Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Working Balance w Wilanowie
następny
Z Niderlandów nad Wisłę

reklama

Konkurs na stadion – do 16 lutego

Anna Pakulniewicz 05 lutego 2018

Anna Pakulniewicz

Dziennikarz

+48 22 356 25 07
anna@eurobuildcee.com

Ania zajmuje się w redakcji głównie rynkiem nieruchomości w krajach bałtyckich, a także architekturą i urbanistyką w Warszawie oraz architekturą wnętrz i designem. Jest także współtwórcą Eurobuild TV. Do tej pory pracowała m.in. w redakcjach: TVN CNBC, PAP Insider, WBJ (The Observer), Poland Monthly, czy IMM. Anna ukończyła Stosunki Międzynarodowe w Szkole Głównej Handlowej oraz Studium Analiz Makroekonomicznych SGH. Studiowała także Filologię Litewską na UW.

POLSKA Ogłoszono konkurs na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kompleksu sportowego stadionu miejskiego w Katowicach.

Mimo, że w pierwotnym harmonogramie zakładano, że konkurs odbędzie się wcześniej, data zakończenia prac budowlanych zostaje utrzymana – obiekt będzie gotowy w pierwszym kwartale 2021 roku.

Kompleks sportowy będzie realizowany u zbiegu ulic Dobrego Urobku i Bocheńskiego. – Mając na uwadze potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków dla szkolenia kadry juniorów – w tym m.in. kilkuset podopiecznych Akademii Piłkarskiej "Młoda GieKSa" – oraz zwiększenie miejskiej bazy sportowej podjąłem decyzję o opracowaniu koncepcji z większą liczbą boisk. Planujemy, by przy stadionie powstało sześć pełnowymiarowych boisk piłkarskich, czyli o wymiarach 105 x 68 m, część z naturalnej murawy, część z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Rozważamy zadaszenie części dodatkowych boisk – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Zgodnie z opracowanymi wytycznymi pojemność podstawowa stadionu to 12 tys. indywidualnych miejsc siedzących z możliwą bezkolizyjną oraz bez ingerencji w główną konstrukcję stadionu rozbudową do docelowych 15 tys. indywidualnych miejsc siedzących. Wszystkie miejsca będą zadaszone. Oprócz stadionu i kompleksu boisk przewidziano też lokalizację odpowiedniej liczby miejsc parkingowych, stworzenie ciągów pieszych, elementów małej architektury i oświetlenia oraz stworzenie dodatkowego pola treningowego dla bramkarzy o wymiarach 20 x 30 m. Do obiektu stadionu ma także przylegać hala sportowa o pojemności około 2,5 i 3 tys. widzów. Prognozowane źródła finansowania inwestycji to środki własne oraz inne zwrotne instrumenty finansowe.

Termin składania projektów wyznaczono do 16 lutego. Kryteria, które będą brane pod uwagę w konkursie, to walory urbanistyczne, w tym w szczególności: kompozycja założenia przestrzennego całego zespołu obiektów, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej – 30 proc.; walory architektoniczne, w tym w szczególności: kompozycja założenia przestrzennego obiektów kubaturowych, rozwiązania funkcjonalne w skali architektonicznej, walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych – 50 proc.; walory ekonomiczne projektu z punktu widzenia realizacji i kosztów przyszłej eksploatacji obiektów, budowli oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu – 20 proc. Zwycięzca w konkursie otrzyma 50 tys. zł oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przygotowano także nagrody dla drugiego i trzeciego miejsca, kolejno 30 tys. zł i 20 tys. zł.

Zadania, które już zostały zrealizowane, to: przeprowadzenie badań geologicznych dla nowej lokalizacji, opracowanie założeń przez zespół roboczy ds. przygotowania wytycznych technicznych do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy stadionu miejskiego dotyczyły usytuowania przy stadionie dwóch boisk treningowych, wyłonienie wykonawcy – katowickie biuro SARP – opracowania obejmującego materiały wyjściowe dla przygotowania konkursu na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kompleksu sportowego stadionu miejskiego w Katowicach oraz ogłoszenie w/w konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kompleksu sportowego stadionu miejskiego w Katowicach zaplanowano na przełom kwietnia i maja 2018 roku. Negocjacje umowy na prace projektowe powinno się zakończyć w połowie 2019 roku. Planowana data ukończenia prac budowlanych to koniec pierwszego kwartału 2021 roku – tak, by stadion miejski był gotowy do rozgrywek rundy wiosenne.


Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama

Pozostałe wiadomości

reklama

konferencje

3. edycja Turnieju Tenisa Stołowego cmT
9. Konferencja Polski Rynek Biurowy- Trendy i Prognozy
24. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych w Polsce
Eurobuild Awards 2018
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.