Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto

reklama

poprzedni
Polska w dwudziestce krajów najatrakcyjniejszych dla Chin
następny
Handlowy chaos

Zakaz handlu a opłaty eksploatacyjne

Paulina Jabłońska, adwokat
CPI Property Group

06 lutego 2018

 Zakaz handlu a opłaty eksploatacyjne

Zakaz handlu dotyczy jedynie placówek handlowych. Przez placówkę handlową nie należy rozumieć m.in. galerii handlowych, które nadal mogą pozostać otwarte. Warto jednak zauważyć, że mimo niewprowadzenia zakazu funkcjonowania centrów handlowych, zakaz wprowadzony ustawą będzie mieć bezpośrednie przełożenie na sposób ich funkcjonowania.

Bazując na przykładzie węgierskim, można dostrzec pewne problemy, które mogą się pojawić w niedalekiej przyszłości w relacjach między właścicielami centrów handlowych a ich najemcami. Jako że większość osób jeszcze jakiś czas temu nie spodziewała się, że komentowana ustawa kiedykolwiek wejdzie w życie, umowy najmu zawarte pomiędzy właścicielami centrów handlowych a przedsiębiorcami prowadzącymi handel, nie przewidują obowiązków stron na wypadek zakazu handlu w niedziele. O ile nie jest to znaczący problem w przypadku umów krótkoterminowych, o tyle umowy zawarte na okres 5 lub więcej lat mogą budzić pewien niepokój u najemców. Jako, że w praktyce strony zawierając umowę najmu postanawiają, że najemca będzie zobowiązany prowadzić działalność w godzinach otwarcia centrum handlowego, wydaje się, że w przypadku, gdy właściciel centrum postanowi pozostawić je otwarte w niedziele, najemcy wyłączeni spod zakazu handlu będą zobowiązani do otwarcia swoich sklepów i prowadzenia działalności.

Z powyższym wiąże się jeszcze jeden problem, a mianowicie kto będzie ponosić opłaty związane z funkcjonowanie centrów handlowych w niedziele tzw. service charge, czy będą to wszyscy najemcy, czy też jedynie ci, którzy prowadzą działalność. Z uwagi na fakt, że koszty te ponoszone są zazwyczaj proporcjonalnie do udziału, wydaje się, że właściciele centrów handlowych obciążą tymi kosztami jedynie przedsiębiorców prowadzących w ten dzień działalność. Jednocześnie należy odnieść się krytycznie do głosów najemców żądających obniżek czynszu przy jednoczesnym powoływaniu się na nadzwyczajną zmianę stosunków. Warto zauważyć, że obecnie, z uwagi na stabilność stosunków społecznych, powyższa klauza co do zasady nie będzie mogła znaleźć zastosowania.


Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

Garnitury na rowery. III przejazd dyskusyjno-miastoznawczy.
10. Konferencja Polski Rynek Biurowy - Trendy i Prognozy
15. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
18. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
14.Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
Eurobuild Awards 2019
Newsletter
Otrzymuj najnowsze informacje ze świata nieruchomości e-mailem
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.