Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Hipermarkety górą, w tyle dyskonty
następny
Zamawiaj online, kupuj offline

reklama

18. bitwa w dziejach świata udomowiona

Anna Pakulniewicz 18 grudnia 2018

Anna Pakulniewicz

Dziennikarz

+48 22 356 25 07
anna@eurobuildcee.com

Ania zajmuje się w redakcji głównie rynkiem nieruchomości w krajach bałtyckich, a także architekturą i urbanistyką w Warszawie oraz architekturą wnętrz i designem. Jest także współtwórcą Eurobuild TV. Do tej pory pracowała m.in. w redakcjach: TVN CNBC, PAP Insider, WBJ (The Observer), Poland Monthly, czy IMM. Anna ukończyła Stosunki Międzynarodowe w Szkole Głównej Handlowej oraz Studium Analiz Makroekonomicznych SGH. Studiowała także Filologię Litewską na UW.

18. bitwa w dziejach świata udomowiona
Przykuwającym uwagę elementem założenia architektonicznego centrum, przedstawionego przez pracownię Mirosława Nizia, jest wieża widokowa z pomostami

POLSKA W Radzyminie powstanie Centrum Edukacji Historycznej. Projekt budynku przygotowała pracownia Nizio Design International.

Ukazanie łączności między lokalną a globalną historią – to główna idea przyświecająca powstaniu i działalności „Centrum Edukacji Historycznej – Młoda Niepodległość – Początki II RP” w Radzyminie. Inwestorem jest Gmina Radzymin.

Przykuwającym uwagę elementem założenia architektonicznego centrum, przedstawionego przez pracownię Mirosława Nizia, jest wieża widokowa z pomostami. To miejsce, które pozwoli na wyeksponowanie narracji prezentującej kolejne fazy Bitwy 1920 roku oraz innych wydarzeń historycznych, ważnych dla Radzymina, wiążąc je jednocześnie z konkretnymi miejscami, w których do nich doszło.

Naczelnym zadaniem było wyodrębnienie w opracowanym planie przestrzennym funkcji: muzealnej, edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej. Trzypoziomowy (poziom 0, 1, -1) budynek centrum to serce całego założenia. Korytarz prowadzący od wejścia przez wnętrze ma dać zwiedzającym dostęp do poszczególnych części obiektu. Na końcu tego traktu znajdzie się otwarta na zewnątrz, przeszklona sala ekspozycyjna, z której zwiedzający będą mogli przejść do parkowo-edukacyjnej części założenia. Plac przyległy do zachodniej części budynku zamknąć ma monolityczna fasada wykonana z betonu architektonicznego. Architekci zaproponowali, by podczas imprez i uroczystości odbywających się na placu wejściowym powierzchnia ściany stawała się tłem dla tematycznych projekcji i wydarzeń.

W przestrzeni budynku wyodrębniono część zachodnią muzealno-audytoryjną oraz wschodnią o funkcji edukacyjno-rekreacyjnej. W części zachodniej, na poziomie -1, ulokowano przestrzeń muzealno-ekspozycyjną, zaś na parterze zaplanowano audytorium, którego powierzchnia może być modyfikowana dzięki systemowi ścian mobilnych. Wschodnią, edukacyjno-rekreacyjną część budynku, architekci zadedykowali miastu – jego teraźniejszości i przyszłości. To tam, na poziomie 0 znajdować się będzie przestrzeń do ekspozycji czasowych oraz sale warsztatowe. Z kolei na poziomie +1 umieszczone zostaną biura, sala konferencyjna i antresola. Dodatkowo w podcieniu elewacji od strony akwenu zagospodarowane zostanie miejsce sprzyjające organizowaniu wystaw, koncertów i spotkań autorskich. Przeszklona wschodnia fasada pozwolić ma z kolei na obserwowanie z wnętrza budynku przyległego do niego zbiornika wodnego i parku, gdzie ulokowany zostanie kolisty amfiteatr. Komunikacja między amfiteatrem a budynkiem centrum ma obywać się przez system kładek. Na dachu gmachu pojawić się ma natomiast szklany pawilon, jako dodatkowe miejsce widokowe, do którego dostęp będzie możliwy z każdej kondygnacji. Dach będzie zaaranżowany jako przestrzeń ekologiczna z zieloną murawą, rozchodnikami i instalacją fotowoltaiczną.Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

5. Konferencja Inwestycje na Rynku Nieruchomości Komercyjnych
4. Turniej Tenisa Stołowego
25. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych
Eurobuild Awards 2019
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.