Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Następny Radisson gotowy
następny
Optyczny koncept w Sparku

reklama

Szczecin coraz lepiej widoczny na mapie

Anna Pakulniewicz 22 maja 2019
Szczecin coraz lepiej widoczny na mapie
Technopark Pomerania w Szczecinie

POLSKA Szczecin należy do grona dziesięciu najważniejszych ośrodków nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce, wynika z raportu ABSL. Miasto ma duży potencjał inwestycyjny, o czym świadczyć może wzrost zatrudnienia w sektorze w ciągu ostatnich trzech lat, który wyniósł 47 proc. Obecnie działające tam 43 centra usług, zatrudniają 5,6 tys. osób, ale prognozy wskazują, że w 2025 roku może to być już 10 tys. pracowników.

– Szczecin buduje swoją pozycję na polskiej mapie nowoczesnych usług, które stają się̨ jednym z wyróżniających elementów jego krajobrazu gospodarczego. Rozwijający się w mieście sektor tworzą obecnie 43 centra usług zatrudniające 5,6 tys. osób. Wzrost zatrudnienia w tych jednostkach od początku 2016 roku wyniósł 47 proc. Oznacza to, że w okresie ostatnich trzech lat, w mieście powstało blisko 2 tys. nowych miejsc pracy w branży. Wzrost ten utrzyma się w kolejnych latach. Prognozujemy, że w 2025 roku liczba zatrudnionych w centrach usług biznesowych w Szczecinie sięgnie 10 tys. pracowników – komentuje Janusz Górecki, szef zespołu badawczego ABSL.

W Szczecinie funkcjonują centra usług z 11 państw. Poza polskimi podmiotami, największa część firm pochodzi z krajów nordyckich i Niemiec. Warto podkreślić, że Szczecin charakteryzuje się̨ najwyższym w Polsce udziałem firm z krajów nordyckich w strukturze zatrudnienia centrów usług. Podmioty z Danii, Szwecji, Norwegii czy Finlandii zatrudniają blisko jedną trzecią pracowników sektora w mieście (32 proc.).

Największym pracodawcą z sektora są centra IT zatrudniające w Szczecinie 2,5 tys. osób, co oznacza 45 proc. udział w strukturze zatrudnienia sektora w mieście (aż o 12 pp. więcej niż w skali całego kraju). Wartą podkreślenia specjalizacją szczecińskich centrów IT są usługi dla branży automotive – Szczecin pod względem liczby firm, które opracowują oprogramowanie dla tej branży jest znaczącym ośrodkiem w Polsce i Europie. Szczecińskie centra usług biznesowych rozwijają̨ się̨ nie tylko w zakresie poziomu zatrudnienia, ale też pod kątem zakresu i poziomu zaawansowania obsługiwanych procesów. Odchodzi się̨ od prostych procesów transakcyjnych na rzecz bardziej kompleksowych.

Szybki rozwój usług biznesowych w mieście otwiera przed absolwentami uczelni wyższych nowe możliwości zawodowe, a specjalistów składnia do pozostania i rozwijania swojej kariery właśnie w stolicy województwa zachodniopomorskiego. Do Szczecina chętnie napływają̨ studenci z zagranicy, głównie z Niemiec i Norwegii. Studiuje tam ponad 1,4 tys. cudzoziemców. To ważna informacja dla przedsiębiorców poszukujących osób biegle posługujących się̨ w mowie i piśmie więcej niż̇ dwoma językami. W całym województwie zachodniopomorskim studiuje blisko 40 tys. osób o różnorodnych kompetencjach niezbędnych do pracy w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Szczecin to miasto, które wciąż̇ się̨ rozwija i rozszerza ofertę̨ edukacyjną wpływającą pozytywnie na poziom jego konkurencyjności jako ośrodka nowoczesnych usług dla biznesu. Należy zaznaczyć, że szczeciński rynek pracy charakteryzują̨ niższe koszty operacyjne w porównaniu do większych ośrodków miejskich, w których rozwijają̨ się̨ centra usług w Polsce.

– Jeśli przyjrzymy się bliżej jakości obsługiwanych procesów w szczecińskich centrach usług wspólnych, to zobaczymy, że powoli odchodzi się od prostych procesów transakcyjnych na rzecz tych bardziej kompleksowych. Prężnie rozwija się także sektor BPO. To też otwiera nowe możliwości zawodowe przed absolwentami zachodniopomorskich uczelni wyższych, a specjalistów z województwa skłania do pozostania w regionie – podkreśla Magdalena Gubska, team leader professionals Randstad Polska.

Szczecin wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom, oferując im wszechstronne wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Odpowiadają̨ za to Wydział Zarządzania Projektami w Urzędzie Miasta Szczecin oraz Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej. Obsługa inwestorów na najwyższym poziomie w połączeniu z atrakcyjnym położeniem miasta i szerokim dostępem do kadry o wysokich kwalifikacjach sprawiają̨, że Szczecin jest bardzo interesującym miejscem dla działalności skupionych wokół nowoczesnych usług biznesowych.

Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Szczecinie sięgają 160 tys. mkw., co daje miastu ósme miejsce pod względem wielkości rynku w Polsce. Kolejne 44 tys. mkw. w budowie oznacza nowe możliwości rozwoju dla firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, na który obecnie przypada około 30 proc. wynajętej powierzchni biurowej w mieście. – Rynek biurowy w Szczecinie jest najmniejszy wśród głównych aglomeracji w Polsce, jednak odznacza się znaczącym potencjałem rozwoju. Potwierdzeniem zapotrzebowania na nowoczesne biura w mieście jest jeden z najniższych poziomów pustostanów w istniejących projektach w Polsce, jak również wysoki stopień wynajęcia obecnie realizowanych projektów. Co więcej, stawki czynszu w Szczecinie pozostają̨ niezwykle atrakcyjne w porównaniu do największych lokalizacji biznesowych w kraju – mówi Karol Patynowski, dyrektor ds. rynków regionalnych, JLL.

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama

Pozostałe wiadomości

reklama

konferencje

reklama

reklama
reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.