Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
MLP rozkręca się w Niemczech
następny
CFI Holding z większym zyskiem

reklama

Cinema 3D może być przejęte, ale...

Eurobuild CEE 22 maja 2019
Cinema 3D może być przejęte, ale...
Nabywca gdańskiego kina, który ma zostać zaakceptowany przez UOKiK, nie będzie mógł należeć do tej samej grupy kapitałowej co Multikino

POLSKA UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez Multikino kontroli nad Cinema 3D. Transakcja może odbyć się pod warunkiem sprzedaży kina przejmowanej spółki w Galerii Morena w Gdańsku.

Po analizie wniosku urząd skierował postępowanie do drugiego etapu. Konieczne było przeprowadzenie badania rynku w Warszawie i Trójmieście. W tych miastach pokrywa się działalność obu przedsiębiorców. Wyniki analizy pokazały zagrożenie dla konkurencji, dlatego urząd wystosował zastrzeżenia do koncentracji. – Nasze postępowanie wykazało, że zgoda na koncentrację oznaczałaby ograniczenie konkurencji. Możliwe było jednak wydanie zgody warunkowej. Stwierdziliśmy, że sprzedaż Cinema 3D w Galerii Morena spowoduje, że gdańscy konsumenci nadal będą mieli swobodę wyboru kina, w którym chcą obejrzeć film – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK-u.

Nabywca, który ma zostać zaakceptowany przez UOKiK, nie będzie mógł należeć do tej samej grupy kapitałowej co Multikino. Będzie natomiast musiał posiadać wystarczające zasoby finansowe, wiedzę i doświadczenie do prowadzenia kina. W umowie kupna musi znaleźć się klauzula, która zagwarantuje, że inwestor będzie prowadził działalność kinową do 2026 roku. Ponadto Multikino będzie musiało składać do urzędu raport z realizacji warunku. W każdej sprawie dotyczącej kontroli koncentracji kluczową kwestią jest wyznaczenie rynków, na których działają i zazwyczaj konkurują uczestnicy transakcji. W przypadku kin, UOKiK uznał, że kina wielosalowe stanowią odrębny rynek od jednosalowych. Te pierwsze zlokalizowane są przeważnie w centrach handlowych oraz oferują bardziej zróżnicowany repertuar filmowy. Obszar, na którym kina wielosalowe rywalizują o widza to, zdaniem urzędu, promień wyznaczony 30-minutowym czasem dojazdu samochodem osobowym po drogach publicznych. To maksymalna odległość, jaką konsumenci są skłonni pokonać, żeby obejrzeć film.

Wydana decyzja nie jest prawomocna. Zgłaszającemu przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama

Pozostałe wiadomości

05 września 2019

Redan w dół

05 września 2019

TxM ze spadkami

03 lipca 2019

Wittchen podlicza

10 czerwca 2019

Setki milionów na reklamę

05 czerwca 2019

CCC podlicza maj

05 kwietnia 2019

Top Secret z zadyszką

reklama

konferencje

4. Turniej Tenisa Stołowego
25. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych
Eurobuild Awards 2019
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.