Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Libero czeka na gości
następny
Bum!

reklama

Student rozwiąże bolączki rynku pracy?

Anna Pakulniewicz 15 listopada 2018

Anna Pakulniewicz

Dziennikarz

+48 22 356 25 07
anna@eurobuildcee.com

Ania zajmuje się w redakcji głównie rynkiem nieruchomości w krajach bałtyckich, a także architekturą i urbanistyką w Warszawie oraz architekturą wnętrz i designem. Jest także współtwórcą Eurobuild TV. Do tej pory pracowała m.in. w redakcjach: TVN CNBC, PAP Insider, WBJ (The Observer), Poland Monthly, czy IMM. Anna ukończyła Stosunki Międzynarodowe w Szkole Głównej Handlowej oraz Studium Analiz Makroekonomicznych SGH. Studiowała także Filologię Litewską na UW.

Student rozwiąże bolączki rynku pracy?
Prezentowany raport został zrealizowany przez Teresę Kupczyk w projekcie pt. „Badania naukowe na rzecz rozwoju usług Otto Work Force”

POLSKA Z ostatniego raportu przeprowadzonego na zlecenie Otto Work Force wnika, że 83 proc. studentów podejmuje pracę już podczas edukacji. Co trzeci badany rozważa po zakończeniu studiów wyjazd za granicę w celach zarobkowych. W roku akademickim 2016/17 uczyło się w Polsce 65,8 tys. mkw. studentów zagranicznych z 166 krajów, czyli o ponad 8,5 tys. więcej niż rok wcześniej.

Pracodawcy coraz częściej pomagają pogodzić godziny pracy z grafikiem na uczelni. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Otto, aż 83 proc. studentów deklaruje podjęcie w trakcie studiów pracy. Wśród ankietowanych 24 proc. pracowało jako sprzedawcy, 15 proc. jako pracownicy biurowi, a 13 proc. jako pracownicy produkcji.

Możemy zauważyć, że coraz częściej młodzi ludzie decydują się rozpocząć pracę wcześniej i zdobyć pierwsze doświadczenie jeszcze w trakcie studiów. Jedni pracują, bo chcą się usamodzielnić, inni potrzebują na utrzymanie albo na własne hobby.

– Stawka godzinowa studentów zatrudnionych przez Otto Work Force wzrasta. W ubiegłym roku wynosiła 14,56 zł brutto, a aktualnie 15,25 zł brutto – mówi Tomasz Dudek, dyrektor operacyjny Otto Work Force.

Jedna trzecia badanych studentów rozważa wyjazd do pracy za granicą. Głównym powodem są wyższe zarobki, możliwości nauki języka, lepsza opieka socjalna. Podczas badania studenci wskazali również argumenty, które zachęciłyby ich do pracy w Polsce. Były to przede wszystkim wyższe zarobki, możliwość rozwoju zawodowego, gwarancja długotrwałego zatrudnienia, pozyskanie pracy pozwalającej wykorzystać posiadane przez nich kompetencje/wykształcenie oraz dodatkowe benefity np. opieka medyczna.

Ankietowani studenci określili również, jakie dodatkowe świadczenia są dla nich najważniejsze. Jak wynika z badania przede wszystkim jest to dodatkowa opieka medyczna, karta sportowa (wstęp do fitness klubów, siłowni, itp.), bilety do kin i teatrów i dofinansowanie do posiłków w pracy.

– Obserwujemy, że dla studentów poza kwestiami finansowymi ważne są również benefity, które oferuje pracodawca. Widać wyraźnie, że stawiają oni coraz wyższe wymagania. Wobec nadal utrzymujących się dużych braków pracowników na polskim rynku pracy stanowi to poważne wyzwanie dla polskiej gospodarki, rządu i polityki społecznej. Koniecznym zatem wydaje się zwrócenie większej uwagi na oczekiwania studentów i opracowanie strategii pozwalającej zatrzymać ich na polskim rynku pracy – komentuje Teresa Kupczyk, wykładowca Akademii Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki i Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu.

W roku akademickim 2016/17 studiowało w Polsce 65,8 tys. studentów zagranicznych z 166 krajów, czyli o ponad 8,5 tys. więcej niż rok wcześniej. Od 2005 roku na polskich uczelniach konsekwentnie wzrasta liczba studentów zagranicznych, którzy stanowią obecnie 4,88 proc. ogółu studentów w naszym kraju. Już od kilku lat dominującą grupą cudzoziemców na uczelniach polskich stanowią studenci z Ukrainy i Białorusi. W roku akademickim 2016/17 roku w Polsce naukę pobierało 35,6 tys. Ukraińców oraz 5,1 tys. Białorusinów. Ponadto analizowany rok przyniósł duży wzrost liczby studentów z Indii, którzy zajmują obecnie trzecie miejsce wśród obcokrajowców studiujących w Polsce (2,1 tys.).

– Od kilku lat obserwujemy znaczy wrost liczby studentów z Ukrainy. Zdecydowana większość z nich studiuje na płatnych uczelniach i pracuje w Polsce. Dzięki ich wsparciu nasz rynek pracy się rozwija. W ostatnim czasie jednak pojawia się coraz więcej sygnałów, świadczących o tym, że tendencja ta może się zmienić. Dlatego niezwykle ważne jest poszukiwania nowych rozwiązań, które przyciągną do Polski coraz więcej nowych pracowników. Szczególnie, że wielu polskich studentów już teraz rozważa wyjazd za granicę w celach zarobkowych – dodaje Tomasz Dudek.

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Otto studenci myślą o pracy poza granicami kraju bardziej przyszłościowo. Z ostatniego raportu przeprowadzonego na zlecenie Otto Work Force wnika, że co trzeci badany student rozważa po zakończeniu edukacji wyjazd za granicę do pracy. Wśród osób, które rozważają wyjazd, największa grupa chciałaby pojechać do Niemiec – 41 proc. wskazań, w drugiej kolejności do Wielkiej Brytanii – 26 proc. ankietowanych, natomiast Norwegię wybrałoby 11 proc. badanych. Do najważniejszych powodów, które skłoniły studentów do decyzji o wyjeździe, należą kolejno: wyższe zarobki, łatwiejsze zdobycie zatrudnienia, możliwość bezpłatnej nauki języka w danym kraju, lepsza opieka socjalna, rodzina/znajomi, którzy mieszkają w tym kraju i mniejsze zanieczyszczenie środowiska. Co ciekawe studenci rozważają wyjazd za granicę mimo, że mają przeciętną znajomość języków obcych. Przede wszystkim posługują się językiem angielskim. Średnia znajomość tego języka w badanej grupie wyniosła 3,16 (w skali od 1 do 5 gdzie, 1 oznacza „w ogóle nie znam tego języka”, a 5 „bardzo dobrze znam ten język”). Część badanych zna język niemiecki (średnia 1,92), a część język rosyjski (średnia 1,8).

Prezentowany raport został zrealizowany przez Teresę Kupczyk z Akademii Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki i Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu w projekcie pt. „Badania naukowe na rzecz rozwoju usług Otto Work Force” zrealizowanym w ramach Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej Mozart 2017/2018.

Spółka Otto Work Force powstała w roku 2000. Firma Otto działa obecnie w Europie Środkowo-Wschodniej, a także w Holandii i Niemczech. Otto posiada sieć biur w Niemczech, Polsce, Bułgarii, Czechach, Mołdawii, Rumunii i Holandii oraz na Węgrzech, Słowacji, Ukrainie, Litwie i Łotwie. Każdego dnia ponad 20 tys. pracowników tymczasowych pracuje w Europie za pośrednictwem firmy Otto. Przewidywany obrót firmy na rok 2018 wyniesie 350 mln euro.


Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

5. Konferencja Inwestycje na Rynku Nieruchomości Komercyjnych
4. Turniej Tenisa Stołowego
25. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych
Eurobuild Awards 2019
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.