Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Working Balance w Wilanowie
następny
Z Niderlandów nad Wisłę

reklama

Konkurs na stadion – do 16 lutego

Anna Pakulniewicz 05 lutego 2018

Anna Pakulniewicz

Dziennikarz

+48 22 356 25 07
anna@eurobuildcee.com

Ania zajmuje się w redakcji głównie rynkiem nieruchomości w krajach bałtyckich, a także architekturą i urbanistyką w Warszawie oraz architekturą wnętrz i designem. Jest także współtwórcą Eurobuild TV. Do tej pory pracowała m.in. w redakcjach: TVN CNBC, PAP Insider, WBJ (The Observer), Poland Monthly, czy IMM. Anna ukończyła Stosunki Międzynarodowe w Szkole Głównej Handlowej oraz Studium Analiz Makroekonomicznych SGH. Studiowała także Filologię Litewską na UW.

POLSKA Ogłoszono konkurs na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kompleksu sportowego stadionu miejskiego w Katowicach.

Mimo, że w pierwotnym harmonogramie zakładano, że konkurs odbędzie się wcześniej, data zakończenia prac budowlanych zostaje utrzymana – obiekt będzie gotowy w pierwszym kwartale 2021 roku.

Kompleks sportowy będzie realizowany u zbiegu ulic Dobrego Urobku i Bocheńskiego. – Mając na uwadze potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków dla szkolenia kadry juniorów – w tym m.in. kilkuset podopiecznych Akademii Piłkarskiej "Młoda GieKSa" – oraz zwiększenie miejskiej bazy sportowej podjąłem decyzję o opracowaniu koncepcji z większą liczbą boisk. Planujemy, by przy stadionie powstało sześć pełnowymiarowych boisk piłkarskich, czyli o wymiarach 105 x 68 m, część z naturalnej murawy, część z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Rozważamy zadaszenie części dodatkowych boisk – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Zgodnie z opracowanymi wytycznymi pojemność podstawowa stadionu to 12 tys. indywidualnych miejsc siedzących z możliwą bezkolizyjną oraz bez ingerencji w główną konstrukcję stadionu rozbudową do docelowych 15 tys. indywidualnych miejsc siedzących. Wszystkie miejsca będą zadaszone. Oprócz stadionu i kompleksu boisk przewidziano też lokalizację odpowiedniej liczby miejsc parkingowych, stworzenie ciągów pieszych, elementów małej architektury i oświetlenia oraz stworzenie dodatkowego pola treningowego dla bramkarzy o wymiarach 20 x 30 m. Do obiektu stadionu ma także przylegać hala sportowa o pojemności około 2,5 i 3 tys. widzów. Prognozowane źródła finansowania inwestycji to środki własne oraz inne zwrotne instrumenty finansowe.

Termin składania projektów wyznaczono do 16 lutego. Kryteria, które będą brane pod uwagę w konkursie, to walory urbanistyczne, w tym w szczególności: kompozycja założenia przestrzennego całego zespołu obiektów, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej – 30 proc.; walory architektoniczne, w tym w szczególności: kompozycja założenia przestrzennego obiektów kubaturowych, rozwiązania funkcjonalne w skali architektonicznej, walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych – 50 proc.; walory ekonomiczne projektu z punktu widzenia realizacji i kosztów przyszłej eksploatacji obiektów, budowli oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu – 20 proc. Zwycięzca w konkursie otrzyma 50 tys. zł oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przygotowano także nagrody dla drugiego i trzeciego miejsca, kolejno 30 tys. zł i 20 tys. zł.

Zadania, które już zostały zrealizowane, to: przeprowadzenie badań geologicznych dla nowej lokalizacji, opracowanie założeń przez zespół roboczy ds. przygotowania wytycznych technicznych do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy stadionu miejskiego dotyczyły usytuowania przy stadionie dwóch boisk treningowych, wyłonienie wykonawcy – katowickie biuro SARP – opracowania obejmującego materiały wyjściowe dla przygotowania konkursu na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kompleksu sportowego stadionu miejskiego w Katowicach oraz ogłoszenie w/w konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kompleksu sportowego stadionu miejskiego w Katowicach zaplanowano na przełom kwietnia i maja 2018 roku. Negocjacje umowy na prace projektowe powinno się zakończyć w połowie 2019 roku. Planowana data ukończenia prac budowlanych to koniec pierwszego kwartału 2021 roku – tak, by stadion miejski był gotowy do rozgrywek rundy wiosenne.


Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama

Pozostałe wiadomości

reklama

konferencje

reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.