Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Hunger Development szykuje Scanpark Business Centre
następny
Podatek od sprzedaży detalicznej idzie dalej

reklama

Miliony z obligacji na rozwój HB Reavis

Eurobuild CEE 14 czerwca 2016

CZECHY Firma HB Reavis pozyskała 46,2 mln euro (1,25 mld koron czeskich) z pierwszej emisji niezabezpieczonych obligacji w Czechach. Pozyskane w ten sposób środki zostaną wykorzystane na zakupy i rozwoju firmy dewelopera.

Emisja obligacji na czeskim rynku została przeprowadzona w drodze oferty publicznej, która trwała do 14 kwietnia 2016, a następnie oferty prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych. Wszystkie obligacje zostały przydzielone. Ponad 71 proc. obligacji zostało objętych przez inwestorów instytucjonalnych z przewagą klientów bankowości prywatnej. Obligacje zostały wyemitowane na giełdzie papierów wartościowych w Pradze (PSE). Mają one zmienną stopę oprocentowania rocznego na poziomie 6M PRIBOR powiększoną o marżę w wysokości 4 proc. i termin zapadalności w marcu 2021 roku. Papiery wyemitowała spółka HB Reavis Finance CZ s. r. o., ale gwarancji udzieliła główna spółka holdingowa Grupy HB Reavis. Emisję obligacji przeprowadziły UniCredit Bank oraz Komerční banka (Societe Generale Group). Od listopada 2013 roku Grupa pozyskała z emisji obligacji w Europie Środkowej prawie 150 mln euro.

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama

Pozostałe wiadomości

reklama

konferencje

6. Konferencja Inwestycje na Rynku Nieruchomości Komercyjnych
16. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.