Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Pięć gwiazdek dla Villi Marilor
następny
Ubierają Mennicę

reklama

Marsz w stronę Smart City

Tomasz Cudowski 19 kwietnia 2018

Tomasz Cudowski

Dziennikarz

+48 22 356 25 26
tomasz.cudowski@eurobuildcee.com

Tomek jest absolwentem neofilologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, tamże zaczynał jako dziennikarz pod koniec lat 80. Z branżą nieruchomości związany od roku 2005, w Eurobuildzie zajmuje się rynkiem mieszkaniowym, nowymi technologiami i zarządzaniem nieruchomościami. Czasem można go usłyszeć w radiowej Dwójce, gdzie prowadzi przeglądy prasy w paśmie porannym. Czasem można go też spotkać w Bieszczadach lub Beskidzie Niskim, gdzie pęta się całymi dniami bez wyraźnego celu.

Marsz w stronę Smart City
Budynki smart to inteligentne technologie, ekologia i zrównoważony rozwój, a także biura dostosowujące się do zróżnicowanych potrzeb pracowników
POLSKA Mianem Smart City określamy dziś miasto, które – poza wdrażaniem idei zrównoważonego rozwoju – charakteryzuje się dbałością o wartości społeczne i gospodarcze, a jednocześnie zwraca uwagę na środowisko naturalne. Podstawą do tych działań musi być platforma integrująca nowoczesne rozwiązania technologiczne – podają eksperci firmy doradczej Knight Frank.
Temu tematowi poświęcono najnowsze opracowaniu zatytułowane "Warszawa w kierunku Smart City", które zostało opracowane przez Knight Frank pod patronatem honorowym Prezydenta Warszawy. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom wprowadzonym w ostatnich latach w stolicy, miasto staję się dziś bardziej przyjazne mieszkańcom.
– Miasto określane mianem Smart City to miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) i inne innowacyjne narzędzia, aby podnosić jakość życia mieszkańców, jednocześnie włączając swoich obywateli w procesy decyzyjne. To także władze publiczne sprawnie korzystające z nowych technologii w ramach strategicznego zarządzania miastem – mówi Elżbieta Czerpak, dyrektor Działu Badań Rynku Knight Frank.
– Wprowadzanie idei Smart City jest możliwe tylko w dobrze zorganizowanym środowisku cyfrowym – dodaje prof. Dariusz Gotlib z Politechniki Warszawskiej. – Dziś każde miasto ma wiele systemów służących do zarządzania róznymi aspektami jego funkcjonowania, lecz dopiero spójne powiązanie ich w platformy daje prawo do mówienia o inteligentnym mieście. Platformy te powinny łączyć dane pochodzące ze źródeł publicznych, prywatnych i społecznościowych. Co więcej, dane te powinny być zintegrowane, ogólnie dostępne i zrozumiałe dla każdego mieszkańca. Warszawa rozpoczęła pewny marsz w stronę Smart City.
– Nie ma inteligentnego miasta bez inteligentnych nieruchomości, więc idea nie mogłaby rozwijać się bez udziału deweloperów i właścicieli nieruchomości komercyjnych. Inteligentne miasto to także przyjazne miejsca pracy, czyli inteligentne biurowce – zwraca uwagę Lee Elliott, partner i dyrektor Globalnego Działu Badań Rynku, Knight Frank, Londyn.
– Budynki smart to z jednej strony inteligentne technologie, ekologia i zrównoważony rozwój, a z drugiej – biura dostosowujące się do coraz bardziej zróżnicowanych potrzeb pracowników – uzupełnia Magdalena Oksańska, dyrektor Działu Property Management Compliance, Knight Frank. – Istotnym elementem stają się również wszelkiego rodzaju udogodnienia dla najemców oraz bogata oferta akcji promocyjno-edukacyjnych. Nowoczesne budynki żyją w symbiozie ze środowiskiem naturalnym i szeroko pojętym otoczeniem.
W Warszawie działa obecnie jedna z największych sieci rowerów miejskich w Europie, wprowadzono również usługę car-sharingu. Powstało wiele aplikacji mobilnych ułatwiających korzystanie z transportu publicznego, ponadto po Warszawie jeździ obecnie 140 elektrobusów. Rozpoczęto też prace na pilotażowym projektem VaVeL, czyli platformy integrującej i analizującej dane z transportu zbiorowego oraz systemu rowerów Veturilo. Wśród innych projektów realizujących założenia miasta inteligentnego znajduje się Inteligentna Sieć Ciepłownicza – największa w Unii Europejskiej.
Inteligentne miasto to również inteligentna gospodarka, a w Warszawie nie brakuje dziś inkubatorów przedsiębiorczości. W ostatnich latach na mapie Warszawy przybyło akceleratorów przedsiębiorczości wspieranych już nie tylko przez ośrodki naukowe, ale przez największe globalne korporacje. Jednym z kluczowych dla Warszawy projektów jest dziś strategia rozwoju #Warszawa2030, powstała w procesie konsultacji społecznych. Program odnosi się do kluczowych dla koncepcji Smart City kwestii, czyli do roli partycypacji społecznej, współdecydowania o mieście, rozwoju twórczego potencjału, generowania innowacji i kreatywnego odpowiadania na wyzwania.

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama

Pozostałe wiadomości

28 lutego 2018

Naładuj Teslę w hotelu

24 listopada 2017

Zielony Accent uhonorowany

02 października 2017

Taras dla pracowników

20 października 2015

Neinver redukuje zużycie energii

reklama

konferencje

17. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
13. Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
3. Festiwal Architektury i Budownictwa
9. Konferencja Polski Rynek Biurowy- Trendy i Prognozy
24. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych w Polsce
Eurobuild Awards 2018
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.