Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Dacze (prawie) na każdą kieszeń
następny
Ogród w platynie

reklama

40 mln dla Gdyni na rewitalizację

Eurobuild CEE 07 czerwca 2017
40 mln dla Gdyni na rewitalizację
Podpisanie umowy na rewitalizację trzech gdyńskich dzielnic
POLSKA Gdynia otrzymała niemal 40 mln zł dotacji z budżetu Unii Eeuropejskiej na rewitalizację w trzech dzielnicach: Chylonii, Oksywiu i Witominie-Radiostacji. Zmiany dotyczą obszarów, w których w sumie mieszka około 10 tys. gdynian, i będą obejmować zadania najbardziej istotne z punktu widzenia mieszkańców.
Dotacja dla Gdyni została przyznana w ramach Reginalnego Programu Operacyjnego UE. Umowę podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego oraz wicemarszałek Wiesław Byczkowski.

– W połowie lutego do Urzędu Marszałkowskiego trafiły nasze wnioski aplikacyjne, opisujące gdyńskie działania w zakresie rewitalizacji części Chyloni, Oksywia i Witomina-Radiostacji – wyjaśnia Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Mówimy o istotnym przeobrażeniu zaniedbanych dotąd obszarów miasta zarówno w aspekcie inwestycyjmym, jak i społecznym. Po pozytywnej ocenie naszych wniosków, na bazie dziś podpisanych umów Gdynia otrzymuje unijne środki finansowe. Mamy ścisły plan wydatków, żadna złotówka z niemal 40 mln zł dotacji nie zostanie zaprzepaszczona. A rewitalizacja poprawi warunki życia blisko 10 tys. gdynian – dodał.

Opracowanie wniosków o dofinansowanie działań rewitalizacyjnych z budżetu UE w ramach RPO poprzedziły przygotowania. Dane wymieniane w dokumentach zaczerpnięto z wielu źródeł, pochodzą m.in. z konsultacji społecznych z mieszkańcami, a także ze strategii Gdyni w zakresie rozwoju sportu, edukacji i kultury. Na tej samej podstawie powstawał Gminny Program Rewitalizacji, który 29 marca został jednogłośnie uchwalony przez Radę Miasta Gdyni.

– Z biegiem lat nauczyliśmy się, że działania zmieniające miejską przestrzeń, poza oddziaływaniem inwestycyjnym, muszą zawierać pierwiastek ludzki – mówił marszałek Mieczysław Struk.

Zmiany w przestrzeni osiedlowej to remonty dróg, chodników i skrzyżowań, ale też modernizacja budynków komunalnych, zagospodarowanie osiedlowej przestrzeni i budowy miejsc dogodnych do relaksu, wypoczynku oraz atrakcyjnych do aktywnej rekreacji, czy budowa brakującej dotąd infrastruktury.

– Wspólnym mianownikiem dla Oksywia, Chyloni i Witomina-Radiostacji będą z pewnością nowo utworzone centra sąsiedzkie – mówił wiceprezydent Guć. – To tam mieszkańcy będą mogli korzystać z bogatej oferty społecznej i kulturalnej. Liczymy, że dzięki takim miejscom wzmocnimy więzi sąsiedzkie i integrację lokalnych społeczności – wyjaśnia.

W zachodniej części Witomina-Radiostacji powstanie m.in. ciąg pieszo-jezdny biegnący wzdłuż osiedla, zagospodarowane będą przestrzenie przy Szkole Podstawowej 35 i na terenie dawnych kortów tenisowych, część budynków komunalnych czeka modernizacja.

Na Oksywiu, pomiędzy ulicami Bosmańską a Żeglarzy, powstanie piesze połączenie górnego i dolnego tarasu dzielnicy. Ulice Arciszewskich i Makowskiego będą wyremontowane, a nieopodal V LO powstaną boiska. Inwestycje obejmą też modernizację wybranych budynków komunalnych oraz obszar przy Osadzie Rybackiej.

Na osiedlu Zamenhofa/Opata Hackiego na Chyloni przebudowana zostanie osiedlowa przestrzeń, łącznie z układem wewnętrznych dróg oraz placami przeznaczonymi do rekreacji. Obecnie trwa tu budowa sieci kanalizacji deszczowej, rozpoczęła się też termomodernizacja budynków komunalnych przy Opata Hackiego 31, Zamenhofa 9 i 13.


źródło: Gdynia.pl

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

11. Konferencja Polski Rynek Biurowy. Trendy i Prognozy.
15. Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
19. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
16. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
Garnitury na rowery. IV przejazd dyskusyjno - miastoznawczy
Eurobuild Awards 2020
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.