Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Top 5: wieżowce, transakcje i wypłaty
następny
Optymistycznie w logistyce

reklama

Plan naprawczy z efektami

Opr./edited AKL 02 grudnia 2019
Plan naprawczy z efektami
Raportowany wynik EBITDA, uwzględniający zastosowanie MSSF16, sięgnął 98,6 mln zł (fot.: pixabay.com)

POLSKA Grupa OT Logistics, największy operator portowy w Polsce, zanotowała 758,7 mln zł skonsolidowanych przychodów po trzech kwartałach 2019 roku, co oznacza wzrost o 4,8 proc. rok do roku. Grupa odnotowała też wyraźny wzrost wyniku EBITDA oraz poprawę efektywności w głównych segmentach działalności, co jest efektem realizacji planu naprawczego.

Skonsolidowany wynik EBITDA za trzy kwartały 2019 wyniósł 98,6 mln zł, co oznacza wzrost o prawie 157 proc. rok do roku. Porównywalny wynik EBITDA (skorygowany o wpływ zastosowania MSSF16) zwiększył się o 43,6 proc. do 55,1 mln zł. Wdrożenie standardu MSSF 16 powoduje uwzględnienie w bilansie Grupy aktywów objętych umowami leasingu i dzierżawy (np. aktywa portowe) przy równoczesnym wzroście poziomu EBITDA wynikającym ze spadku kosztów usług najmu i wzrostu kosztów amortyzacji. Raportowany wynik EBITDA, uwzględniający zastosowanie MSSF16, sięgnął 98,6 mln zł.

Na rosnące wyniki grupy w znaczący sposób składają się wyniki segmentu spedycji, który generuje 56 proc. skonsolidowanych przychodów. Segment ten zanotował wzrost przychodów od klientów zewnętrznych o 8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Zysk netto spedycji po trzech kwartałach 2019 roku zwiększył się o 21 proc. do 9,7 mln zł (bez wpływu MSSF16). Przyczynił się do tego zauważalny wzrost przewozów kontenerowych z Wielką Brytanią oraz zwiększony wolumen liczby obsłużonych kontenerów (+28 proc.). Działalności spedycyjnej sprzyja także koniunktura w zakresie spedycji wyrobów metalowych oraz eksportu drewna.

Segment usług portowych, który odpowiada za 14 proc. przychodów, zanotował przychody od klientów zewnętrznych na podobnym poziomie jak rok wcześniej, jednak wyraźnie wzrósł wynik EBITDA do 22,3 mln zł (po oczyszczeniu o efekt zastosowania MSSF16) wobec 10,5 mln zł rok wcześniej. Porty poprawiły osiągane marże poprzez wynegocjowanie nowych stawek za przeładunki oraz poprawę organizacji pracy, co wpłynęło na wzrost efektywności operacji portowych. W OT Port Świnoujście odnotowano spadek przeładunków o 11 proc. rok do roku, ale dzięki optymalizacji stawek, restrykcyjnej kontroli kosztów oraz reorganizacji pracy na nabrzeżach zwiększone zostały przychody i zmniejszone koszty kar za nieterminowe rozładunki statków. OT Port Gdynia znacząco zwiększył przeładunki towarów do poziomu 2,4 mln ton (+16 proc. rok do roku), zwłaszcza w zakresie przeładunków koksu i wysokomarżowych towarów drobnicowych. Od stycznia do września 2019 roku segment portowy Grupy wypracował zysk netto (oczyszczony o zastosowanie MSSF16) w wysokości 6,5 mln zł wobec 7 mln zł straty rok wcześniej.

W przypadku segmentu żeglugi śródlądowej i pozostałych przewozów (25 proc. przychodów) odnotowano znaczący wzrost porównywalnego wyniku EBITDA do 16,2 mln zł (156 proc.) i porównywalny wynik netto 5,5 mln wobec 6,3 mln zł straty rok wcześniej. Na znaczące zwiększenie rentowności tego segmentu wpływ miały nowe stawki za przewozy, redukcja floty, rezygnacja z nierentownych kontraktów oraz zniesienie opłaty kanałowej w Niemczech od stycznia 2019 roku.

Pod presją nadal pozostają wyniki segmentu kolejowego (4 proc. przychodów), który po trzech kwartałach 2019 zmniejszył stratę netto do 7,7 mln zł (po wyłączeniu wpływu MSSF16) z 8,8 mln zł w roku ubiegłym. W segmencie tym przeprowadzono reorganizację taboru, zrezygnowano z nieefektywnego sprzętu oraz dokonano redukcji zatrudnienia.

Ostatecznie grupa zakończyła trzy kwartały 2019 roku z raportowaną stratą netto na poziomie 26,5 mln zł (13,0 mln zł po wyłączeniu wpływu MSSF16) wobec straty w ubiegłym roku na poziomie 35,6 mln zł.

OT Logistics realizuje obecnie plan naprawczy przyjęty w grudniu 2018 roku. Jego celem jest poprawa płynności finansowej oraz osiągnięcie w 2020 roku skonsolidowanej rentowności EBITDA na poziomie około 10 proc. poprzez m.in. zmiany w strukturze zarządzania grupą, centralizację procesów, eliminowanie dublujących się kompetencji, optymalizację stawek za świadczone usługi przy jednoczesnej kontroli kosztów, a także sprzedaż nieruchomości, które nie są wykorzystywane w bieżących operacjach. Pozytywne efekty ma przynieść również zmniejszenie nakładów inwestycyjnych. Plan zakłada działania w perspektywie 1-2 lat.

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama

Pozostałe wiadomości

30 października 2019

CCC podlicza trzy kwartały

05 września 2019

Redan w dół

05 września 2019

TxM ze spadkami

03 lipca 2019

Wittchen podlicza

10 czerwca 2019

Setki milionów na reklamę

05 czerwca 2019

CCC podlicza maj

reklama

konferencje

reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.