Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Galeria Łomianki zamiast Auchan Łomianki
następny
PHN z mniejszym zyskiem i ambitnymi planami

reklama

EPP z wyższym zyskiem

Eurobuild CEE 05 września 2017

POLSKA Echo Polska Properties (EPP) zanotowałao w pierwszej połowie 2017 roku zysk netto na poziomie 39,6 mln euro, natomiast zysk netto dla akcjonariuszy – 36,6 mln euro – był wyższy od prognozowanej kwoty 35,5 mln euro – podała spółka.

Zysk dla akcjonariuszy wyniósł 5,192 eurocentów na jedną akcję i jest o 3,2 proc. wyższy od prognozowanego przez spółkę. W raportowanym okresie EPP sfinalizowała zakupy nieruchomości warte 262 mln euro, dzięki którym wartość portfela nieruchomości wzrosła do 1,7 mld euro.

Na koniec czerwca 2017 portfel EPP zawierał 13 centrów handlowych, dwie inwestycje w budowie oraz 9 biurowców znajdujących się na terenie całej Polski. Spółka podała, że nieruchomości zapewniają zwroty na poziomie od 6 do 7 proc. pełnego wynajmu. W omawianym okresie udział powierzchni niewynajętej wyniósł 1,6 proc. dla obiektów handlowych oraz 2,8 proc. dla biur. Dochód z nieruchomości EPP wyniósł w pierwszym półroczu 2017 roku 45,5 mln euro (29,74 mln euro z centrów handlowych i 15,77 mln euro z biur) w porównaniu z 26,23 mln euro w pierwszej połowie 2016 roku.

Zdaniem prezesa EPP, Hadleya Deana, powodem tych wyników jest korzystna sytuacja makroekonomiczna Polski nakręcająca koniunkturę w sektorze nieruchomości. – Polska ma jedną z najniższych stóp bezrobocia w Europie, 4-procentowy wzrost PKB rocznie oraz stabilną inflację. To wszystko złożyło się na to, że w czerwcu sprzedaż detaliczna wzrosła o 6 proc. w ujęciu rok do roku – uważa Hadley Dean.

EPP podtrzymuje też swoją strategię zakładającą akwizycje centrów handlowych. W lipcu 2017 roku spółka kupiła Galerię Solną w Inowrocławiu. – To kolejny krok w kierunku osiągnięcia założonego celu – podwojenia wartości portfolio do 2020 roku – powiedział Hadley Dean.


Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

17. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
13. Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
3. Festiwal Architektury i Budownictwa
9. Konferencja Polski Rynek Biurowy- Trendy i Prognozy
24. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych w Polsce
Eurobuild Awards 2018
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.