Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Pięć gwiazdek dla Villi Marilor
następny
Ubierają Mennicę

reklama

Marsz w stronę Smart City

Tomasz Cudowski 19 kwietnia 2018

Tomasz Cudowski

Dziennikarz

+48 22 356 25 26
tomasz.cudowski@eurobuildcee.com

Tomek jest absolwentem neofilologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, tamże zaczynał jako dziennikarz pod koniec lat 80. Z branżą nieruchomości związany od roku 2005, w Eurobuildzie zajmuje się rynkiem mieszkaniowym, nowymi technologiami i zarządzaniem nieruchomościami. Czasem można go usłyszeć w radiowej Dwójce, gdzie prowadzi przeglądy prasy w paśmie porannym. Czasem można go też spotkać w Bieszczadach lub Beskidzie Niskim, gdzie pęta się całymi dniami bez wyraźnego celu.

Marsz w stronę Smart City
Budynki smart to inteligentne technologie, ekologia i zrównoważony rozwój, a także biura dostosowujące się do zróżnicowanych potrzeb pracowników
POLSKA Mianem Smart City określamy dziś miasto, które – poza wdrażaniem idei zrównoważonego rozwoju – charakteryzuje się dbałością o wartości społeczne i gospodarcze, a jednocześnie zwraca uwagę na środowisko naturalne. Podstawą do tych działań musi być platforma integrująca nowoczesne rozwiązania technologiczne – podają eksperci firmy doradczej Knight Frank.
Temu tematowi poświęcono najnowsze opracowaniu zatytułowane "Warszawa w kierunku Smart City", które zostało opracowane przez Knight Frank pod patronatem honorowym Prezydenta Warszawy. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom wprowadzonym w ostatnich latach w stolicy, miasto staję się dziś bardziej przyjazne mieszkańcom.
– Miasto określane mianem Smart City to miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) i inne innowacyjne narzędzia, aby podnosić jakość życia mieszkańców, jednocześnie włączając swoich obywateli w procesy decyzyjne. To także władze publiczne sprawnie korzystające z nowych technologii w ramach strategicznego zarządzania miastem – mówi Elżbieta Czerpak, dyrektor Działu Badań Rynku Knight Frank.
– Wprowadzanie idei Smart City jest możliwe tylko w dobrze zorganizowanym środowisku cyfrowym – dodaje prof. Dariusz Gotlib z Politechniki Warszawskiej. – Dziś każde miasto ma wiele systemów służących do zarządzania róznymi aspektami jego funkcjonowania, lecz dopiero spójne powiązanie ich w platformy daje prawo do mówienia o inteligentnym mieście. Platformy te powinny łączyć dane pochodzące ze źródeł publicznych, prywatnych i społecznościowych. Co więcej, dane te powinny być zintegrowane, ogólnie dostępne i zrozumiałe dla każdego mieszkańca. Warszawa rozpoczęła pewny marsz w stronę Smart City.
– Nie ma inteligentnego miasta bez inteligentnych nieruchomości, więc idea nie mogłaby rozwijać się bez udziału deweloperów i właścicieli nieruchomości komercyjnych. Inteligentne miasto to także przyjazne miejsca pracy, czyli inteligentne biurowce – zwraca uwagę Lee Elliott, partner i dyrektor Globalnego Działu Badań Rynku, Knight Frank, Londyn.
– Budynki smart to z jednej strony inteligentne technologie, ekologia i zrównoważony rozwój, a z drugiej – biura dostosowujące się do coraz bardziej zróżnicowanych potrzeb pracowników – uzupełnia Magdalena Oksańska, dyrektor Działu Property Management Compliance, Knight Frank. – Istotnym elementem stają się również wszelkiego rodzaju udogodnienia dla najemców oraz bogata oferta akcji promocyjno-edukacyjnych. Nowoczesne budynki żyją w symbiozie ze środowiskiem naturalnym i szeroko pojętym otoczeniem.
W Warszawie działa obecnie jedna z największych sieci rowerów miejskich w Europie, wprowadzono również usługę car-sharingu. Powstało wiele aplikacji mobilnych ułatwiających korzystanie z transportu publicznego, ponadto po Warszawie jeździ obecnie 140 elektrobusów. Rozpoczęto też prace na pilotażowym projektem VaVeL, czyli platformy integrującej i analizującej dane z transportu zbiorowego oraz systemu rowerów Veturilo. Wśród innych projektów realizujących założenia miasta inteligentnego znajduje się Inteligentna Sieć Ciepłownicza – największa w Unii Europejskiej.
Inteligentne miasto to również inteligentna gospodarka, a w Warszawie nie brakuje dziś inkubatorów przedsiębiorczości. W ostatnich latach na mapie Warszawy przybyło akceleratorów przedsiębiorczości wspieranych już nie tylko przez ośrodki naukowe, ale przez największe globalne korporacje. Jednym z kluczowych dla Warszawy projektów jest dziś strategia rozwoju #Warszawa2030, powstała w procesie konsultacji społecznych. Program odnosi się do kluczowych dla koncepcji Smart City kwestii, czyli do roli partycypacji społecznej, współdecydowania o mieście, rozwoju twórczego potencjału, generowania innowacji i kreatywnego odpowiadania na wyzwania.

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama

Pozostałe wiadomości

27 czerwca 2018

Bobrowiecka doda energii

28 lutego 2018

Naładuj Teslę w hotelu

24 listopada 2017

Zielony Accent uhonorowany

02 października 2017

Taras dla pracowników

20 października 2015

Neinver redukuje zużycie energii

reklama

konferencje

reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.