Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Miele zainwestuje 200 milionów
następny
Śląski Quick Park w coraz lepszej formie

reklama

Bene Future of Work Report: na drodze do biura przyszłości

Eurobuild CEE 20 grudnia 2017
Bene Future of Work Report: na drodze do biura przyszłości

Big data, digitalizacja, mobilność i sieci społecznościowe to jedne z najbardziej istotnych czynników, które w ostatnim czasie zmieniają naszą sytuację społeczną, polityczną i gospodarczą, a tym samym wywierają także wpływ na sposób, w jaki pracujemy. Jako lider innowacyjnych koncepcji biurowych Bene współpracuje z międzynarodowymi ekspertami, aby identyfikować i wyprzedzać trendy związane z biznesem, a następnie przekształcać tę wiedzę w innowacyjne koncepcje i produkty znajdujące zastosowanie w postępowych biurach. Wyniki najnowszych analiz opublikowane zostały w pierwszym tak kompleksowym i nowatorskim raporcie – Bene Future of Work Report.

Biuro jako element strategii biznesowej firmy

Jak zwracają uwagę eksperci 8. Konferencji Polski Rynek Biurowy Prognozy i Trendy, współczesne firmy coraz lepiej rozumieją, że nie istnieje jeden uniwersalny model idealnej przestrzeni do pracy, a kluczem do sukcesu jest z jednej strony dostosowanie biura do specyfiki firmy i potrzeb jej pracowników, z drugiej do zmieniających się realiów współczesnego biznesu. Mimo to nadal w procesie aranżacji nowego biura nie uczestniczą działy HR a sama przestrzeń mimo wielu cennych funkcji jakie może pełnić dla organizacji, także wizerunkowych, traktowana jest właściwie tylko jako miejsce realizacji codziennych obowiązków. Czyli dokładnie tak, jak jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy dominującym modelem była praca indywidualna rozliczana zadaniowo. Tymczasem wraz ze wzrostem roli informacji oraz kreatywnych idei i wejściem na rynek nowych pokoleń pracowników, model ten uległ znaczącej zmianie. W wielu branżach, przede wszystkim związanych z nowymi technologiami, kanałami mobilnymi lub środkami masowego przekazu, firmy zaczęły pracować bardziej elastycznie, zespołowo, nagradzając na równi kreatywne pomysły i zrealizowane zadania. W ślad za tymi zmianami podążało także biuro, które z pozycji miejsca do pracy awansowało do rangi przestrzeni sprzyjającej wymianie myśli i doświadczeń, wspierającej kreatywność i na tyle elastycznej, żeby pogodzić interesy różnych grup pracowników. Tym samym stało się ważnym elementem kultury organizacji i czynnikiem,

na który pracownicy zaczęli zwracać uwagę już na etapie rekrutacji. Tymczasem jak zauważa Katarzyna Jasińska, dyrektor zarządzająca Bene Poland, działy HR w polskich firmach wprawdzie zdają sobie sprawę z tych zmian, ale nie nadają im wysokiego priorytetu. Nie tylko nie identyfikują biura jako motywatora, ale też nie doceniają jego roli w budowaniu wizerunku firmy wewnątrz i na zewnętrz organizacji. W związku ze zmianą kultury pracy, w wysoko rozwiniętych krajach zachodnich biuro stanowi jeden z istotnych elementów employee brandingu i jest ważnym argumentem także w procesie rekrutacji. Firmy starają się zaspokajać potrzeby zawodowe pracowników i wspierać ich kreatywność m.in. poprzez tworzenie miejsc sprzyjających integracji i relaksowi, jak kuchnie czy chillout zony oraz wspierających pracę zespołową, jak odpowiednio wyposażone sale konferencyjne i pokoje do rozmów. Nie oznacza to oczywiście, że firmy pracujące w modelu tradycyjnym nie mają szansy zainteresować kandydatów swoją ofertą. Z biegiem czasu będzie to jednak coraz trudniejsze, ponieważ praca ściśle zadaniowa i przypisanie osoby do miejsca oraz stanowiska będzie świadczyło o małym zorientowaniu przedsiębiorstwa na rozwój i potrzeby pracowników. Rola pozamaterialnych czynników motywacyjnych, do których należy biuro, rośnie także wraz z kolejnymi szczeblami kariery. Dla managera lub dyrektora motywatory takie jak ubezpieczenie zdrowotne, samochód czy karnet sportowy, są już standardem. Dlatego zwraca większą uwagę właśnie na nowoczesną przestrzeń roboczą, wartości organizacji i panującą w niej atmosferę. – Biorąc pod uwagę fakt, że przez całe swoje życie w pracy spędzamy ponad sześć lat każdy z nas szuka miejsca, które jest jednocześnie nowoczesne, stabilne, przyjazne i otwarte. Mając możliwość wyboru zawsze skierujemy nasze kroki do firmy, która patrzy na ludzi przez pryzmat ich potencjału, a nie celów organizacji i potrafi stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju – podkreśla Katarzyna Jasińska.

Dominika Kowalska, Senior Consultant Workplace Strategy Global Occupier Services w firmie Cushman&Wakefield zwraca zaś uwagę na potencjał przestrzeni i na to, czy rzeczywiście korzystnie wpływa ona na wizerunek firmy. Działy human resources nie wykorzystują biur w procesie budowania wizerunku firmy, bo często same biura niestety nie dają takiej możliwości. I nie chodzi nawet o to, że dawno nieodnawiane pomieszczenia nie przystają już do potrzeb danej organizacji. Coraz częściej spotykamy się z sytuacjami, gdy nowe biuro, dopiero co wyremontowane, nie spełnia podstawowych potrzeb związanych z organizacją pracy i komfortem pracowników, nie wspiera wymiany pomysłów i nie pomaga w skupieniu uwagi. A wręcz buduje wśród zespołu złe nawyki związane między innymi z brakiem motywacji do dzielenia się pomysłami i wspólnej pracy czy zachwianiem relacji praca-dom.

Do podstawowych biurowych grzechów eksperci panelu dyskusyjnego zgodnie zaliczają tworzenie biurowych scenografii, które choć efektowne, nie spełniają swoich funkcji, brak rzeczywistej analizy potrzeb i próby nadawania przestrzeni do pracy charakteru czegoś, czym być nie powinna – domu. Przestrzenie robocze bardzo często aranżowane są z pominięciem rzeczywistej analizy potrzeb zespołu co sprawia, że nawet najbardziej efektowne i nowoczesne wnętrze może nie podnosić efektywności ludzi - podsumowuje Zbigniew Kostrzewa, właściciel studnia architektonicznego InDesign. Niestety to, co efektowne najczęściej jest po prostu scenografią inspirowaną innymi głośnymi projektami, jak choćby siedzibą technologicznego giganta Google. Taki przestrzenie fajnie jest oglądać na zdjęciach, wejść na chwilkę, jako gość, ale jeśli się tam pracuje cały dzień, to te „ciekawe” rzeczy się opatrzą, a wręcz mogą męczyć, ponieważ w otoczeniu jest zbyt dużo bodźców. Pod względem projektu to najczęściej taki biurowy Frankenstein. Złożony z niepasujących do siebie części, lekko ułomny – podsumowuje założyciel In Design i nazywa to zjawisko „erą Pinteresta”. Projektant wybiera kilka rzeczy z Pinteresta i wrzuca wszystko, co wybierze klient. W efekcie nic do siebie nie pasuje, nie wspominając o funkcjonalności.

Future of Work oczami ekspertów

Jakie więc powinno być środowisko pracy, aby wspierało rozwój firmy i jednocześnie służyło jako argument dla przyszłych pracowników? Bene postanowiło odpowiedzieć na to pytanie analizując głosy tych, którzy z biur korzystają i tych, którzy je tworzą, wizjonerów i biznesowych praktyków. 40 międzynarodowych ekspertów reprezentujących różne branże i punkty widzenia, zebranych razem przy okrągłym stole w Berlinie, Londynie i Wiedniu. Istotne tematy dotyczące zmian społecznych, politycznych i przemysłu omawiane wspólnie podczas licznych paneli dyskusyjnych. Analiza różnych biznesowych potrzeb – od dużych międzynarodowych korporacji, do lokalnych start-upów. Starcie biznesu, sztuki i pracy badawczej prowadzące do zdefiniowania na nowo czynników, które warunkują współczesny postęp i innowacje. Efektem tej pracy jest „Future of Work Report”, najnowsza publikacja Bene analizująca współczesne trendy rządzące środowiskiem pracy. Innowacyjny projekt miał swoją premierę we wrześniu w Idea Lab Bene w Wiedniu, podczas spotkania zorganizowanego z Kołem Darwina. Raport kontynuuje tradycję poprzednich publikacji Bene, bardzo dobrze przyjętych przez czytelników i jednocześnie stanowi wstęp do trzeciej już edycji Trend Raportu, zaplanowanego na początek 2018 roku. Podobnie, jak poprzednie edycje, raport nie stara się dostarczyć gotowych odpowiedzi na pytania dotyczące drogi do biznesowego celu. Zamiast tego oferuje ekspercką analizę wyzwań, z którymi każda firma - niezależnie od wielkości - będzie musiała się zmierzyć, jeśli ma nadzieję na sukces w swojej branży.

Cztery istotne obszary rządzące współczesnym biznesem

Co sprawia, że jedne firmy odnoszą biznesowy sukces, a inne nie są w stanie wybić się ponad konkurencję? Co oznacza prowadzenie interesów w XXI wieku, w dobie digitalizacji i mobilności? Które zasoby są najbardziej istotne z punktu widzenia firmy nastawionej na rynkową ekspansję? Z tymi pytaniami zmierzyli się eksperci zaproszeni przez Bene do współpracy przy nowej publikacji. Wykorzystując rewolucję cyfrową jako punkt wyjścia, przeprowadzili metodyczny przegląd najnowszych trendów i ich wpływu na środowisko pracy. Analiza pozwoliła na wyodrębnienie czterech obszarów, które w najbliższym czasie będą warunkowały powodzenie w biznesie. Należą do nich digitalizacja, przywództwo, nowe formy współpracy i środowisko pracy. W ramach najnowszej edycji raportu Bene stara się zilustrować i podsumować każdy z tych trendów, opierając się na wiedzy międzynarodowych ekspertów reprezentujących różne perspektywy. Umożliwia kompleksową analizę pytań, z którymi zmagają się firmy myślące o biznesowej przyszłości. Dzięki temu jest narzędziem, które z którego przedsiębiorstwa mogą korzystać przy opracowywaniu własnych strategii rozwoju.

Dodatkowe informacje dotyczące publikacji Bene „Future of Work Report” dostępne są na stronie: Futureofwork.com.pl.Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

3. edycja Turnieju Tenisa Stołowego cmT
9. Konferencja Polski Rynek Biurowy- Trendy i Prognozy
24. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych w Polsce
Eurobuild Awards 2018
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.