Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Eleganckie Libero
następny
ULI doradza nad Bałtykiem

reklama

Dobry Hotel Mikołajki

Anna Pakulniewicz 17 lipca 2018

Anna Pakulniewicz

Dziennikarz

+48 22 356 25 07
anna@eurobuildcee.com

Ania zajmuje się w redakcji głównie rynkiem nieruchomości w krajach bałtyckich, a także architekturą i urbanistyką w Warszawie oraz architekturą wnętrz i designem. Jest także współtwórcą Eurobuild TV. Do tej pory pracowała m.in. w redakcjach: TVN CNBC, PAP Insider, WBJ (The Observer), Poland Monthly, czy IMM. Anna ukończyła Stosunki Międzynarodowe w Szkole Głównej Handlowej oraz Studium Analiz Makroekonomicznych SGH. Studiowała także Filologię Litewską na UW.

Dobry Hotel Mikołajki
POLSKA Inpro poinformowało, że zarząd spółki zależnej – Hotel Mikołajki – uzyskał w banku finansującym budowę obiektu hotelowego w Mikołajkach, czyli w PKO BP, zgodę na zmianę zapisów umowy kredytowej.

Zmiana zapisów była możliwa w związku z zawarciem przez Hotel Mikołajki umowy z firmą zarządzającą hotelem – spółką Dobry Hotel Mięczkowski warunkowej umowy dzierżawy, na mocy której Dobry Hotel wydzierżawi należący do spółki Hotel Mikołajki hotel w Mikołajkach.

Strony zastrzegły w umowie dzierżawy warunek powodujący rozwiązanie umowy w przypadku, gdy PKO BP nie wyrazi zgodny na dokonanie dzierżawy.

Uzyskana zgoda PKO BP na przeprowadzenie transakcji jest zgodą warunkową, tj. zobowiązuje Hotel Mikołajki do wypełnienia następujących zobowiązań: ustanowienia przez spółkę Hotel Mikołajki hipoteki na rzecz PKO BP na księdze wieczystej, która jest prowadzona dla działki, na której znajduje się parking hotelu, ustanowienia warunkowej cesji praw i wierzytelności na rzecz PKO BP z umowy dzierżawy nieruchomości, otwarcia przez Hotel Mikołajki zablokowanego rachunku czynszów, na który będą kierowane wpływy z tytułu umowy dzierżawy. Środki z rachunku mają być przeznaczone na obsługę zadłużenia z tytułu ww. kredytu inwestycyjnego. Nadwyżki (po spłacie miesięcznych rat kredytu) będą przeksięgowywane na wniosek kredytobiorcy na rachunek bieżący po weryfikacji przez PKO BP braku naruszenia warunków umowy kredytu inwestycyjnego, wpłaty przez Dobry Hotel Mięczkowski kaucji na zablokowany rachunek RWW.

Dobry Hotel zobowiązał się ustanowić cesji wierzytelności na rzecz PKO BP SA z polisy ubezpieczeniowej dzierżawcy, ustanowić cesji wierzytelności z gwarancji bankowej (wystawionej przez inny bank niż PKO BP ) lub z gwarancji ubezpieczeniowej (zawartej z towarzystwem ubezpieczeniowym uzgodnionym z PKO BP SA) wystawionej dzierżawcy.

Mają także zostać zmienione zasady wyliczenia wskaźnika DSCR dla Hotelu Mikołajki, by dostosować je do zmiany sposobu prowadzenia działalności.

PKO BP w swej decyzji podał graniczny termin zawarcia aneksu do umowy kredytowej wprowadzającej ww. zmiany – dzień 31 lipca 2018 roku.


Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama

Pozostałe wiadomości

reklama

konferencje

15. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
18. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
14.Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
5. Konferencja Inwestycje na Rynku Nieruchomości Komercyjnych
25. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych
Eurobuild Awards 2019
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.