Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Więcej mebli w Koszykach
następny
Megatransakcja na rynku magazynowym. 12 mld euro w puli

reklama

Redan po przejściach

Tomasz Cudowski 30 maja 2017

Tomasz Cudowski

Dziennikarz

+48 22 356 25 23
tomasz.cudowski@eurobuildcee.com

Tomek jest absolwentem neofilologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, tamże zaczynał jako dziennikarz pod koniec lat 80. Z branżą nieruchomości związany od roku 2005, w Eurobuildzie zajmuje się rynkiem mieszkaniowym, nowymi technologiami i zarządzaniem nieruchomościami. Czasem można go usłyszeć w radiowej Dwójce, gdzie prowadzi przeglądy prasy w paśmie porannym. Czasem można go też spotkać w Bieszczadach lub Beskidzie Niskim, gdzie pęta się całymi dniami bez wyraźnego celu.

Redan po przejściach
Problemy operacyjne spółki Txm zachwiały stabilnością grupy Redan
POLSKA Grupa Redan zaprezentowała wyniki finansowe osiągnięte w pierwszym kwartale tego roku. Na spadek wskaźników wpłynęły głównie zawirowania wokół systemu SAP wdrażanego w spółce Txm, jednak zarząd zapewnia, że sytuacja wraca do normy.

W pierwszym kwartale tego roku grupa Redan osiągnęła sprzedaż na poziomie 123,4 mln zł (125,3 mln zł rok wcześniej), marża handlowa
wyniosła 49,6 proc. (49,9 proc. przed rokiem). Sprzedaż spadła także we flagowej spółce grupy, Top Secret (z 54,2 mln zł do 51,1
mln zł rok do roku), jednak spółka poprawiła wynik sprzedaży (o 2 mln zł rok do roku) oraz zwiększyła marżę (z 38,3 proc. do 39,5 proc.).
Radykalnie pogorszyły się natomiast wyniki spółki Txm, co było efektem wadliwego zatowarowania sklepów, do jakiego doszło podczas wdrażania nowego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Spółka podjęła decyzję o rezygnacji z poprzedniego systemu, który nie był już obsługiwany przez producenta, i w lutym tego roku uruchomiła system SAP, który – jak się okazało – został błędnie wdrożony.
– W szczególności został zablokowany proces przyjęć i wysyłek towarów z magazynu oraz interfejsy pomiędzy systemem centralnym i systemem sprzedażowym w sklepach, co spowodowało z jednej strony zablokowanie możłiwości właściwego towarowania sklepów, a z
drugiej - pojawienie się dużej liczby błędów systemowych – wylicza Bogusz Kruszyński, prezes grupy Redan i p.o. prezesa Txm.
Wyniki finansowe spowodowały, że Txm nie wypłaci w tym roku dywidendy, jednak prezes Kruszyński zapowiada, że za rok z pewnością
spółka podzieli się już zyskiem z akcjonariuszami.
Także na rynku czeskim grupa Txm osiągnęła mizerne wyniki – pierwszy kwartał 2017 roku zamknęła stratą w wysokości 0,7 mln zł, wobec czego zapadła decyzja o sprzedaży dwóch spółek działających za południową granicą i o wycofaniu się z tego rynku. Od 1 czerwca grupa Txm nie będzie już ponosić żadnych kosztów związanych z operacjami w Czechach i skoncentruje się na ekspansji w Polsce i Rumunii, gdzie zamierza otwierać kolejne sklepy.
Niesatysfakcjonujące wyniki osiągnięte w drugiej połowie ubiegłego roku, błędy popełnione przy wdrażaniu SAP oraz brak przekonania, że obecny zarząd jest w stanie odwrócić tendencje spadkowe – wszystko to spowodowało, że doszło do zmian w składzie zarządu Txm. Wczoraj funkcję wiceprezesa ds. finansowych objął Marcin Łużniak, dotychczasowy dyrektor finansowy spółki, natomiast 1 października tego roku stanowisko prezesa zarządu obejmie Tomasz Waluś, manager od 2007 roku związany z Tesco, a od 2015 roku odpowiedzialny za sprzedaż wszystkich sklepów tej sieci w Polsce. W tej samej sieci zdobywała doświadczenie nowa dyrektor zarządzająca ds. sprzedaży Txm. Agnieszka Smarzyńska, która obejmie to stanowisko 1 września, kierowała m.in. działem odzieży Tesco Polska (2006-2015) oraz odpowiadała za rynki Europy Środkowej i Wschodniej w obszarze sprzedaży odzieży (od 2015 roku).


Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama

Pozostałe wiadomości

reklama

konferencje

16. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
Garnitury na rowery. IV przejazd dyskusyjno - miastoznawczy
15. Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
19. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
Eurobuild Awards 2020
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.