Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Wrocław wspiera kooperatywy
następny
Julia Janus w Panoramie

reklama

Doskonałe miasto coraz bliżej

Eurobuild CEE 17 stycznia 2018
Doskonałe miasto coraz bliżej
POLSKA Podczas ostatniej sesji Rada Miasta Wrocławia przyjęła nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w skrócie: Studium Wrocławia) pod hasłem "Doskonalenie miasta". Jego stworzenie poprzedziły analizy, spotkania i warsztaty z mieszkańcami.
Studium Wrocławia to dokument określający politykę przestrzenną dla całego obszaru miasta. Na podstawie tego dokumentu wydawane są decyzje administracyjne, ma on też ogromny wpływ na kształtowanie przestrzeni miejskiej. Urbaniści uwzględnili najnowsze trendy i oczekiwania mieszkańców. Na pierwszym miejscu stawiają warunki i jakość życia mieszkańców, w centrum polityki miejskiej jest człowiek. W Studium sporo miejsca poświęcono zieleni. To jeden z priorytetów.
– I jest to zupełnie nowe podejście. Wyszliśmy z założenia, że zieleń to element tworzący miasta, a nie tylko je uzupełniający. Dlatego wyznaczyliśmy w Studium około 1 tys. ha nowych terenów zielonych (względem starego Studium), wyłączając je częściowo z miejsc pierwotnie o funkcji mieszkaniowej – mówi Anna Sroczyńska, dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia.
Chodzi m.in. o Pola Osobowickie, tereny Nowej Leśnicy, Żar, Zgorzeliska, tereny na Pawłowicach, Swojczycach czy Maślicach. Urbaniści poszerzyli też tereny zielone dolin rzecznych, utworzyli zielone rezerwy wzdłuż Widawy i Ługowiny. W ten sposób powstały tzw. kliny przewietrzające miasto. Eksperci określi „zieloną” funkcję również dla terenów przy torach, np. na Krzykach, aby była możliwość tworzenia tras rowerowo-spacerowych, które nie wymagają poruszania się po głównych ulicach.
– Zarezerwowaliśmy również tereny pod zielone enklawy w ramach zabudowy mieszkaniowej – dodaje Anna Sroczyńska.
Studium określa również nowe podejście do polityki rzecznej. Nowym pomysłem jest wprowadzenie odpowiednich sektorów do danych rzek. Celem ma być ożywienie transportu na rzekach oraz wzmocnienie ich funkcji rekreacyjnej.
W zakresie mobliności największe wyzwanie to integracja transportu miejskiego, maksymalne wykorzystywanie wrocławskiego węzła kolejowego, łączenie miasta z aglomeracją oraz duży wybór środków transportu dla podróżnych. Urbaniści dążą do tego, aby najważniejsze potrzeby mieszkańcy mogli załatwiać w najbliższym sąsiedztwie.
– Miasto było podzielone na pięć dzielnic, ale teraz podzieliliśmy je również na 101 jednostek administracyjnych. Pomysł podsunęli na konsultacjach sami mieszkańcy, mówiąc „u nas na Stabłowicach”, „na naszych Partynicach”... Dla każdej jednostki w Studium stworzyliśmy kartę, gdzie określone są podstawowe dane o terenie, określone są wyzwania dla tych terenów, one również uwzględniają wszystkie wnioski, które podczas konsultacji się pojawiły. Określone są wskaźniki administracyjne. Karty można obejrzeć np. w Systemie Informacji Przestrzennej – mówi dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia.
Dokument został stworzony w efekcie spotkań z mieszkańcami, warsztatów i ankiet. Odbyło się ponad 100 spotkań z lokalnymi społecznościami i radami osiedli. Do Studium złożono łącznie 4,8 tys. wniosków, 98 proc. z nich zostało uwzględnionych w dokumencie. Złożono też ponad 1,1 tys. uwag.
Studium można pobrać ze strony Miasta Wrocławia w formacie PDF.

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama

Pozostałe wiadomości

reklama

konferencje

Garnitury na rowery. III przejazd dyskusyjno-miastoznawczy.
10. Konferencja Polski Rynek Biurowy - Trendy i Prognozy
15. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
18. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
14.Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
Eurobuild Awards 2019
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.