Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Handel w przebudowie i modernizacji
następny
Eurobuild Awards 2016: ponad 40 tys. zł na potrzeby chorych dzieci

reklama

Banki wciąż chętnie finansują inwestycje

Eurobuild CEE 06 grudnia 2016
EUROPA Jak wynika z badania KPMG przeprowadzonego wśród blisko 100 instytucji finansowych w 21 krajach, obecne warunki finansowania na europejskich rynkach nieruchomości pozostają korzystne, pomimo nieco mniej optymistycznych nastrojów w branży. Polska jest wciąż atrakcyjnym i perspektywicznym rynkiem dla inwestorów w sektorze nieruchomości, co znajduje odzwierciedlenie w finansowaniu projektów deweloperskich. Banki w Polsce najczęściej finansują inwestycje w nieruchomości handlowe, stanowiące ponad połowę wszystkich inwestycji (1,02 mld euro), a także inwestycje biurowe (786 mln euro) oraz przemysłowe (261 mln euro).

Pomimo sprzyjających warunków makroekonomicznych w Europie – ze średnim wzrostem PKB utrzymującym się na poziomie 2,5 proc. – i korzystnych warunków finansowania, a także niezależnie od programu zakupu aktywów Europejskiego Banku Centralnego i niskich stóp procentowych, wartość inwestycji na europejskim rynku nieruchomości spadła o ok. 30 proc. w pierwszej połowie 2016 roku w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej, stanowiącym jedynie niewielki odsetek całego europejskiego wolumenu transakcji, w pierwszej połowie 2016 r. odnotowano wzrost inwestycji w nieruchomości aż o 50 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.
Polskie banki w dalszym ciągu zdecydowanie wspierają finansowanie nieruchomości. Spośród wszystkich krajów, które wzięły udział w badaniu, finansowanie nieruchomości ma strategicznie większe znaczenie tylko dla banków w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
- Inwestycje w naszym regionie wzrosły o 50 proc. w pierwszej połowie tego roku. Polska jest wciąż atrakcyjnym krajem na rynku nieruchomości, przyciągając nowych inwestorów, którzy nie inwestowali wcześniej w kraju – mówi Steven Baxted, partner, szef zespołu doradztwa dla rynku budownictwa i nieruchomości w KPMG w Polsce.
Co najmniej 75% respondentów z banków w Europie wskazało, że zainteresowanie finansowaniem inwestycji w nieruchomości utrzymało się na tym samym poziomie bądź wzrosło w ciągu ostatniego roku.
Na niektórych z największych rynków nieruchomości w Europie, podobnie jak w Wielkiej Brytanii i Niemczech, zaobserwowano spadek liczby transakcji w pierwszej połowie 2016 roku, podczas gdy Finlandia i Szwecja odnotowały 30-procentowy wzrost w skali roku. Rynki krajów Europy Środkowo-Wschodniej charakteryzują się znacznym potencjałem do wzrostu.
- Ze względu na silną konkurencję o odpowiednich kredytobiorców w Polsce, banki próbują uzyskać przewagę nie tylko dzięki marżom odsetkowym, ale także innym istotnym warunkom kredytowym, takim jak okres amortyzacji kredytu. Kredytobiorcy żądają długich okresów amortyzacji, a jednocześnie najniższej możliwej spłaty kapitału w terminie – podsumowuje Steven Baxted z KPMG.
Spośród wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Polska jest najczęściej wybieranym krajem przez inwestorów na rynku nieruchomości. Całkowity wolumen transakcji na polskim rynku nieruchomości wynosi 40 proc. wszystkich transakcji w CEE (32 proc. włączając Rosję), przekraczając poziom 2,07 mld euro. Rynek nieruchomości w Polsce znajduje się w dobrej kondycji dzięki stabilnym i korzystnym warunkom finansowania oraz dużej konkurencji między bankami.


Jak wynika z badania KPMG do najpopularniejszych klas aktywów należą: na rynkach zaklasyfikowanych na potrzeby analizy jako „dominujące” (Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania) – nieruchomości biurowe i mieszkaniowe, na rynkach „ustabilizowanych” (Polska, Austria, Czechy, Słowacja, Szwecja, Belgia, Holandia) – powierzchnie mieszkaniowe, a następnie biurowe i handlowe, a na pozostałych rynkach (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Węgry, Irlandia, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowenia i Turcja) banki najchętniej finansują nieruchomości biurowe oraz mieszkaniowe. W Polsce dominują inwestycje w nieruchomości handlowe, które odpowiadają za ponad połowę wszystkich inwestycji (1,02 mld euro) oraz inwestycje biurowe (786 mln euro i 38% wszystkich inwestycji) i przemysłowe (261 mln euro).
W odniesieniu do warunków spłaty kredytów, zgodnie z raportem, różnica pomiędzy maksymalnym okresem amortyzacji kredytu oraz maksymalnym okresem na jaki kredyt może zostać udzielony jest znacznie większa w „dominujących” i „ustabilizowanych” gospodarkach (odpowiednio 17 i 16 lat) niż w pozostałych gospodarkach (4 lata).


Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama

Pozostałe wiadomości

30 października 2019

CCC podlicza trzy kwartały

05 września 2019

Redan w dół

05 września 2019

TxM ze spadkami

03 lipca 2019

Wittchen podlicza

10 czerwca 2019

Setki milionów na reklamę

05 czerwca 2019

CCC podlicza maj

reklama

konferencje

reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.