Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Muzeum Gdyni i Galeria Klif współpracują
następny
Dekada z Vision Express

reklama

Nowy Olsztyn Główny ma zielone światło

Opr./edited AZ 01 sierpnia 2019
Nowy Olsztyn Główny ma zielone światło
Pracownia PIG Architekci przygotowała nową koncepcję zagospodarowania terenu olsztyńskiego dworca
POLSKA Olsztyński dworzec nie jest zabytkiem – orzekł Generalny Konserwator Zabytków. Rozstrzygnięcie podtrzymuje decyzję Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, odmawiającą wpisania do rejestru zabytków kompleksu dworcowego PKP-PKS Olsztyn Główny. Decyzja stwarza możliwość na nowe zagospodarowanie obiektu, w tym m.in. powstanie galerii handlowej oraz hotelu.
O uznanie dworca za zabytek walczyli kilka lat społecznicy oraz stowarzyszenie architektów. Ich zdaniem Dworzec Olsztyn Główny to jedna z niewielu tak dobrze zachowanych budowli modernistycznych tego typu w Polsce. Konserwator nie podzielił ich opinii. – Decyzja ma charakter ostateczny a stronom chcącym ją zaskarżyć pozostaje droga sądowa. Czy to definitywnie rozwiąże problem czas pokaże, ale z pewnością zbliża inwestorów nowego dworca do finalnego rozwiązania – napisał w mediach społecznościowych Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna.

Budynek olsztyńskiego dworca głównego PKP i PKS zbudowano w latach 70. Nieremontowany podupadł. Właścicielem części autobusowej obiektu jest obecnie firma Retail Provider, która zamierza zburzyć obiekt i wybudować w tym miejscu centrum, które będzie łączyło funkcje dworcowe i handlowe. Firma jest nowym właścicielem dworca od października 2011 roku. Koncepcję jego zagospodarowania przygotowała z kolei pracownia PIG Architekci. Zakłada ona powstanie obiektu o zróżnicowanym charakterze. W kompleksie znajdzie się m.in. dworzec kolejowy, autobusowy, galeria handlowa o powierzchni handlowej wynoszącej około 35 tys. mkw., hotel oraz kładka ponad peronami. Główną część planowanego kompleksu stworzą trzy kondygnacje nadziemne, w tym dwie kondygnacje handlowo-usługowe z przestrzenią komunikacyjną oraz dwa poziomy parkingów nad galerią (jeden na dachu). Koncepcja zakłada też powstanie w kompleksie hotelu.

– Jest to decyzja, która zamyka blisko dwuletni proces wstrzymywania tego projektu brakiem ostatecznej decyzji w tej sprawie. Przyjmujemy ją z radością. Z naszej strony wykazaliśmy się daleko idącą troską o zachowanie historycznego charakteru obiektu, w tym m.in. sami wystąpiliśmy o ochronę konserwatorską dworcowego neonu oraz mozaik. Przed nami jest jeszcze kilka ostatecznych ustaleń z PKP, które są zależne od wyboru projektanta dworca kolejowego przez tę instytucję, podpisywanie umowy jest w trakcie. PKP bowiem samodzielnie realizuje budowę dworca kolejowego, natomiast z nami ustala kwestie dotyczące wspólnego zagospodarowania tego terenu i architektonicznej zgodności obu budynków – komentuje Rafał Twarowski, wspólnik w Retail Provider.

Obecnie PKP zakończyła procedurę przetargową na wybór wykonawcy projektu budowy dworca Olsztyn Główny wraz z modernizacją układu torowo-peronowego i infrastruktury kolejowej. Spółka przygotowuje się do podpisania umowy z projektantem. – Biorąc pod uwagę aktualny harmonogram dla tej inwestycji, przetarg na wykonawcę robót mógłby zostać ogłoszony w ciągu roku, a prace budowlane mogłyby zostać ukończone w 2022 roku, czyli w okresie kwalifikowalności wydatków wskazanych w umowie o dofinansowanie ze środków UE. Ostateczna kwota przeznaczona na tę inwestycję będzie znana po zakończeniu postępowania na wybór wykonawcy prac budowlanych. Zależy nam również na tym, aby inwestycje PKP i inwestora planującego budowę galerii i dworca autobusowego zostały ze sobą skorelowane. Druga strona również deklaruje chęć współpracy w tym zakresie – mówi Michał Stilger, rzecznik prasowy PKP.

Konserwator zdecydował jednocześnie, że w rejestrze tzw. zabytków ruchomych ujęte zostały napisy przestrzenne „Dworzec Kolejowy” i „Dworzec Autobusowy” oraz mozaika znajdującą się wewnątrz dworca kolejowego. Ochroną konserwatorską zostały objęte także wiaty na peronach 2, 3 i 4.

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

25. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych
Eurobuild Awards 2019
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.