Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Mitsubishi wjedzie do Neoparku
następny
Turystyczna ofensywa Bułgarii

reklama

Bliżej Narodowego Programu Mieszkaniowego

Eurobuild CEE 30 sierpnia 2017
POLSKA Pełnomocnikiem ds. organizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) został Tomasz Tomala. Najważniejszym zadaniem pełnomocnika jest uruchomienie KZN, który pełni ważną rolę w Narodowym Programie Mieszkaniowym.

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości wchodzi w życie 11 września 2017 roku. Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) będzie gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa, przeznaczając je pod budowę mieszkań o atrakcyjnym czynszu (jego wysokość będzie określana rozporządzeniem Rady Ministrów), w formule najmu lub najmu z opcją dojścia do własności oraz realizował wiele innych zadań związanych z ochroną praw najemców.

Tomasz Tomala jest zastępcą dyrektora biura ministra w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Pełnomocnik w okresie sprawowania funkcji będzie wykonywał zadania prezesa KZN oraz dyrektora biura KZN na zasadach określonych w ustawie o KZN. Najważniejsze jest podjęcie czynności niezbędnych do rozpoczęcia działalności przez KZN, a także zatrudnienie pracowników biura KZN. Z chwilą powołania prezesa KZN pełnomocnik zakończy swoją działalność.

Nadzór nad działalnością pełnomocnika sprawuje Minister Infrastruktury i Budownictwa. Środki na rozpoczęcie działalności pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację Narodowego Programu Mieszkaniowego.


Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama

Pozostałe wiadomości

24 listopada 2017

Victoria ze zgodą i popytem

23 listopada 2017

Wola Libre za pół roku

20 listopada 2017

Fiński dom z pozwoleniem

16 listopada 2017

Pozwolenie na drugi Nowy Punkt

16 listopada 2017

Angel River do usług

15 listopada 2017

Klucze do Zielonych Rabowic

14 listopada 2017

Cała Duna na wiosnę

09 listopada 2017

Praga ukoronowana w 1/3

02 listopada 2017

Espresso nadal gorące

reklama

konferencje

Eurobuild Awards 2017
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.