Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Mitsubishi wjedzie do Neoparku
następny
Turystyczna ofensywa Bułgarii

reklama

Bliżej Narodowego Programu Mieszkaniowego

Eurobuild CEE 30 sierpnia 2017
POLSKA Pełnomocnikiem ds. organizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) został Tomasz Tomala. Najważniejszym zadaniem pełnomocnika jest uruchomienie KZN, który pełni ważną rolę w Narodowym Programie Mieszkaniowym.

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości wchodzi w życie 11 września 2017 roku. Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) będzie gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa, przeznaczając je pod budowę mieszkań o atrakcyjnym czynszu (jego wysokość będzie określana rozporządzeniem Rady Ministrów), w formule najmu lub najmu z opcją dojścia do własności oraz realizował wiele innych zadań związanych z ochroną praw najemców.

Tomasz Tomala jest zastępcą dyrektora biura ministra w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Pełnomocnik w okresie sprawowania funkcji będzie wykonywał zadania prezesa KZN oraz dyrektora biura KZN na zasadach określonych w ustawie o KZN. Najważniejsze jest podjęcie czynności niezbędnych do rozpoczęcia działalności przez KZN, a także zatrudnienie pracowników biura KZN. Z chwilą powołania prezesa KZN pełnomocnik zakończy swoją działalność.

Nadzór nad działalnością pełnomocnika sprawuje Minister Infrastruktury i Budownictwa. Środki na rozpoczęcie działalności pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację Narodowego Programu Mieszkaniowego.


Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

17. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
13. Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
3. Festiwal Architektury i Budownictwa
9. Konferencja Polski Rynek Biurowy- Trendy i Prognozy
24. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych w Polsce
Eurobuild Awards 2018
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.