Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Go Sport szuka pracowników-pasjonatów
następny
Forum Lviv przeciera zielone szlaki

reklama

Znaczne wzrosty w Dekpolu

Opr./edited TC 01 października 2018
POLSKA Grupa Dekpol w pierwszym półroczu 2018 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 354,7 mln zł względem 158,9 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 123 proc. Zysk netto wyniósł 15,1 mln zł w porównaniu do 6,3 mln zł rok wcześniej (wzrost o 138 proc. rok do roku).
Zarząd grupy podniósł prognozę przychodów ze sprzedaży za cały 2018 rok o blisko 13 proc. do poziomu 800 mln zł (wcześniej zakładano 710 mln zł).
– Chcielibyśmy utrzymać ten poziom również w kolejnym roku, licząc jednocześnie na poprawę wyników. Będziemy także dążyć do wzrostu przychodów w kolejnych latach, a rosnący udział segmentu deweloperskiego w wynikach grupy może przyczynić się do ich znacznej poprawy – zapowiada Mariusz Tuchlin, prezes zarządu Dekpolu.
Grupa Kapitałowa Dekpol koncentruje się na generalnym wykonawstwie, działalności deweloperskiej oraz produkcji osprzętu do maszyn budowlanych. W ramach segmentu generalnego wykonawstwa Dekpol na koniec pierwszego półrocza 2018 roku realizował kontrakty o łącznej, umownej wartości ponad 543 mln zł netto. Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości ponad 287 mln zł netto. Wszystkie projekty są realizowane na zlecenie inwestorów prywatnych. Głównym obszarem działalności pozostaje województwo pomorskie, gdzie realizowanych jest ponad 50 proc. projektów. Priorytetem grupy jest realizacja projektów z sektora przemysłowego i magazynowego, a także galerii handlowych i pozostałych obiektów kubaturowych.
W ramach segmentu deweloperskiego Dekpol utrzymuje stabilną pozycję na rynku. W pierwszym półroczu kontraktacja (w rozumieniu umów przedwstępnych, deweloperskich oraz rezerwacyjnych) wyniosła 319 lokali. W tym samym okresie poprzedniego roku kontraktacja osiągnęła poziom 486 lokali, przy czym – z uwagi na sprzedaż w minionym półroczu inwestycji mieszkaniowych o wyższym prestiżu, m.in. Grano Residence w Gdańsku – sprzedaż lokali w obu okresach w ujęciu wartościowym była na zbliżonym poziomie.
W przychodach segmentu deweloperskiego w pierwszym półroczu rozpoznana została sprzedaż 224 lokali (rok wcześniej były to 83 lokale, a w całym 2017 roku – 573 lokali). Według stanu na koniec czerwca tego roku w ofercie sprzedażowej pozostawało 498 lokali.
Segment produkcji osprzętu do maszyn budowlanych zakończył pierwsze półrocze 2018 roku wzrostem przychodów o 43 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, grupa odnotowała poprawę wyników sprzedaży i wzrost liczby zamówień.

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

15. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
18. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
14.Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
5. Konferencja Inwestycje na Rynku Nieruchomości Komercyjnych
25. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych
Eurobuild Awards 2019
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.