Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Lofty powstaną we Młynie
następny
MBank kredytuje inwestycję w Lublinie

reklama

Murapol bliżej przejęcia Awbudu

Tomasz Cudowski 21 kwietnia 2017

Tomasz Cudowski

Dziennikarz

+48 22 356 25 26
tomasz.cudowski@eurobuildcee.com

Tomek jest absolwentem neofilologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, tamże zaczynał jako dziennikarz pod koniec lat 80. Z branżą nieruchomości związany od roku 2005, w Eurobuildzie zajmuje się rynkiem mieszkaniowym, nowymi technologiami i zarządzaniem nieruchomościami. Czasem można go usłyszeć w radiowej Dwójce, gdzie prowadzi przeglądy prasy w paśmie porannym. Czasem można go też spotkać w Bieszczadach lub Beskidzie Niskim, gdzie pęta się całymi dniami bez wyraźnego celu.

POLSKA Spółka Abadon Real Estate dostała zgodę prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na zakup 100 proc. udziałów spółki Petrofox, podmiotu dysponującego większościowym pakietem akcji Awbudu. Po spełnieniu się pozostałych warunków zawieszających oraz realizacji transakcji spółka z holdingu Murapol obejmie pośrednio i bezpośrednio kontrolę nad Awbudem.

W styczniu tego roku Abadon Real Estate i Petrofox ze wspólnikami zawarli umowę inwestycyjną, na podstawie której spółka Murapolu miała przejąć głównego akcjonariusza Awbudu. Realizacja transakcji uwarunkowana była m.in. uzyskaniem zgody UOKiK.
– Pierwsze efekty zacieśnienia współpracy spółek już są widoczne – jesteśmy w trakcie realizacji projektu Murapol Parki Warszawy, podczas której nasze specjalizacje i zasoby doskonale się uzupełniają – mówi Michał Sapota, prezes zarządu Murapol. – Liczymy, że wyniki połączenia sił całego holdingu Murapol z potencjałem i możliwościami Grupy Awbud będą widoczne w ciągu najbliższych dwóch-trzech lat – dodaje.
Po sfinalizowaniu transakcji zespół Abadon Real Estate będzie liczył ponad 800 specjalistów rynku nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych oraz przemysłowych. Obecnie Abadon Real Estate ma bezpośrednio 9,47 proc. udział w kapitale akcyjnym Awbudu, zaś Murapol, dominujący akcjonariusz Abadon Real Estate, dysponuje 4,99 proc. pakietem jej akcji.


Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

4. Konferencja - Inwestycje na Rynku Nieruchomości Komercyjnych
17. Turniej Golfa Eurobuild CEE
13. Turniej Tenisa Eurobuild CEE
3. Festiwal Architektury i Budownictwa
9. Konferencja Polski Rynek Biurowy- Trendy i Prognozy
Eurobuild Awards 2018
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.