Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Dekada z Biedonką
następny
TXM kończy ze Słowacją

reklama

Zmotywują do segregacji

Opr./edited AZ 17 czerwca 2019
Zmotywują do segregacji
Pilotaż SISO z użyciem pojemników T-Master Elmo wystartował 10 maja na osiedlu nr 5 „Płońska” w Ciechanowie

POLSKA Firma T4B stworzyła System Indywidualnej Segregacji Odpadów (SISO). To technologia, która może zrewolucjonizować gospodarkę odpadami w Polsce.

Elementem systemu jest urządzenie T-Master Elmo (Elektroniczny Licznik Miejskich Odpadów). Umożliwia on przypisywanie ilości i jakości selektywnie oddawanych odpadów do każdego gospodarstwa domowego.

Głównym celem innowacyjnego narzędzia jest zmotywowanie mieszkańców miast do skutecznej segregacji. Jest ona konieczna, bo pozwoli uniknąć kar finansowych grożących Polsce za niewłaściwą gospodarkę odpadami komunalnymi. Zgodnie z dyrektywą unijną, w roku 2020 poziom recyklingu powinien wynosić 50 proc. Pilotaż SISO z użyciem pojemników T-Master Elmo wystartował 10 maja na osiedlu nr 5 „Płońska” w Ciechanowie. Po miesiącu trwania projektu statystyki pokazują, że segregacja śmieci przez mieszkańców osiedla wzrosła o ponad 40 proc., przy wartości bliskiej zeru na etapie startowym.

Jak to wygląda w praktyce? Wszystkie gospodarstwa domowe objęte systemem wyposażone są w komplet kodów, dla każdego wymaganego rodzaju odpadu, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska. Otworzenie pojemników możliwe jest jedynie po zeskanowaniu kodu, który mieszkaniec przykleja do worka z wcześniej posegregowanymi śmieciami. Po wrzuceniu worka i zamknięciu pojemnika, odpady są ważone, a dane o ilości wyrzuconej frakcji, przesyłane i zapisywane w systemie centralnym SISO. Każde gospodarstwo domowe posiada w nim indywidualne konto. Zainstalowane w pojemnikach czujniki monitorują poziom ich zapełnienia, co jest istotne z punktu widzenia m.on. planowania harmonogramu tras pojazdów odbierających śmieci.

– T-Master to rozwiązanie, które pomoże uszczelnić gospodarkę odpadami w Polsce. W przyszłości może przynieść korzyści finansowe każdemu gospodarstwu domowemu, które ma szansę zredukować wysokość opłaty za wywóz śmieci poprzez rzetelne ich segregowanie. To obecnie jedyne narzędzie dla włodarzy miast do pozyskiwania realnych danych na temat poziomu realizowanego obowiązku segregacji śmieci w ich gminie, czy mieście. System umożliwia również zmianę formy ryczałtowego rozliczania się z firmami odbierającymi odpady, która będzie jedną z kilku zmian jakie już w przyszłym roku przyniesie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – informuje Robert Szczepankowski, prezes zarządu T4B.

Pilotażowy program realizowany przez firmę T4B potrwa trzy miesiące. W projekcie przewidziano również uruchomienie lokalnych punktów skupu surowców, gdzie mieszkańcy będą mogli oddawać wyselekcjonowane surowce np. aluminium, makulaturę czy szkło. Zgodnie z zasadą skupu będą otrzymywać zapłatę za każdy oddany kilogram.

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama

Pozostałe wiadomości

reklama

konferencje

25. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych
Eurobuild Awards 2019
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.