Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Lewitujące przyjęcie
następny
Kanapa i ładowarka w jednym

reklama

Zimowe obowiązki zarządcy nieruchomości

Eurobuild CEE 17 stycznia 2018

POLSKA Do obowiązków właścicieli lub zarządców nieruchomości należy zimą nie tylko odśnieżanie i usuwanie błota i lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, ale także usuwanie zalegającego na dachu śniegu i zwisających lodowych sopli.

Zakres obowiązków właścicieli nieruchomości określają ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.. oraz O utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z dnia 13 września 1996 r. Nakładają one na właściciela lub zarządcę nieruchomości obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu w przypadku wystąpienia intensywnych opadów atmosferycznych, kiedy występuje ryzyko uszkodzenia obiektu lub zagrożenie życia ludzi. Obowiązek ten dotyczy czyszczenia chodników bezpośrednio przylegających do posesji, za wyjątkiem sytuacji, kiedy na chodniku dopuszczany jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

– Mówiąc o uprzątnięciu składników, nieodłącznie towarzyszących zimie czyli śniegu, błota i lodu nie mamy na myśli jedynie odśnieżania chodników i posypania ich żwirem lub, choć ostatnio coraz rzadziej, solą. Obowiązki porządkowe dotyczą również takich elementów obiektu jak jego dach czy elewacja (…).Zalegający na dachu lub przylepiony do elewacji śnieg i zwisające z niego lodowe sople mogą ponadto stworzyć zagrożenie dla mieszkańców i osób znajdujących się w bezpośrednim pobliżu budynku – tłumaczy Mariusz Łubiński, prezes firmy Adamus zajmującej się kompleksowym zarządzaniem nieruchomościami.

Zamiatanie chodników i posypywanie ich dla zminimalizowania ryzyka poślizgnięcia oraz usuwanie śniegu i lodu z dachów i elewacji firmy zarządcze często zlecają podmiotom specjalizującym się w tym zakresie. Bywa, że już na kilka miesięcy przed zimą zaplanowane są konkretne działania. W tej sytuacji w umowie z podwykonawcą zawarta jest również odpowiednia klauzula o przeniesieniu na niego odpowiedzialności za szkody wynikające ze źle wykonanej pracy.

Niewykonanie obowiązku odśnieżania chodnika podlega karze grzywny do 1,5 tys. zł lub karze nagany z art. 117 Kodeksu wykroczeń. W przypadku zaniedbań w odśnieżaniu dachu może zostać wymierzona kara grzywny w wysokości od 20 do 5 tys. zł z art. 24 Kodeksu wykroczeń. Ponadto osoba poszkodowana w wyniku zaniedbań w odśnieżaniu może dochodzić winy osoby lub podmiotu odpowiedzialnego za odśnieżanie na mocy art. 415 Kodeksu cywilnego. W skrajnych sytuacjach może to skutkować wypłacaniem rent poszkodowanej osobie.


Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama

Pozostałe wiadomości

reklama

konferencje

16. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
Garnitury na rowery. IV przejazd dyskusyjno - miastoznawczy
15. Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
19. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
Eurobuild Awards 2020
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.