Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Godzina ciszy w Bonarce
następny
Krowarzywa wchodzi do Poznania

reklama

Mniej optymizmu wśród pracodawców

Anna Pakulniewicz 11 czerwca 2019

POLSKA W nadchodzącym kwartale najwięcej pracowników będą poszukiwać firmy działające w transporcie i logistyce, w produkcji przemysłowej oraz w przemyśle wydobywczym. Niewielkie redukcje etatów planują przedsiębiorstwa z sektora energetyki, gazownictwa i wodociągów. W ujęciu regionalnym najwięcej rąk do pracy będzie potrzebnych w Polsce południowo-zachodniej i właśnie tam w najbliższym kwartale można spodziewać się zwiększonej liczby ofert pracy i silnej rywalizacji o kadry. Polscy pracodawcy są dużo bardziej ostrożni w swoich deklaracjach niż przed rokiem – wynika z raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”.

W nadchodzącym kwartale 14 proc. polskich przedsiębiorstw planuje powiększać swoje zespoły, 3 proc. prognozuje redukcję etatów, a 81 proc. nie przewiduje żadnych zmian w tym zakresie. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski, czyli różnica pomiędzy liczbą pracodawców planujących wzrost i spadek zatrudnienia, wynosi +11 proc., po korekcie sezonowej sięga +9 proc. Wynik pozostaje na takim samym poziomie jak w ostatnim kwartale natomiast w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym jest niższy o 4 punkty procentowe.

– W ciągu ostatniego roku mogliśmy zauważyć znaczny spadek prognozy zatrudnienia deklarowanej przez polskich pracodawców. Może to jednak wynikać nie tyle z braku chęci kreowania nowych miejsc pracy przez firmy, co z problemów z dostępem do pracowników i obsadzeniem stanowisk. Wiele firm, które obecnie rekrutują zmaga się z rotacją pracowników zwabionych przez konkurencję – mówi Iwona Janas, dyrektor generalna firmy ManpowerGroup. – Prognoza pozostaje jednak na tyle wysokim poziomie, że osoby poszukujące pracy mogą liczyć na szybkie znalezienie nowego zatrudnienia. Dla nich hossa na rynku pracy nadal trwa. Nieco inaczej wygląda sytuacja z punktu widzenia pracodawców, którzy w nadchodzącym kwartale nadal będą zmuszeni do dalszej rywalizacji o pracownika. Największe wyzwania czekają przedsiębiorstwa zlokalizowane w południowo-zachodniej części kraju, a także działające w transporcie i logistyce. Niestety polski biznes w dalszy ciągu powinien liczyć się ze zwiększonymi kosztami rekrutacji pracowników, a finalnie prowadzenia biznesu – dodaje Iwona Janas.

W dziewięciu na 10 przeanalizowanych przez ManpowerGroup sektorów rynku firmy chcą powiększać swoje zespoły. Najwięcej nowych pracowników będą poszukiwać przedsiębiorstwa specjalizujące się w transporcie i logistyce (prognoza netto zatrudnienia na poziomie +16 proc.), nieco mniej firmy z produkcji przemysłowej (+13 proc.) i przemysłu wydobywczego (+12 proc.). Na dobre perspektywy znalezienia nowej pracy mogą także liczyć osoby poszukujące zatrudnienia w branży budowlanej (+11 proc.) i w rolnictwie (+9 proc.). Najmniej optymistyczne plany rekrutacyjne wskazały restauracje i hotele (+1 proc.) oraz firmy zajmujące się energetyką, gazownictwem i wodociągami, które chcą redukować etaty (-1 proc.). W porównaniu z ubiegłym kwartałem prognozy polepszyły się w czterech sektorach, w czterech pogorszyły się, a w dwóch pozostają bez zmian.

Biorąc pod uwagę dane dla sześciu regionów Polski uwzględnionych w raporcie „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”, największego zapotrzebowania na pracowników można się spodziewać w Polsce południowo-zachodniej, z prognozą netto zatrudnienia +15 proc. Pracodawcy będą rywalizować o kadry także w Polsce północno-zachodniej (+9 proc.) i południowej (+8 proc.). Najsłabszy wynik wskazały firmy z Polski północnej (+5 proc.), ale nadal sygnalizuje on korzystne perspektywy dla osób poszukujących zatrudnienia w tym regionie. W stosunku do ubiegłego kwartału prognozy polepszyły się w trzech regionach, w trzech pogorszyły się.

Największe zapotrzebowanie na ręce do pracy prognozują duże organizacje (+23 proc.). Średnie firmy wskazały prognozę na poziomie +8 proc., a małe +5 proc. Mikroprzedsiębiorstwa nie przewidują zmian personalnych.

Polska z prognozą zatrudnienia na poziomie +9 proc. jest szóstym rynkiem w regionie, ex aequo z Irlandią i Słowacją, gdzie w drugim kwartale 2019 roku będzie najłatwiej o pracę. Najbardziej optymistyczne plany rekrutacyjne wskazali pracodawcy z Chorwacji (+23 proc.) i Grecji (+20 proc.), najmniej z Węgier (-2 proc.).

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

25. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych
Eurobuild Awards 2019
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.