Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Renomowane najmy
następny
Kolejna Marina Atalu z pozwoleniem

reklama

Ekologia według Apsysu

Aneta Cichla 08 marca 2018
Ekologia według Apsysu
Posnania ma certyfikat BREEAM International New Construction

POLSKA W 2017 roku firma Apsys Polska pozyskała 13 certyfikatów ekologicznych BREEAM In-Use, a w lutym tego roku odnowiła certyfikat ISO 14001.

Certyfikat BREEAM In-Use przyznano za wysokie standardy zarządzania centrami handlowymi. Wszystkie na poziomie Excellent, a centrum handlowe Posnania, którego Apsys jest właścicielem i zarządcą, otrzymało także certyfikat BREEAM International New Construction z wynikiem Excellent. Inne działania firmy, które doceniają komisje przyznające certyfikaty ISO 14001 oraz BREEAM In-Use, to m.in.: efektywność energetyczna, proekologiczna gospodarka odpadami zapewniającą odpowiednie ich segregowanie, powtórne wykorzystanie lub unieszkodliwianie, ograniczanie wystąpienia ryzyka sytuacji kryzysowych, dostępność komunikacyjna obiektów, udogodnienia dla klientów i pracowników.

– Bardzo dbamy, aby w bieżącym zarządzaniu centrami handlowymi łączyć działania ekologiczne z generowaniem oszczędności i redukcją kosztów eksploatacyjnych. Stąd nasze programy zapobiegania zanieczyszczeniom, racjonalnego wykorzystywania wody, energii i innych paliw oraz ograniczania ich poboru, minimalizowania zużycia substancji niszczących warstwę ozonową, a także stosowanie zasad biodywersyfikacji i zwiększanie powierzchni terenów zielonych. Wysoka efektywność zarządcza Apsys w tym zakresie jest doceniania zarówno przez właścicieli i najemców centrów handlowych, jak również klientów. Potwierdzeniem skuteczności naszych procedur są certyfikaty ISO 14001 oraz BREEAM In-Use – tłumaczy Jan Oko, project manager w Apsys Polska.

Apsys Polska zarządza obecnie 24 centrami handlowymi w Polsce.


Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

10. Konferencja Polski Rynek Biurowy - Trendy i Prognozy
15. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
18. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
14.Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
5. Konferencja Inwestycje na Rynku Nieruchomości Komercyjnych
25. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych
Eurobuild Awards 2019
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.