Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Aukcja piąta wreszcie udana. W dwóch trzecich
następny
Budimex z najkorzystniejszą ofertą

reklama

Zakupy i modernizacje zdominowały rok w grupie Atrium

Opr./edited AC 28 lutego 2019
Zakupy i modernizacje zdominowały rok w grupie Atrium
Liad Barzilai, prezes zarządu grupy Atrium

EUROPA Zakup centrum handlowego Wars Sawa Junior, zakończenie kolejnych etapów modernizacji galerii w Warszawie, wyjście z Węgier i Rumunii oraz zmiany w Czechach – to najważniejsze wydarzenia w Grupie Atrium w 2018 roku.

Firma podsumowała miniony rok, podając wyniki finansowe za wspomniany okres. Dochód netto z najmu w 2018 roku wyniósł 178,9 mln euro w porównaniu z 189,9 mln euro w 2017 roku, co oznacza spadek o 5,8 proc. Jak zaznacza grupa Atrium, obniżenie tego wskaźnika wynika z przeprowadzonych transakcji zbycia o łącznej wartości 176 mln euro, związanych z wycofywaniem się z rynku węgierskiego i rumuńskiego, sprzedażą niekluczowych aktywów w Czechach i na Słowacji oraz tymczasowym wpływem realizowanych projektów modernizacji na dochody z najmu. Marża operacyjna za miniony rok wyniosła 96,4 proc., o 0,8 proc. więcej niż w 2017 roku. Wskaźnik komercjalizacji oscylował na poziomie 96,6 proc. względem 96,8 proc. Zysk operacyjny EBITDA za wspomniany okres wyniósł 149,5 mln euro, czyli o 6,5 proc. mniej niż w 2017 roku. – To było przede wszystkim skutkiem spadku przychodów w następstwie zbycia niekluczowych aktywów. Pominąwszy wpływ na dochód netto z najmu, jaki miały repozycjonowanie portfela i jednorazowa opłata za przejęcie zarządzania centrum Galeria Dominikańska, zysk operacyjny EBITDA wzrósł o 4,4 proc. – informują przedstawiciele firmy. W ciągu 2018 roku podpisano ponad 700 nowych umów, zapewniając dochody z najmu na poziomie ponad 42 mln euro, co stanowi 23 proc. dochodów z najmu w ujęciu rocznym. We wrześniu 2018 roku grupa wyemitowała siedmioletnie niezabezpieczone euroobligacje oprocentowane w wysokości 3 proc., na kwotę 300 mln euro, z terminem zapadalności w 2025 roku oraz wykupiła obligacje o wartości 424 mln euro przypadające do wykupu w 2020 i 2022 roku. Grupa Atrium zamierza także wypłacić dywidendę w wysokości 27 eurocentów na akcję na 2019 rok.

– Nasze wyniki za 2018 rok ponownie wskazują na kontynuację dynamicznych zmian, związanych z realizacją strategii Grupy. W ramach strategii przeprowadziliśmy szereg transakcji sprzedaży, oddaliśmy nową powierzchnię po przebudowie i rozbudowie w trzech obiektach na naszym głównym rynku – w Warszawie, a także nabyliśmy prestiżowy kompleks handlowo-usługowy Wars Sawa Junior. Zakończyliśmy rok z bardziej atrakcyjnymi obiektami, o większej powierzchni i dominującej pozycji na rynku lokalnym, dopasowane do zmieniającego się dynamicznie rynku handlowego. Repozycjonowanie portfela ma pozytywny wpływ na działalność Atrium, czego przejawem jest wzrost dochodu netto z najmu, według porównywalnych danych i wzrost wycen na kluczowych dla nas rynkach oraz pozytywne wyniki operacyjne. Jakość tego portfela, którego prawie połowa znajduje się obecnie w stolicach Polski i Czech pod względem wartości, wraz z poprawą pozycji bilansowych jakiej dokonaliśmy w ciągu roku w połączeniu ze sprzyjającym otoczeniem gospodarczym na kluczowych rynkach pozwalają mi wierzyć w potencjał grupy do podnoszenia wartości w przyszłości – podsumowuje Liad Barzilai, prezes zarządu grupy Atrium.

Do kluczowych wydarzeń minionego roku należy zakup Warsa Sawy i Juniora za 301,5 mln euro. – Zakup był finansowany z zewnętrznych źródeł oraz istniejących środków własnych, w następstwie czego wskaźnik należności do wartości rynkowej (LTV) netto dla grupy na koniec roku wyniósł 37,9 proc. – zaznacza grupa Atrium. W 2018 roku firma zakończyła także kolejne etapy przebudowy w trzech warszawskich centrach: Atrium Promenada, Atrium Targówek, Atrium Reduta. Wartość rynkowa 22 nieruchomości komercyjnych Atrium w Polsce wzrosła w 2018 roku do 1,96 mld euro (w 2017 roku wynosiła 1,52 mld euro), co obecnie stanowi 67,3 proc. całego portfela 34 obiektów wartego łącznie 2,9 mld euro. W Warszawie znajdują się obiekty stanowiące 33 proc. portfela grupy, reprezentujące 48 proc. jego całkowitej wartości rynkowej i generujące w grupie 16 proc. dochodu netto z najmu wynoszącego 178,9 mln euro.

W Polsce i Czechach skoncentrowane jest 85 proc. portfela spółki, blisko 50 proc. obiektów znajduje się w Warszawie i Pradze.


Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama

Pozostałe wiadomości

05 września 2019

Redan w dół

05 września 2019

TxM ze spadkami

03 lipca 2019

Wittchen podlicza

10 czerwca 2019

Setki milionów na reklamę

05 czerwca 2019

CCC podlicza maj

05 kwietnia 2019

Top Secret z zadyszką

reklama

konferencje

4. Turniej Tenisa Stołowego
25. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych
Eurobuild Awards 2019
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.