liczby kontraktów w latach 2015 – 2016 oraz zmniejszających się, zgodnie z harmonogramem, przerobów na kontrakcie w Opolu.

Obecnie grupa odbudowuje portfel zleceń. Od początku 2017 roku zawarliśmy nowe kontrakty o łącznej wartości 937 mln zł. Wartość portfela zleceń na dzisiaj wynosi 1,42 mld zł i obejmuje kontrakty z sektora ogólnobudowlanego, energetycznego, przemysłowego, infrastrukturalnego oraz ochrony środowiska.

Na koniec trzeciego kwartału 2017 roku kapitał własny ogółem grupy Mostostalu Warszawa wyniósł 248 mln zł. Zatrudnienie osiągnęło poziom 1 557 pracowników, utrzymując się na zbliżonym poziomie w porównaniu do stanu na koniec 2016 roku.

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

24. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych w Polsce
Eurobuild Awards 2018
Newsletter
Otrzymuj najnowsze informacje ze świata nieruchomości e-mailem
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.