Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Godzina ciszy w Bonarce
następny
Krowarzywa wchodzi do Poznania

reklama

Mniej optymizmu wśród pracodawców

Anna Pakulniewicz 11 czerwca 2019

POLSKA W nadchodzącym kwartale najwięcej pracowników będą poszukiwać firmy działające w transporcie i logistyce, w produkcji przemysłowej oraz w przemyśle wydobywczym. Niewielkie redukcje etatów planują przedsiębiorstwa z sektora energetyki, gazownictwa i wodociągów. W ujęciu regionalnym najwięcej rąk do pracy będzie potrzebnych w Polsce południowo-zachodniej i właśnie tam w najbliższym kwartale można spodziewać się zwiększonej liczby ofert pracy i silnej rywalizacji o kadry. Polscy pracodawcy są dużo bardziej ostrożni w swoich deklaracjach niż przed rokiem – wynika z raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”.

W nadchodzącym kwartale 14 proc. polskich przedsiębiorstw planuje powiększać swoje zespoły, 3 proc. prognozuje redukcję etatów, a 81 proc. nie przewiduje żadnych zmian w tym zakresie. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski, czyli różnica pomiędzy liczbą pracodawców planujących wzrost i spadek zatrudnienia, wynosi +11 proc., po korekcie sezonowej sięga +9 proc. Wynik pozostaje na takim samym poziomie jak w ostatnim kwartale natomiast w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym jest niższy o 4 punkty procentowe.

– W ciągu ostatniego roku mogliśmy zauważyć znaczny spadek prognozy zatrudnienia deklarowanej przez polskich pracodawców. Może to jednak wynikać nie tyle z braku chęci kreowania nowych miejsc pracy przez firmy, co z problemów z dostępem do pracowników i obsadzeniem stanowisk. Wiele firm, które obecnie rekrutują zmaga się z rotacją pracowników zwabionych przez konkurencję – mówi Iwona Janas, dyrektor generalna firmy ManpowerGroup. – Prognoza pozostaje jednak na tyle wysokim poziomie, że osoby poszukujące pracy mogą liczyć na szybkie znalezienie nowego zatrudnienia. Dla nich hossa na rynku pracy nadal trwa. Nieco inaczej wygląda sytuacja z punktu widzenia pracodawców, którzy w nadchodzącym kwartale nadal będą zmuszeni do dalszej rywalizacji o pracownika. Największe wyzwania czekają przedsiębiorstwa zlokalizowane w południowo-zachodniej części kraju, a także działające w transporcie i logistyce. Niestety polski biznes w dalszy ciągu powinien liczyć się ze zwiększonymi kosztami rekrutacji pracowników, a finalnie prowadzenia biznesu – dodaje Iwona Janas.

W dziewięciu na 10 przeanalizowanych przez ManpowerGroup sektorów rynku firmy chcą powiększać swoje zespoły. Najwięcej nowych pracowników będą poszukiwać przedsiębiorstwa specjalizujące się w transporcie i logistyce (prognoza netto zatrudnienia na poziomie +16 proc.), nieco mniej firmy z produkcji przemysłowej (+13 proc.) i przemysłu wydobywczego (+12 proc.). Na dobre perspektywy znalezienia nowej pracy mogą także liczyć osoby poszukujące zatrudnienia w branży budowlanej (+11 proc.) i w rolnictwie (+9 proc.). Najmniej optymistyczne plany rekrutacyjne wskazały restauracje i hotele (+1 proc.) oraz firmy zajmujące się energetyką, gazownictwem i wodociągami, które chcą redukować etaty (-1 proc.). W porównaniu z ubiegłym kwartałem prognozy polepszyły się w czterech sektorach, w czterech pogorszyły się, a w dwóch pozostają bez zmian.

Biorąc pod uwagę dane dla sześciu regionów Polski uwzględnionych w raporcie „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”, największego zapotrzebowania na pracowników można się spodziewać w Polsce południowo-zachodniej, z prognozą netto zatrudnienia +15 proc. Pracodawcy będą rywalizować o kadry także w Polsce północno-zachodniej (+9 proc.) i południowej (+8 proc.). Najsłabszy wynik wskazały firmy z Polski północnej (+5 proc.), ale nadal sygnalizuje on korzystne perspektywy dla osób poszukujących zatrudnienia w tym regionie. W stosunku do ubiegłego kwartału prognozy polepszyły się w trzech regionach, w trzech pogorszyły się.

Największe zapotrzebowanie na ręce do pracy prognozują duże organizacje (+23 proc.). Średnie firmy wskazały prognozę na poziomie +8 proc., a małe +5 proc. Mikroprzedsiębiorstwa nie przewidują zmian personalnych.

Polska z prognozą zatrudnienia na poziomie +9 proc. jest szóstym rynkiem w regionie, ex aequo z Irlandią i Słowacją, gdzie w drugim kwartale 2019 roku będzie najłatwiej o pracę. Najbardziej optymistyczne plany rekrutacyjne wskazali pracodawcy z Chorwacji (+23 proc.) i Grecji (+20 proc.), najmniej z Węgier (-2 proc.).

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

Łódź REdiscover
4. Turniej Tenisa Stołowego
25. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych
Eurobuild Awards 2019
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.