Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Etalon kupuje działkę na Wyspie Pietrowskiej
następny
VimpelCom wynajmuje 17 tys. mkw. w Bolsheviku

reklama

Fitch i Moody's z uznaniem o Warszawie

Eurobuild CEE 08 stycznia 2018
POLSKA Agencja Fitch Ratings po raz pierwszy uwzględniła Warszawę w długoterminowym, międzynarodowym ratingu, nadając miastu najwyższą możliwą ocenę. Z kolei agencja Moody’s potwierdziła ocenę wiarygodności kredytowej Warszawy w skali międzynarodowej na poziomie A2 z perspektywą stabilną.

Fitch Ratings po raz pierwszy nadała Warszawie rating międzynarodowy na poziomie A- oraz potwierdziła rating krajowy miasta na poziomie AAA. To najwyższe możliwe oceny wiarygodności kredytowej i obie przyznane zostały z perspektywą stabilną. Fitch Ratings potwierdził także długoterminowy rating krajowy AAA dla programu emisji obligacji do kwoty 4 mld zł oraz wszystkich emisji dokonanych przez miasto w ramach tego programu. Decyzja odzwierciedla pogląd Fitcha, że w średnim okresie Warszawa utrzyma dobre wyniki operacyjne oraz bezpieczne wskaźniki długu. Decyzja bierze również pod uwagę poziom gotówki, który zabezpiecza obsługę zadłużenia, oraz bogatą i zróżnicowaną gospodarkę lokalną z mocną bazą podatkową. Pozytywnie oceniona została również prowadzona polityka zarządzania długiem Warszawy mająca na celu dywersyfikację źródeł zadłużenia, wydłużenie terminu jego zapadalności, zmniejszenie ekspozycji na ryzyko stopy procentowej oraz ograniczenie kosztów jego obsługi. Szczegóły można znaleźć na stronie agencji ratingowej.
Natomiast w ostatnich dniach grudnia ubiegłego roku agencja Moody’s Investors Service potwierdziła ocenę wiarygodności kredytowej Warszawy wyznaczonej w skali międzynarodowej na poziomie A2 z perspektywą stabilną. Jest to również najwyższa możliwa do osiągnięcia ocena równa ocenie ratingowej całej Polski – rating państwa wyznacza górny pułap ocen możliwych do uzyskania przez podmioty z tego kraju. Warszawa po raz pierwszy otrzymała ocenę ratingową od agencji Moody’s 20 grudnia 2007 – poziom A2. Od tego czasu miasto utrzymuje najwyższą możliwą do osiągnięcia ocenę wiarygodności kredytowej równą ocenie Polski. Agencja brała pod uwagę bardzo dobre wyniki finansowe Warszawy, umiarkowany poziom zadłużenia, wysoką zdolność do finansowania zadań inwestycyjnych ze środków własnych oraz stabilny poziom płynności finansowej. Szczegóły dotyczące oceny na stronie agencji ratingowej.


Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama

Pozostałe wiadomości

reklama

konferencje

3. edycja Turnieju Tenisa Stołowego cmT
9. Konferencja Polski Rynek Biurowy- Trendy i Prognozy
24. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych w Polsce
Eurobuild Awards 2018
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.