Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
CDRL zadowolone z kwartału
następny
Eurospar w Blue City wystartował

reklama

Warimpex z najlepszym w historii kwartałem

Opr./edited AKL 29 listopada 2019
Warimpex z najlepszym w historii kwartałem
Ogrodowa Office oferuje ponad 28 tys. mkw. powierzchni oraz podziemny parking na ponad 300 samochodów

POLSKA Warimpex uzyskał najlepszy wynik kwartalny w historii firmy. Firma zanotowała wzrost dzięki sprzedaży nieruchomości, zyskom bilansowym i dodatnim różnicom kursowym.

Spółka Warimpex Finanz-und Beteiligungs AG wypracowała wynik finansowy netto w wysokości 57,5 mln euro – wynik za trzeci kwartał ubiegłego roku wyniósł -6,5 mln euro. – Wyniki uzyskane w trzecim kwartale potwierdziły skuteczność naszej strategii, koncentrującej się na ukończeniu bieżących projektów deweloperskich, nabywaniu aktywów generujących przepływy pieniężne z potencjałem na przyszłość oraz umacnianiu źródeł przychodów. Mocną stroną Warimpeksu jest również połączenie długoterminowego planowania i krótkich ścieżek decyzyjnych w ramach rodzinnego przedsiębiorstwa, z elastycznością i transparentnością spółki giełdowej – wyjaśnia Franz Jurkowitsch, prezes Warimpeksu.

Przychody hoteli ze sprzedaży spadły w porównaniu z okresem ubiegłorocznym o 23 proc. do 7,4 mln euro. Jest to głównie efekt sprzedaży spółki prowadzącej Hotel Dvořák, która nastąpiła pod koniec lutego 2019 roku. Nowy hotel w Darmstadt został otwarty na początku września, a więc nie wygenerował jeszcze istotnych przychodów w ramach wyniku za trzeci kwartał 2019. Segment wynajmu nieruchomości biurowych zanotował natomiast wzrost przychodów ze sprzedaży z 11,3 mln euro do 14,3 mln euro . Na taki wynik wpłynął w znaczącym stopniu zakup biurowca B52 w Budapeszcie w maju 2018, ukończenie obiektu Ogrodowa Office w Łodzi w październiku 2018 oraz ukończenie i otwarcie biurowca Mogilska 43 w Krakowie w maju 2019. Łączne przychody ze sprzedaży za trzy kwartały 2019 wzrosły do 23,3 mln euro, przy czym koszt przypisany bezpośrednio do przychodów ze sprzedaży pozostał niezmieniony na poziomie 9,2 mln euro. Przychód ze sprzedaży brutto wyniósł 14,1 mln euro – w porównaniu do 12,4 mln euro w pierwszych dziewięciu miesiącach ubiegłego roku.

W pierwszych trzech kwartałach 2019 roku Warimpex sprzedał hotele Vienna House Dream Castle i Vienna House Magic Circus w Paryżu, spółkę prowadzącą hotel uzdrowiskowy Dvořák w Karlovych Varach i biurowiec w Budapeszcie. Pozwoliło to uzyskać wynik na transakcjach sprzedaży w wysokości 27,9 mln euro. W ubiegłym roku Warimpex sprzedał też nieruchomość rezerwową położoną w Budapeszcie za 5,4 mln euro.

Zysk przed uwzględnieniem odsetek, podatków, odpisów amortyzacyjnych i wyniku z wyceny (EBITDA) wzrósł z 4,4 mln euro w tym samym okresie ubiegłego roku do 53,4 mln euro. Powodem tego był przede wszystkim wynik uzyskany na sprzedaży nieruchomości i zysk bilansowy w wysokości 20,4 mln euro z tytułu wykupu pożyczek byłych udziałowców mniejszościowych rosyjskiej spółki należącej do grupy. Wskaźnik EBIT wzrósł z 4,2 mln do 56,6 mln euro. Odpisy amortyzacyjne i korekty wartości wzrosły z -0,2 mln do 3,1 mln euro. Wynik z wyceny nieruchomości biurowych wyniósł około 3,4 mln euro, natomiast w trzecim kwartale ubiegłego roku było to 0,1 mln euro. Wynik z działalności finansowej (wraz z wynikiem z joint ventures) wzrósł z -10,6 mln do 4,5 mln euro. Wartość ta obejmuje dodatnie różnice kursowe w wysokości 7,8 mln euro, które w ubiegłym roku były ujemne i w porównywalnym okresie wyniosły -8,6 mln euro.

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama

Pozostałe wiadomości

30 października 2019

CCC podlicza trzy kwartały

05 września 2019

Redan w dół

05 września 2019

TxM ze spadkami

03 lipca 2019

Wittchen podlicza

10 czerwca 2019

Setki milionów na reklamę

05 czerwca 2019

CCC podlicza maj

reklama

konferencje

reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.