Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Morelowa wychodzi z ziemi
następny
Efektywność energetyczna ze wsparciem

reklama

LPP zadba o bengalskich pracowników

Aneta Cichla 07 lutego 2018
LPP zadba o bengalskich pracowników
LPP, jako jedyna polska firma, podpisała nowe porzumienie Accord/ fot. LPP

ŚWIAT Spółka LPP podjęła decyzję o podpisaniu kolejnego porozumienia w ramach inicjatywy Accord – tzw. „Transition Accord”. Jego głównym celem będzie przygotowanie bengalskiego rządu do przeprowadzania samodzielnych kontroli i audytów w fabrykach oraz zapewnienie dalszej realizacji działań na rzecz trwałej poprawy warunków pracy.

– Współpraca w ramach nowego porozumienia będzie miała na celu przede wszystkim przygotowanie bengalskiego rządu do przejęcia przez lokalne instytucje doświadczeń i kompetencji Accord. To umożliwi przeprowadzanie samodzielnych inspekcji, a docelowo, sprawowanie pełnej kontroli nad dalszą poprawą warunków pracy w fabrykach. Nowe porozumienie to dla nas również gwarancja, że podjęte dotychczas wysiłki przyniosą trwałe efekty, a standardy, których oczekujemy od naszych dostawców, zostaną zachowane – mówi Anna Miazga, koordynator ds. CSR w LPP.

Istotnym postanowieniem, wprowadzonym w ramach nowego Accord, jest również zapewnienie odpowiednich procedur związanych z wypłatą odszkodowań pracownikom na wypadek relokacji lub zamknięcia fabryk w przypadku negatywnego wyniku audytu. Nowe porozumienie zostało podpisane dotychczas przez 66 firm z branży odzieżowej. LPP jest jedyną polską firmą, która dołączyła do umowy.

Efektem pięciu lat działań w ramach porozumienia Accord są m.in. szkolenia przeprowadzane w 64 z 142 zakładów produkujących na zlecenie gdańskiej spółki. Łącznie weźmie w nich udział 72 tys. pracowników, z których 21 tys. już zakończyło pełny program szkoleniowy. Na mocy nowego porozumienia programem „Safety Committee Training” zostaną objęte kolejne fabryki.

– Do końca 2017 roku, w wyniku przeprowadzonych audytów, we wszystkich zakładach produkcyjnych współpracujących z LPP, wyeliminowano 86 proc. naruszeń oraz błędów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Odsetek ten jest wyższy od średniej dla wszystkich fabryk kontrolowanych przez audytorów Accordu – podaje firma.


Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

10. Konferencja Polski Rynek Biurowy - Trendy i Prognozy
15. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
18. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
14.Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
5. Konferencja Inwestycje na Rynku Nieruchomości Komercyjnych
25. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych
Eurobuild Awards 2019
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.