Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Licytuj i pomagaj!
następny
Pierwsi najemcy Beauty Hallu

reklama

Echo szybko płaci

Opr./edited TC 09 listopada 2018
POLSKA Spółka Echo Investment poinformowała, że 19 grudnia warunkowo wypłaci akcjonariuszom zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018. Decyzja zapadła po zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017, które wykazało zysk netto w wysokości 632 mln zł.
Łączna kwota przeznaczona na wypłatę wyniesie 206 mln zł, tj. 0,50 zł na akcję. Kwota zaliczki dywidendowej nie przekracza połowy zysku netto spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym (sporządzonym na 30 czerwca 2018 roku i zbadanym przez biegłego rewidenta) oraz powiększonego o kapitał rezerwowy. Zaliczka dywidendowa zostanie wypłacona 19 grudnia pod warunkiem uzyskania zgody rady nadzorczej oraz zbadania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku, w którym zostanie potwierdzona zakładana wysokość zysku netto spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego.

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama

Pozostałe wiadomości

08 listopada 2018

Źródło wiedzy o fuzjach

07 listopada 2018

Pogoda nie dopisała TxM

06 listopada 2018

Październikowe wzrosty w CDRL

03 października 2018

Vistula poprawia wyniki

07 sierpnia 2018

CDRL rośnie w internecie

07 sierpnia 2018

Małe spadki Redana

reklama

konferencje

24. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych w Polsce
Eurobuild Awards 2018
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.