Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Biegły wątpi w TxM
następny
Przystań (czasem) nad Wartą

reklama

Kolejne podejście do dokończenia obwodnicy Marek

Opr./edited TSG 23 maja 2019
Kolejne podejście do dokończenia obwodnicy Marek
GDDKiA szacuje, że wiosną 2021 roku prace zostaną zakończone

POLSKA GDDKiA ogłosiła przetarg na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S8 od węzła Marki do węzła Kobyłka pod Warszawą. To kolejna próba dokończenia robót po konsorcjum Salini.

W maju 2018 roku GDDKiA rozwiązała umowę z ówczesnym wykonawcą robót konsorcjum Salini. Następnie wykonana została inwentaryzacja terenu oraz przygotowana dokumentacja do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy, który dokończy niezrealizowane prace. Zadaniem wykonawcy będzie dokończenie m.in. następujących prac: węzeł Kobyłka (łącznice, drogi dojazdowe i najazdy na obiekt), węzeł Marki (zjazd z obwodnicy w Markach), węzeł Zielonka (drogi dojazdowe do węzła), najazdy na wiadukt w ciągu ul. Dworkowej, kładka w rejonie ul. Letniskowej, drogi dojazdowe i pasy technologiczne wzdłuż S8, chodniki, ścieżki rowerowe, Obwód Utrzymania Drogi, zieleń, prace porządkowe, roboty elektroenergetyczne, teletechniczne oraz sanitarne.

Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego, termin składania ofert został wyznaczony na 1 lipca 2019 roku. GDKIA szacuje, że podpisze umowę z wykonawcą (przy braku odwołań) w listopadzie 2019 roku, a wiosną 2021 roku prace zostaną zakończone.

Nie jest to jednak pierwsze podejście GDDKiA do dokończenia prac na obwodnicy Marek. We wrześniu 2018 roku ogłoszony został przetarg na dokończenie budowy łącznicy zjazdowej z obwodnicy Marek na DK8 w kierunku Białegostoku. Wpłynęła tylko jedna oferta, która dwukrotnie przekroczyła kosztorys inwestorski zamawiającego. Postępowanie zostało unieważnione. W październiku ponownie ogłoszony został przetarg. Tym razem wpłynęły dwie oferty, z których ta tańsza przekraczała kosztorys inwestorski GDDKiA o około 70 proc. W związku z tym w listopadzie 2018 roku postępowanie zostało unieważnione.
GDDKiA poinformowała, że dokonała weryfikacji kosztorysu na dokończenie wszystkich prac na odcinku Marki – Kobyłka. Z uwagi na to, iż kwota była wyższa od poprzedniej wyceny, wystąpiono o przyznanie dodatkowych środków finansowych. Pozyskanie ich umożliwiło ogłoszenie przetargu na dokończenie wszystkich prac.

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

5. Konferencja Inwestycje na Rynku Nieruchomości Komercyjnych
Łódź REdiscover
Garnitury na rowery - Łódź
4. Turniej Tenisa Stołowego
25. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych
Eurobuild Awards 2019
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.