Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
następny
BREEAM dla Ethosa

reklama

Kongres Bezpieczeństwa Obiektów Handlowych

Kongres Bezpieczeństwa Obiektów Handlowych
9 listopada zapraszamy na pierwszy w Polsce Kongres Bezpieczeństwa Obiektów Handlowych. Podczas Kongresu poruszone zostaną między innymi takie tematy jak wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa współczesnych obiektów handlowych, obowiązki zarządców nieruchomości w kontekście zmian ustawodawczych czy rola firmy ochrony w systemie bezpieczeństwa obiektu handlowego.

Kongres Bezpieczeństwa Obiektów Handlowych jest pierwszym takim wydarzeniem w Polsce dedykowanym właścicielom, zarządcom, deweloperom, najemcom oraz przedstawicielom firm zajmujących się ochroną obiektów handlowych. Odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie rynku oraz realizując swoją misję Polska Rada Centrów Handlowych, zebrała grupę wybitnych ekspertów i praktyków branżowych zajmujących się tematyką bezpieczeństwa aby opracować program, który wniesie znaczący wkład w rozwój systemów bezpieczeństwa w obiektach handlowych. Rada kontynuuje podjęte już działania takie jak szkolenia organizowane wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. "Zabezpieczanie Antyterrorystyczne Obiektów Wielkopowierzchniowych " podczas, których przeszkolonych zostało około 400 osób z branży centrów handlowych i ochrony. Kongres jest naturalną kontynuacją tych działań, który pozwoli na poruszenie jeszcze większej liczby kluczowych tematów oraz dotrze do większej grupy osób.

Kongres Bezpieczeństwa Obiektów Handlowych
9 listopada 2016, Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79 Warszawa

W celu rejestracji na wydarzenie prosimy o kontakt z Polską Radą Centrów Handlowych.

Więcej informacji na stronie www.prch.org.pl

Ramowy zakres tematyczny Kongresu

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa współczesnych obiektów handlowych

 • identyfikacja współczesnych zagrożeń w obiektach handlowych (piramida zagrożeń)
 • raporty rynkowe dot. bezpieczeństwa
 • metody analizy skuteczności systemów bezpieczeństwa obiektów handlowych

Priorytety w systemie bezpieczeństwa obiektów handlowych

 • określenie obszarów wymagających ochrony oraz identyfikacja słabych punktów
 • plany zabezpieczenia obiektów i procedury działania
 • przewidywanie zagrożeń i minimalizowanie ryzyka
 • komunikacja kryzysowa i dbanie o wizerunek obiektu


Obowiązki zarządców nieruchomości w kontekście zmian ustawodawczych

 • prawne aspekty bezpieczeństwa w obiektach handlowych
 • ustawa o działaniach antyterrorystycznych, nowa rola Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • koordynacja działań służb i zasady współpracy między nimi a zarządcą obiektu
 • współpraca zarządców obiektów handlowych z firmami ochroniarskimi oraz pracownikami obiektów handlowych oraz klientami
 • procedury kryzysowe w zarządzaniu obiektem handlowym

Analiza i szacowanie ryzyka, jako kluczowy element zarządzania obiektem handlowym

 • sprawne zarządzanie informacją o możliwych zagrożeniach
 • metodologie szacowania ryzyka
 • ocena ryzyka i kontrola ryzyka
 • zarządzenie ryzykiem w obiekcie handlowym

Odpowiedzialność zarządców i najemców obiektów handlowych z tytułu niepożądanych zdarzeń z udziałem klientów lub pracowników

 • zainteresowane podmioty i rodzaje odpowiedzialności - przepisy a umowy,
 • typy zagrożeń - katastrofy i wypadki; case studies - natura (deszcze nawalne, śnieg, lód, pożary), technika, ludzie (błędy kierownictwa, pracowników i klientów)
 • najczęstsze nieprawidłowości (komunikacja, formalizm, zmienne wytyczne, brak egzekwowania, złe szkolenie, niedostateczna kontrola, czynnik ludzki),
 • prewencja - dobre praktyki

Rola firmy ochrony w systemie bezpieczeństwa obiektu handlowego

 • standardy zawodowe pracowników ochrony i polityka zatrudnienia
 • zakres usług, w tym oferta technologiczna wspierająca funkcjonariuszy ochrony oraz zwiększająca bezpieczeństwo
 • formy współpracy (umowy, regulaminy)

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.