Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Jeszcze więcej Kolportera w Lidlu
następny
Polskie miasta – do usług

reklama

Rozwój portu w planach

Anna Pakulniewicz 13 marca 2018
Rozwój portu w planach
POLSKA Grupa kapitałowa OT Logistics utworzyła spółkę OTL Forwarding, która zapewni obsługę spedycyjną i transportową klientom z Serbii, Chorwacji, Słowenii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry oraz Macedonii. Utworzenie spółki ma na celu zwiększenie obecności grupy na tych rynkach i ma przyczynić się do zwiększenia przeładunków w kontrolowanym przez OT Logistics porcie w chorwackiej Rijece.

OTL Forwarding ma siedzibę w Belgradzie (Serbia). Nowa spółka będzie również korzystała z usług lokalnych portów morskich, w tym Rijeki w Chorwacji oraz Ploče na południu tego kraju.

– Utworzenie Spółki OTL Forwarding jest kolejnym krokiem w realizacji strategicznych celów grupy kapitałowej OT Logistics i umacniania pozycji na rynkach Europy Środkowej. Obecność grupy na Zachodnich Bałkanach oraz w Słowenii ułatwi nam pozyskiwanie klientów, szczególnie w zakresie transportu drogowego i kolejowego, a także bieżący kontakt z nimi. Liczymy również, że intensyfikacja kontaktów biznesowych na lokalnych rynkach wpłynie pozytywnie na wolumen przeładunków towarów w porcie w Rijece. Chcemy uczestniczyć w rozwijaniu lokalnego rynku spedycyjnego i logistycznego – widzimy tu duży potencjał rozwoju oparty przede wszystkim o bardziej efektywne wykorzystanie istniejącej w regionie infrastruktury transportowej – stwierdził prezes zarządu OT Logistics Zbigniew Nowik. Firma kontroluje 50,56 udziałów w Luka Rijeka, do której należy port w Rijece, dzięki porozumieniu z pozostałymi akcjonariuszami.

OT Logistics to polska firma z ponad 70-letnim doświadczeniem. Wraz ze spółkami tworzącymi grupę kapitałową OT Logistics jest największym operatorem portowym w Polsce i na południowym Bałtyku oraz liderem w transporcie wodnym śródlądowym, od Kaliningradu w Rosji po porty w Niemczech i Holandii.

W grudniu w efekcie przeprowadzonego wezwania na akcje Luka Rijeka spółka OT Logistics nabyła dodatkowe 2,7 proc. akcji operatora chorwackiego portu morskiego w Rijece. Łączna wartość skupionych akcji wyniosła ok. 18,2 mln hrywien, tj. ok. 10,2 mln zł. Zaangażowanie OT Logistics w kapitale Luka Rijeka zwiększyła się po rozliczeniu wezwania do 35,26 proc. OT Logistics przed rozliczeniem wezwania posiadała 32,56 proc. akcji Luka Rijeka. Na mocy porozumienia z akcjonariuszami chorwackiej spółki – funduszami emerytalnymi Allianz ZB oraz Erste – ma możliwość sprawowania kontroli operacyjnej nad portem. Strony umowy kontrolowały 56,61 proc. udziałów w operatorze portowym. Dzięki rozliczeniu wezwania akcjonariusze w ramach umowy kontrolować będą 59,31 proc. kapitału zakładowego Luka Rijeka. W styczniu OTL ogłosił, że sprzeda 8,75 proc. akcji Luka Rijeka za 32,8 mln zł na rzecz funduszu PFR TFI. Spółka OT Logistics poinformowała o współpracy z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ zarządzanym przez PFR TFI. OT Logistics nadal będzie kontrolować 50,56 proc. akcji Luka Rijeka dzięki porozumieniu z pozostałymi akcjonariuszami. Planowana transakcja jest efektem zawartych wcześniej umów między OT Logistics i funduszem zarządzanym przez PFR TFI, które dotyczyły współpracy w nabywaniu akcji Luka Rijeka. PFR TFI jest częścią grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Zarządzany przez PFR TFI Fundusz Ekspansji Zagranicznej (FEZ) współinwestuje kapitałowo z polskimi spółkami w ich zagraniczne spółki zależne. Zgodnie ze strategią funduszu pełni on rolę inwestora mniejszościowego pozostawiając zarządzanie projektem polskiemu partnerowi. Umowa z OT Logistics dotycząca akcji Luka Rijeka zakłada ograniczenia w zbywaniu i obciążaniu akcji przez okres 7 lat, przez obie strony. Po przeprowadzeniu transakcji OT Logistics będzie posiadała bezpośrednio 26,51 proc. akcji Luka Rijeka, a łącznie z chorwackimi funduszami emerytalnymi Allianz ZB i Erste, z którymi spółka ma umowę o współpracy zachowa kontrolę nad 50,56 proc. kapitału zakładowego Luka Rijeka.

Firma Luka Rijeka jest operatorem największego portu w Chorwacji. Akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Zagrzebiu. Port w Rijece to element korytarza transportowego północ-południe łączącego Bałtyk z Adriatykiem, co jest jednym z celów strategicznych grupy kapitałowej OT Logistics. Rijeka może stać się również ważnym punktem łączącym południową Europę z portami Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu i Azji.


Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama

Pozostałe wiadomości

reklama

konferencje

16. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
Garnitury na rowery. IV przejazd dyskusyjno - miastoznawczy
15. Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
19. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
Eurobuild Awards 2020
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.