Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Teren po Stoczni Nauta czeka na inwestora
następny
AFI City w blokach startowych

reklama

Wzrost inwestycji w Rumunii

Alex Hayes 14 lutego 2018

Alex Hayes

Dziennikarz

+48 22 356 25 20
alex.hayes@eurobuildcee.com

Alexander Hayes pracuje jako dziennikarz w magazynie Eurobuild Central & Eastern Europe. Przyjechał z Wielkiej Brytanii do Polski w 1995 roku, a od czterech lat jest w branży nieruchomości. Posiada dyplom Bachelor of Arts z literatury brytyjskiej uzyskany w University of Buckingham.

RUMUNIA Całkowita wartość inwestycji w 2017 roku wyniosła 930 mln euro i była o 24 proc. wyższa w porównaniu z 2016 rokiem. Wynik ten okazał się też drugim pod względem wysokości od 2008 roku – czytamy w najnowszym raporcie „Market View” opracowanym przez CBRE.

Pod względem wartości transakcji sektor obiektów handlowych odpowiada za 40 proc., natomiast sektory przemysłowy i biurowy odnotowały po 20 proc. Pięć największych transakcji zawartych w 2017 roku dotyczyło ponad 60 proc. całkowitej wartości inwestycji. Rosła aktywność inwestorów zagranicznych w różnych sektorach i lokalizacjach regionalnych – transakcje zawarły firmy CTP, Mitiska REIM, Globalworth oraz Immofinanz. Wciąż poszerzała się także grupa krajów, z których kapitał napływał do sektora nieruchomości – inwestycji dokonały grupy z RPA, USA, Wielkiej Brytanii, Malty, Izraela oraz Chin. Coraz bardziej atrakcyjny jest też segment hoteli, którego udział w rynku wyniósł 18 proc. i był ograniczony jedynie z powodów związanych z dostępnością produktu. NEPI Rockcastle kontynuuje umacnianie się na pozycji wiodącego właściciela i dewelopera centrów handlowych, natomiast Globalworth ponownie zwiększył swoją obecność na rynku powierzchni biurowych. Obie firmy pozyskały znaczące dalsze inwestycje, które potwierdzają skuteczność ich strategii w obliczu dużej konkurencji o nowe produkty. Największą transakcją 2017 roku było nabycie pakietu 50 proc. udziałów w Grupie Iulius przez Atterbury Europe, czego efektem było powstanie nowej spółki joint venture. Drugą pod względem wartości transakcją było nabycie hotelu Radisson Blu (169 mln euro) przez Cerberus Capital Management oraz Revetas Capital, natomiast w sektorze obiektów przemysłowych odnotowano dziewięć transakcji o łącznej wartości około 188 mln euro. Stopy kapitalizacji w Bukareszcie utrzymują się na poziomie o 100-150 punktów bazowych powyżej średniego poziomu dla Europy Środkowo-Wschodniej, mimo korzystnych wskaźników makroekonomicznych odnotowywanych w ciągu ostatnich kilku kwartałów. 2018 rok będzie rokiem o kluczowym znaczeniu, ponieważ przewidywane są transakcje związane z produktami typu „core”, które będą sprawdzianem dla obecnego poziomu cen. Na 2018 rok przewidywana jest finalizacja kilku transakcji inwestycyjnych w segmencie biurowym, w tym kilku transakcji dotyczących dużych projektów w Bukareszcie, które są obecnie w fazie negocjacji. Inflacja oraz kurs wymiany euro/lej zaczęły rosnąć pod koniec 2017 roku, wzrost PKB utrzymuje się na wysokim poziomie, a stopa bezrobocia jest niska.


Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama

Pozostałe wiadomości

reklama

konferencje

Garnitury na rowery. III przejazd dyskusyjno-miastoznawczy.
10. Konferencja Polski Rynek Biurowy - Trendy i Prognozy
15. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
18. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
14.Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
Eurobuild Awards 2019
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.