Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Handel w przebudowie i modernizacji
następny
Eurobuild Awards 2016: ponad 40 tys. zł na potrzeby chorych dzieci

reklama

Banki wciąż chętnie finansują inwestycje

Eurobuild CEE 06 grudnia 2016
EUROPA Jak wynika z badania KPMG przeprowadzonego wśród blisko 100 instytucji finansowych w 21 krajach, obecne warunki finansowania na europejskich rynkach nieruchomości pozostają korzystne, pomimo nieco mniej optymistycznych nastrojów w branży. Polska jest wciąż atrakcyjnym i perspektywicznym rynkiem dla inwestorów w sektorze nieruchomości, co znajduje odzwierciedlenie w finansowaniu projektów deweloperskich. Banki w Polsce najczęściej finansują inwestycje w nieruchomości handlowe, stanowiące ponad połowę wszystkich inwestycji (1,02 mld euro), a także inwestycje biurowe (786 mln euro) oraz przemysłowe (261 mln euro).

Pomimo sprzyjających warunków makroekonomicznych w Europie – ze średnim wzrostem PKB utrzymującym się na poziomie 2,5 proc. – i korzystnych warunków finansowania, a także niezależnie od programu zakupu aktywów Europejskiego Banku Centralnego i niskich stóp procentowych, wartość inwestycji na europejskim rynku nieruchomości spadła o ok. 30 proc. w pierwszej połowie 2016 roku w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej, stanowiącym jedynie niewielki odsetek całego europejskiego wolumenu transakcji, w pierwszej połowie 2016 r. odnotowano wzrost inwestycji w nieruchomości aż o 50 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.
Polskie banki w dalszym ciągu zdecydowanie wspierają finansowanie nieruchomości. Spośród wszystkich krajów, które wzięły udział w badaniu, finansowanie nieruchomości ma strategicznie większe znaczenie tylko dla banków w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
- Inwestycje w naszym regionie wzrosły o 50 proc. w pierwszej połowie tego roku. Polska jest wciąż atrakcyjnym krajem na rynku nieruchomości, przyciągając nowych inwestorów, którzy nie inwestowali wcześniej w kraju – mówi Steven Baxted, partner, szef zespołu doradztwa dla rynku budownictwa i nieruchomości w KPMG w Polsce.
Co najmniej 75% respondentów z banków w Europie wskazało, że zainteresowanie finansowaniem inwestycji w nieruchomości utrzymało się na tym samym poziomie bądź wzrosło w ciągu ostatniego roku.
Na niektórych z największych rynków nieruchomości w Europie, podobnie jak w Wielkiej Brytanii i Niemczech, zaobserwowano spadek liczby transakcji w pierwszej połowie 2016 roku, podczas gdy Finlandia i Szwecja odnotowały 30-procentowy wzrost w skali roku. Rynki krajów Europy Środkowo-Wschodniej charakteryzują się znacznym potencjałem do wzrostu.
- Ze względu na silną konkurencję o odpowiednich kredytobiorców w Polsce, banki próbują uzyskać przewagę nie tylko dzięki marżom odsetkowym, ale także innym istotnym warunkom kredytowym, takim jak okres amortyzacji kredytu. Kredytobiorcy żądają długich okresów amortyzacji, a jednocześnie najniższej możliwej spłaty kapitału w terminie – podsumowuje Steven Baxted z KPMG.
Spośród wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Polska jest najczęściej wybieranym krajem przez inwestorów na rynku nieruchomości. Całkowity wolumen transakcji na polskim rynku nieruchomości wynosi 40 proc. wszystkich transakcji w CEE (32 proc. włączając Rosję), przekraczając poziom 2,07 mld euro. Rynek nieruchomości w Polsce znajduje się w dobrej kondycji dzięki stabilnym i korzystnym warunkom finansowania oraz dużej konkurencji między bankami.


Jak wynika z badania KPMG do najpopularniejszych klas aktywów należą: na rynkach zaklasyfikowanych na potrzeby analizy jako „dominujące” (Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania) – nieruchomości biurowe i mieszkaniowe, na rynkach „ustabilizowanych” (Polska, Austria, Czechy, Słowacja, Szwecja, Belgia, Holandia) – powierzchnie mieszkaniowe, a następnie biurowe i handlowe, a na pozostałych rynkach (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Węgry, Irlandia, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowenia i Turcja) banki najchętniej finansują nieruchomości biurowe oraz mieszkaniowe. W Polsce dominują inwestycje w nieruchomości handlowe, które odpowiadają za ponad połowę wszystkich inwestycji (1,02 mld euro) oraz inwestycje biurowe (786 mln euro i 38% wszystkich inwestycji) i przemysłowe (261 mln euro).
W odniesieniu do warunków spłaty kredytów, zgodnie z raportem, różnica pomiędzy maksymalnym okresem amortyzacji kredytu oraz maksymalnym okresem na jaki kredyt może zostać udzielony jest znacznie większa w „dominujących” i „ustabilizowanych” gospodarkach (odpowiednio 17 i 16 lat) niż w pozostałych gospodarkach (4 lata).


Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama

Pozostałe wiadomości

15 stycznia 2020

Tubądzin podsumowuje

30 października 2019

CCC podlicza trzy kwartały

05 września 2019

Redan w dół

05 września 2019

TxM ze spadkami

03 lipca 2019

Wittchen podlicza

10 czerwca 2019

Setki milionów na reklamę

reklama

konferencje

6. Konferencja Inwestycje na Rynku Nieruchomości Komercyjnych
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.