Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Włochy znów dla Warszawy
następny
ECE zbuduje centrum handlowe w Budapeszcie

reklama

Ronson podsumowuje

Eurobuild CEE 09 maja 2018
POLSKA W pierwszym kwartale 2018 roku zaraportowane przez Ronson Development przychody ze sprzedaży wyniosły 80,2 mln zł, a uwzględniając wartość lokali przekazanych klientom w projekcie joint-venture City Link I, przychody te sięgnęły 103,4 mln zł. Dla porównania w pierwszym kwartale 2017 roku przychody dewelopera wyniosły 110,1 mln zł.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy br. Ronson przekazał klientom 304 lokale (299 w analogicznym okresie ubiegłego roku), z których 243 mieści się w projektach własnych dewelopera, a 61 w projekcie City Link I, w którym Ronson ma 50 proc. udziałów. Rozpoznany przez spółkę w pierwszym kwartale 2018 roku zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 10,6 mln zł, a całkowity wynik ekonomiczny (uwzględniając 100 proc. zysku brutto z projektu City Link I) wyniósł 16,6 mln zł wobec 18,6 mln zł zysku brutto ze sprzedaży osiągniętej rok wcześniej. Średnia marża brutto na projektach mieszkaniowych przekazanych klientom w pierwszym kwartale 2018 roku. (uwzględniając City Link I) wyniosła 17 proc. i była na porównywalnym poziomie jak w analogicznym okresie 2017 roku. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej za pierwszy kwartał 2018 roku wyniósł 3,9 mln zł wobec 5,9 mln zł w tym samym okresie ubiegłego roku.
– W pierwszym kwartale tego roku nasi klienci otrzymali klucze łącznie do 304 lokali, co jest jednym z najlepszych kwartalnych wyników w historii Ronson Development – komentuje Rami Geris, członek zarządu i dyrektor finansowy Ronson Development. – Największy udział w wynikach miał projekt Espresso na Woli ukończony w lutym, gdzie przekazaliśmy klientom 59 lokali o łącznej wartości 23,5 mln zł i marży brutto na poziomie 21,5 proc. Znaczący udział w wypracowanym zysku brutto miał również projekt Moko na Mokotowie, gdzie przekazaliśmy klientom 10 lokali o wartości 9,3 mln zł, ale marża brutto w tym projekcie wynosi aż 29,9 proc. – podaje Rami Geris.
Podobną, 30-procentową marżę deweloper osiągnął także w projekcie City Link I, w ramach którego w pierwszym kwartale przekazano klientom 61 lokali o łącznej wartości 23,2 mln zł.
– Istotny udział w liczbie lokali przekazanych klientom w pierwszym kwartale br. miały również nasze nisko marżowe projekty, takie jak Młody Grunwald w Poznaniu oraz Panoramika w Szczecinie, które natomiast pozytywnie przełożyły się na przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. W efekcie, średnia marża brutto na projektach mieszkaniowych przekazanych klientom w tym okresie (uwzględniając City Link I) wyniosła 17 proc. i była na porównywalnym poziomie jak w pierwszym kwartale 2017 roku – dodał Rami Geris.
W pierwszym kwartale br. Ronson Development zakontraktował sprzedaż łącznie 188 lokali, w tym 174 o wartości 63,5 mln zł w ramach projektów objętych pełną konsolidacją, oraz 14 lokali o wartości 8,4 mln zł w ramach City Link I i II.
– Wyniki sprzedaży za pierwszy kwartał tego roku są wyższe od naszych założeń na ten kwartał, aczkolwiek zarazem trochę niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Nie uwzględniają one jeszcze wyników sprzedaży w projekcie Nova Królikarnia na Mokotowie, który w wyniku transakcji zawartej z Global City Holdings trafił do naszego portfela na początku kwietnia br. W pierwszym kwartale, będąc menedżerem tego projektu, sprzedaliśmy w nim 16 apartamentów – podaje Andrzej Gutowski, członek zarządu oraz dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development.
Na koniec marca (bez uwzględnienia Novej Królikarni) oferta sprzedaży spółki obejmowała 788 lokali. W kwietniu Ronson Development rozpoczął przedsprzedaż mieszkań w nowym projekcie – Grunwald Kwadrat przy ul. Świerzawskiej w Poznaniu, gdzie powstanie 268 lokali. W ramach przedsprzedaży blisko 30 proc. ze 133 lokali pierwszego etapu zostało zarezerwowanych. Plany Ronson Development na 2018 rok zakładają osiągnięcie sprzedaży na poziomie ponad 750 lokali oraz przekazanie klientom około 800 lokali, po pierwszym kwartale realizacja tych zamierzeń sięga zatem odpowiednio 25 i 38 proc.


Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama

Pozostałe wiadomości

11 stycznia 2019

Ostatnia szansa na Harmonię

08 stycznia 2019

Foresta pod klucz lub nie

10 grudnia 2018

Arena od Dudy wyprzedana

26 listopada 2018

Pierwsze Bulwary wyprzedane

08 listopada 2018

Trzeci Kwartał na 75 proc.

05 października 2018

Brzozowy Zakątek pełen

04 października 2018

T1 od Tynkbudu1

01 października 2018

Nautica gotowa i (prawie) wyprzedana

reklama

konferencje

reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.