Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Angel Poland Group sprzedaje dom seniora
następny
Wniosek o upadłość Mirbudu odrzucony

reklama

Końcówka nie dla Awbudu?

Anna Pakulniewicz 04 stycznia 2018

Anna Pakulniewicz

Dziennikarz

+48 22 356 25 07
anna@eurobuildcee.com

Ania zajmuje się w redakcji głównie rynkiem nieruchomości w krajach bałtyckich, a także architekturą i urbanistyką w Warszawie oraz architekturą wnętrz i designem. Jest także współtwórcą Eurobuild TV. Do tej pory pracowała m.in. w redakcjach: TVN CNBC, PAP Insider, WBJ (The Observer), Poland Monthly, czy IMM. Anna ukończyła Stosunki Międzynarodowe w Szkole Głównej Handlowej oraz Studium Analiz Makroekonomicznych SGH. Studiowała także Filologię Litewską na UW.

Końcówka nie dla Awbudu?
Projekt pracowni ASW Architekci pochodzi z 2015 roku
POLSKA Zarząd firmy Awbud otrzymał od pełnomocnika firmy Genfer Hotel Łódź oświadczenie o rozwiązaniu umowy na wykonanie robót budowlanych stanowiących część budowy budynku hotelowego z parkingiem podziemnym.

Hotel, pod marką Puro, miał powstać w Łodzi przy ul. Ogrodowej 16a. Umowa została zawarta w dniu 26 kwietnia 2017 roku. Hotel miał być gotowy do końca 2017 roku. Podstawą oświadczenia o rozwiązaniu umowy wskazaną przez inwestora – Genfer Hotel Łódź – jest opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Awbudu. Jak pisze Awbud, pismo pełnomocnika inwestora odnosi się także do rozliczenia kary umownej w kwocie 720 tys. zł oraz zawiera zastrzeżenie o możliwości wystąpienia przez inwestora z roszczeniem o zapłatę odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonej kary umownej. Awbud nie zgadza się z zarzutami inwestora. Firma analizuje oświadczenie o rozwiązaniu umowy w świetle zdarzeń związanych z realizacją jej przedmiotu oraz wobec rzeczywistych przyczyn opóźnienia, a także w kontekście renegocjacji warunków umowy, które emitent prowadził z inwestorem w dobrej wierze. Stanowisko emitenta na piśmie zostanie przedstawione inwestorowi bez zbędnej zwłoki.


Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama

Pozostałe wiadomości

10 czerwca 2018

Nowa ulica przy Browarach

07 czerwca 2018

Koniec lata w DSV

28 czerwca 2017

Budimex recyklinguje

01 marca 2017

Argon w szkle

23 lutego 2017

Mokotów w bieli

17 lutego 2017

Zbrojenia Angel River

26 stycznia 2017

Wars gotowy

reklama

konferencje

reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.