Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto

reklama

Polityka prywatności

Regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu

Wstęp

Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.eurobuildcee.com. W regulaminie zawarte są informacje i zasady korzystania z serwisu, a także prawa i obowiązki klientów oraz użytkowników korzystających z usług serwisu.

Wydawcą serwisu www.eurobuildcee.com jest Eurocee spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie (02-972), ul. Sarmacka 13/92, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391464, NIP: 951-23-44-919, Regon: 143186933.

Definicje

eurobuildcee.com - serwis internetowy zwany dalej serwisem, gromadzący materiały (teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp.) o nieruchomościach komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz świadczący usługi reklamowe.

Usługodawca – właściciel serwisu www.eurobuildcee.com tj. Eurocee Sp. z o.o.

Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu oraz dostępnych usług.

Administrator danych osobowych - Eurocee Sp. z o.o.

Partner - każdy podmiot współpracujący z Eurocee Sp. z o.o. na podstawie stosownej umowy.

Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Eurocee Sp. z o.o. na rzecz użytkowników dostępne w serwisie www.eurobuildcee.com:

- magazyn on-line / informacje prasowe
- newsletter
- archiwum informacji
- sklep internetowy
- reklamy

Własność intelektualna

Wszelkie prawa do zawartości oficjalnego serwisu www.eurobuildcee.com należącego do Eurocee Sp. z o.o. są zastrzeżone.

Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich, PRAWA PRASOWEGO oraz praw o rejestracji znaków należących do Eurocee Sp. z o.o.

Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Eurocee Sp. z o.o.

W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, Eurocee Sp. z o.o. prezentuje
w serwisie www.eurobuildcee.com utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Strona może zawierać odnośniki do innych stron „www”, które są własnością oraz są prowadzone przez partnerów serwisu. Eurocee Sp. z o.o. nie odpowiada za zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki prowadzą przez stronę www.eurobuildcee.com .

Prawa i obowiązki użytkowników

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w internecie.

Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

Odpowiedzialność usługodawcy

Eurocee Sp. z o.o. zapewnia ciągłość działania serwisu. W razie nieprawidłowości w działaniu systemu, klient może zgłosić reklamację.

Eurocee Sp. z o.o. oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy i przekaz z nich wynikający.

Eurocee Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych pod tekstami oraz za treść wpisów użytkowników na forum dyskusyjnym i zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy niezgodnych z prawem, wulgarnych i innych naruszających podstawowe zasady współżycia społecznego i/lub niezgodnych z regulaminem danej usługi. Eurocee Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo moderowania oraz redagowania treści komentarzy i wpisów.

Polityka prywatności

Podczas korzystania z serwisu eurobuildcee.com mogą być wykorzystywane pliki cookies (ciasteczka – małe pliki tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika). Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług w serwisie przez Eurocee Sp. z o.o. - aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom użytkowników oraz w celach statystycznych. Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystycznej i nie są ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników serwisu Eurocee Sp. z o.o. www.eurobuildcee.com .

Dane osobowe

Eurocee Sp. z o.o. oświadcza, że przetwarza udostępnione dobrowolnie dane osobowe zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informacje dotycząca przetwarzania danych osobowych przez EUROCEE Sp. z o.o. zawiera Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych.

Eurocee sp. z o.o. udostępnia czytelnikom portalu usługi wymagające rejestracji konta użytkownika,
w tym codzienny newsletter, dostęp do archiwum i forum dyskusyjnego (komentarzy).

Postanowienia końcowe

Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres: eurobuild@eurobuildcee.com.

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu internetowego Eurocee Sp. z o.o. akceptujecie Państwo zasady zawarte w polityce prywatności portalu www.eurobuildcee.com .

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności w portalu www.eurobuildcee.com , wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.


Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

6. Konferencja Inwestycje na Rynku Nieruchomości Komercyjnych
Newsletter
Otrzymuj najnowsze informacje ze świata nieruchomości e-mailem
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.