Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Es-System rozświetla rynek
następny
Sfinks ma apetyt na pizzę

reklama

Obroty w handlu rosną

Eurobuild CEE 29 czerwca 2017
POLSKA Instytut Gfk opublikował analizę branży handlu detalicznego w 32 europejskich krajach. Z badania wynika, że rośnie siła rynków Europy Środkowo-Wschodniej.

Z analizy Instytutu Gfk wynika m.in., że w 2016 roku wzrosła siła nabywcza europejskich konsumentów. Prognoza na 2017 rok wskazuje, że zdecydowanie zwiększą się obroty w handlu detalicznym w porównaniu z zeszłym rokiem, najbardziej w Rumunii i na Węgrzech. Dla Polski prognozowany wzrost to 5,3 proc.

W 2016 roku w Europie zwiększyła się łączna powierzchnia handlowa – o 0,7 proc. Ponieważ jednocześnie wzrosła liczba ludności, nasycenie powierzchnią sprzedaży per capita urosło o 0,4 proc. i osiągnęło 1,17 mkw. na osobę. W Polsce to w tej chwili zaledwie 0,95 mkw., co wskazuje na potencjał rynku. Austria, Holandia i Belgia ciągle znajdują się w czołówce z najwyższymi wskaźnikami w grupie krajów objętych badaniem. W Europie Środkowej i Wschodniej nasycenie powierzchnią handlową wzrosło w kontekście pozytywnych nastrojów konsumenckich oraz ponadprzeciętnego wzrostu wyników branży detalicznej.
Na nasyconych zachodnioeuropejskich rynkach konsolidacja sieci sklepów oraz wolniejszy rozwój handlu online w niektórych grupach produktowych, pozytywnie przełożyły się na efektywność powierzchni sprzedażowych w sklepach stacjonarnych ogółem. Jeśli wykluczyć z zestawienia Wielką Brytanię, w pozostałych 27 krajach UE efektywność powierzchni sprzedaży wzrosła o 0,9 proc. Podobnie jak w poprzednich latach, najwyższą efektywność powierzchni sprzedażowej odnotowano w Luksemburgu, Szwajcarii, Norwegii i Szwecji. Ranking zamyka Ukraina, ze współczynnikiem efektywności na poziomie 27 proc. wartości osiąganej w Luksemburgu.

W 2016 roku europejscy konsumenci ze wszystkich krajów unii dysponowali średnio kwotą 16 153 euro na osobę, co oznacza wzrost (nominalny) siły nabywczej o 0,7 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Wzrost siły nabywczej nastąpił pomimo różnic kursowych (w szczególności spadek wartości brytyjskiego funta). W ramach Unii Europejskiej największy przyrost siły nabywczej odnotowały kraje Europy Środkowej i Wschodniej.
Choć siła nabywcza konsumentów rośnie, maleje udział sklepów stancjonarnych w wydatkach Europejczyków. Według skorygowanych danych udział ten wyniósł w krajach UE w 2016 roku 31,3 proc., podczas gdy rok wcześniej – 31,4 proc. Zmiana wynika z tego, że przeznaczamy coraz większą część rozporządzalnych dochodów na opiekę zdrowotną, zakupy online i podstawowe życiowe koszty. W Polsce ten udział wynosi 35,5 proc.
W 2016 roku wzrost cen wyniósł 0,3 proc. w skali wszystkich 28 krajów UE. W 11 krajach zanotowano deflację, głównie we Wschodniej i Południowo-Wschodniej Europie. Na 2017 rok Komisja Europejska prognozuje stopę inflacji w krajach członkowskich na poziomie 1,8 proc. Jedynie konsumenci w Estonii (2,8 proc.), a przede wszystkim w Wielkiej Brytanii (2,5 proc.), muszą pogodzić się z wyższą inflacją.

Według prognoz GfK w 2017 r. w Unii Europejskiej obroty w handlu wzrosną o 1,4 proc. Wyjątkową dynamiką wzrostu mogą pochwalić się Rumunia (9,8 proc.) oraz Węgry (5,7 proc.). Prognozy GfK wskazują, iż Chorwacja, Bułgaria i kraje bałtyckie odnotują zwyżki na poziomie 4 i 5,5 proc. W Polsce prognozowany wzrost ma szasnę sięgnąć 5,3 proc. ze względu na umocnienie polskiej waluty oraz rosnące dochody i ceny. Nawet grecki handel, po dwóch latach malejących obrotów, może w 2017 roku zanotować niewielki wzrost na poziomie jednego procenta.

Pełny raport: Handel detaliczny w Europie
Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

16. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
Garnitury na rowery. IV przejazd dyskusyjno - miastoznawczy
15. Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
19. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
Eurobuild Awards 2020
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.