Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Cztery punkty pod kontrolą
następny
Wejherowo z nowym obiektem handlowym

reklama

Klimat inwestycyjny w Polsce: lekkie ochłodzenie

Eurobuild CEE 10 stycznia 2018
Klimat inwestycyjny w Polsce: lekkie ochłodzenie
Najlepiej Polskę oceniają inwestorzy z Francji

POLSKA Aż 92 proc. inwestorów zagranicznych, respondentów 11. edycji badania „Klimat inwestycyjny w Polsce”, jest zadowolonych z decyzji o zainwestowaniu w Polsce i zrobiłoby to ponownie. To jednak nieco mniej niż w latach ubiegłych.

Odsetek zadowolonych inwestorów spadł w porównaniu z dwiema poprzednimi edycjami badania, kiedy wyniósł odpowiednio 98 i 97 proc. Mimo to ogólna ocena klimatu inwestycyjnego w Polsce utrzymała się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego: 3,7 pkt (wobec 3,72 pkt przed rokiem).

Najlepiej Polskę oceniają inwestorzy z Francji, przyznając średnio 4,1 pkt na 5 możliwych. Na kolejnych miejscach uplasowały się ex aequo Niemcy, Japonia i Szwecja z wynikiem 3,8 pkt. Najsłabiej klimat inwestycyjny w Polsce oceniają natomiast inwestorzy ze Szwajcarii i Holandii (3,5 pkt).

Wyniki badania sugerują także, że Polska ma do zaoferowania zagranicznemu biznesowi w pierwszej kolejności przyjazne i stabilne środowisko makroekonomiczne połączone z mocnym popytem wewnętrznym i prężnie dzia­łającym otoczeniem biznesowym. Stabilność ekonomiczna to najwyżej oceniony parametr (4,01 pkt na 5 możliwych) spośród 26 czynników definiujących klimat inwestycyjny kraju. Obok poprawiającej się – zdaniem ankietowanych – stabilności ekonomicznej, wysoką atrakcyjność polskiej oferty inwestycyjnej kształtują również wiel­kość rynku wewnętrznego (3,94 pkt), dostępność materiałów i komponen­tów (3,89 pkt) oraz współpraca z administracją lokalną (3,79 pkt), która ma zazwyczaj decydujące znaczenie dla sprawnej realizacji przedsięwzięcia przez inwestora. Inwestorzy uznali jednak, że poprawy wymaga stałość i przewidywalność prawa (2,75 pkt), efektywność sądownictwa gospodarczego (2,84 pkt) oraz nie tyle sama wysokość podatków, co formalności z nimi związane (2,91 pkt).
– Polska nadal tworzy bardzo dobre warunki dla zagranicznych inwestorów, a nasze atuty wciąż zdecydowanie przeważają nad bolączkami. Jeśli jednak chcemy trwale i na jeszcze większą skalę przyciągać duże inwestycje, musimy dalej się rozwiać, czyli poprawiać atrakcyjność Polski, zwłaszcza eliminując bariery dla biznesu, np. niestabilność i niejasność prawa czy obowiązki biurokratyczne. Pamiętajmy, że inne kraje regionu również stale pracują nad poprawą swojej atrakcyjności inwestycyjnej – komentuje Przemysław Polaczek, partner zarządzający w Grant Thornton.

Badanie przeprowadziła Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) przy wsparciu HSBC i Grant Thornton.

opr. TSG


Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

9. Konferencja Inwestycji Hotelowych i Biurowych
4. Konferencja - Inwestycje na Rynku Nieruchomości Komercyjnych
17. Turniej Golfa Eurobuild CEE
13. Turniej Tenisa Eurobuild CEE
Eurobuild Awards 2018
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.