Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Netto dla Banków Żywności
następny
IHG z kolejnym nowym hotelem w Warszawie

reklama

AmRest bierze kredyt na 430 mln euro

Eurobuild CEE 09 października 2017
POLSKA / CZECHY AmRest podpisał umowę kredytową na 430 mln euro z Bankiem Pekao, PKO Bankiem Polskim, ING Bankiem Śląskim i Česką spořitelną.

Umowę kredytową po stronie AmRest zawarły AmRest, AmRest Polska i AmRest Czechy. AmRest Polska i AmRest Czechy są spółkami w 100% zależnymi od AmRest.

Na podstawie umowy kredytowej, banki udzieliły kredytu w przybliżonej kwocie 430 milionów euro, czyli około 1 848 milionów zł, która może zostać powiększona o dodatkową kwotę około 145 milionów euro, czyli około 623 milionów zł po spełnieniu określonych przez strony warunków. Termin spłaty kredytu przypada na 30 września 2022 roku. Środki pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań wynikających z umowy kredytowej zawartej dnia 10 września 2013 roku, na finansowanie rozwoju spółki oraz zarządzanie kapitałem obrotowym.

Kwota kredytu obejmuje cztery transze: transza A w maksymalnej kwocie do 250 mln euro, transza B w maksymalnej kwocie do 300 mln zł, transza C w maksymalnej kwocie do 300 mln czeskich koron oraz transza D udzielona w formie kredytu rewolwingowego, w kwocie do 450 mln zł. Dodatkowo umowa obejmuje dwie transze kredytu, które mogą być przyznane przez kredytodawców w okresie jej obowiązywania: transza E – 280 mln zł, która może być przeznaczona na spłatę polskich obligacji oraz transza F w wysokości 350 mln zł, która będzie mogła być wykorzystana na ogólne cele korporacyjne.

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej z wyjątkiem części transzy A, która oprocentowana jest według stałej stopy procentowej. Zgodnie z postanowieniami umowy AmRest zobowiązany jest do zachowania wskaźników płynności na uzgodnionych poziomach. W szczególności spółka zobowiązuje się do nieprzekraczania poziomu 3,5 w przypadku stosunku długu netto do wartości zysku EBITDA. Stosunek wartości zysku EBITDA do kosztu odsetek ma pozostać na poziomie powyżej 3,5.

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

3. Festiwal Architektury i Budownictwa
3. edycja Turnieju Tenisa Stołowego cmT
9. Konferencja Polski Rynek Biurowy- Trendy i Prognozy
24. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych w Polsce
Eurobuild Awards 2018
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.