Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Bankomatowa centrala w Gdańskim
następny
Pierwszy .Ktw ujrzał światło dzienne

reklama

Pełen portfel Erbudu

Eurobuild CEE 21 marca 2017
POLSKA Grupa Erbud wypracowała w 2016 roku rekordowy portfel zamówień w historii - na koniec roku przekroczył on 2 mld zł. Grupa zwiększyła poziom przychodów, które w 2016 r. wyniosły 1.789,8 mln zł i były o 4,34 proc. wyższe niż odnotowane w roku 2015. Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) wzrósł o 12,53 proc. i wyniósł 45,8 mln zł.

Wzrosła rentowność grupy – na poziomie operacyjnym (EBIT) o 0,19 p.p. - a także marża brutto z działalności kontynuowanej (0,43 p.p. do poziomu 2,41 proc.) i marży netto z działalności kontynuowanej (0,61 p.p. do poziomu 1,97 proc.). Wskaźniki rentowności z działalności kontynuowanej również osiągnęły dużo wyższy poziom r-d-r: grupa odnotowała wzrost ROA (o 1,94 p.p. do 3,8 proc.) oraz ROE (o 7,09 p.p. do 14,3 proc.). Najistotniejszym czynnikiem kształtującym całkowite wyniki była transakcja sprzedaży spółki zależnej Budlex SA. Strata zrealizowana na działalności zaniechanej obniżyła zysk netto Grupy Erbud do 1.076 tys. zł.
Grupa realizuje szereg zleceń za granicą, głównie w Niemczech i Belgii. W roku 2016 działalność zagraniczna miała 21-procentowy udział w przychodach ze sprzedaży grupy (ok. 9 proc. w poprzednim roku).
Grupę Erbud ma dobrą pozycję płynnościową - na koniec 2016 r. miała znaczną przewagę gotówki nad długiem odsetkowym (zadłużenie netto: -140 mln zł). Na koniec 2016 r. Grupa Erbud posiadała środki pieniężne w wysokości 257,3 mln zł.
- Ten świetny wynik wypracowaliśmy przede wszystkim naszą silną pozycją rynkową w segmencie budownictwa kubaturowego – komentuje ubiegłoroczne wyniki Dariusz Grzeszczak, prezes zarządu Erbud SA. - Możemy skupić się na naszej strategii wzrostu na dużych rynkach Europy Zachodniej, przy jednoczesnym zachowaniu pozycji jednego z liderów branży budowlanej w Polsce.
W omawianym okresie grupa podpisała również największy kontrakt w historii działalności – umowę na budowę centrum handlowo-usługowego Galeria Młociny o wartości 534,6 mln zł. Dodatkowo, na początku 2017 r. podpisano 15 kontraktów o łącznej wartości ponad 120 mln zł.
Spółka cały czas utrzymuje politykę dywidendową i dzieli się zyskami z akcjonariuszami. W czerwcu 2016 r. Erbud wypłacił dywidendę za rok 2015 w łącznej kwocie 15,37 mln zł, tj. 1,20 zł na akcję. W styczniu 2017 r. wypłacono także dywidendę nadzwyczajną w wysokości 14,99 mln zł, tj. 1,17 zł na akcję.


Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama

Pozostałe wiadomości

reklama

konferencje

16. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
Garnitury na rowery. IV przejazd dyskusyjno - miastoznawczy
15. Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
19. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
Eurobuild Awards 2020
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.