Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Kawa i ciastko w Pasażu Tesco
następny
Eurobuild CEE wspiera WOŚP

reklama

Zakup mieszkania bardziej bezpieczny

Eurobuild CEE 12 stycznia 2018

POLSKA Likwidacja otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych bez zabezpieczenia, powiązanie wpłat z postępami na budowie oraz uregulowanie umów rezerwacyjnych – to niektóre ze zmian, jakie planuje wprowadzić Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w celu zapewnienia lepszej ochrony osobom kupującym mieszkania.

UOKiK przygotował założenia projektu nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwanej ustawą deweloperską. Dokument zawiera nowe rozwiązania, które mają zapewnić osobom kupującym mieszkania bezpieczeństwo w przypadku upadłości dewelopera, zaprzestania przez niego prac na budowie, nieterminowego przeniesienia własności czy wypowiedzenia przez bank umowy o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego. – Ustawa deweloperska z 2011 r. znacznie poprawiła sytuację nabywców mieszkań. Nie rozwiązała jednak wszystkich problemów – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK. – Po kilku latach widzimy, co jeszcze można zrobić, by lepiej chronić kupujących mieszkania. Jest to przecież jedna z najważniejszych inwestycji w ich życiu – dodaje.

Głównym celem nowelizacji jest lepsza ochrona wpłat przyszłych mieszkańców. Aby była ona możliwa, UOKiK proponuje: likwidację otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych (MRP) bez zabezpieczenia, powiązanie wpłat nabywców z postępami prac na budowie, wprowadzenie obowiązkowego wypowiedzenia przez bank umowy o MRP, gdy deweloper nie dokończy budowy. Poza tym deweloper mógłby zamknąć MRP dopiero, gdy ustanowi prawo odrębnej własności dla ostatniego z niesprzedanych mieszkań.

UOKiK chciałby także rozszerzyć przepisy na gotowe lokale. Dzięki temu ich nabywcy zyskaliby ochronę wpłaconych pieniędzy do czasu przeniesienia na nich własności. Nie straciliby ich, gdyby w międzyczasie deweloper zbankrutował. Mieliby też takie same prawa związane z odbiorem mieszkania i zgłaszaniem wad jak ci, którzy wcześniej przystąpili do inwestycji.

Zgodnie z nowelizacją, ustawa deweloperska obejmowałaby nie tylko zakup mieszkań, ale także związanych z nimi garaży, boksów na rowery czy udziałów w prawie własności osiedlowej uliczki. W tej chwili na mieszkanie i garaż zawiera się dwie różne umowy, przy czym wpłaty na miejsce postojowe nie podlegają ochronie wynikającej z ustawy deweloperskiej. UOKiK chciałby także, aby w ustawie deweloperskiej zostały uregulowane prawa i obowiązki stron na wypadek upadłości banku, który prowadzi MRP.

Kolejnym ważnym rozwiązaniem, które proponuje UOKiK, jest wprowadzenie do umowy deweloperskiej obowiązkowego załącznika, którym będzie zgoda banku (finansującego dewelopera) albo innego wierzyciela zabezpieczonego hipoteką, na to, by kupujący po wpłaceniu pełnej ceny otrzymał mieszkanie z czystą hipoteką. Teraz taka zgoda nie jest wymagana, więc w przypadku upadłości dewelopera, to kredytujący go bank ma pierwszeństwo w zaspokajaniu roszczeń. Nowe przepisy będą więc korzystne dla nabywcy, który otrzyma mieszkanie bez obciążeń hipotecznych. Bez takiej zgody umowa deweloperska byłaby nieważna.


Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

11. Konferencja Polski Rynek Biurowy. Trendy i Prognozy.
15. Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
19. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
16. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
Garnitury na rowery. IV przejazd dyskusyjno - miastoznawczy
Eurobuild Awards 2020
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.