Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Multimedialna Baltona wystartowała na Okęciu
następny
Moda na Bielanach zagości na wiosnę

reklama

Most wanted

Anna Pakulniewicz 18 stycznia 2019
Most wanted

POLSKA W 2018 roku pracodawcy zamieścili na Pracuj.pl 571 804 ofert pracy – o 7,1 proc. więcej niż rok wcześniej. To drugi rok z rzędu, w którym liczba ogłoszeń na portalu przekroczyła pół miliona. Nadal najczęściej poszukiwano handlowców, specjalistów obsługi klienta i ekspertów ds. IT. Ubiegły rok przyniósł również wzrost zainteresowania specjalistami technicznymi oraz pracownikami fizycznymi.

W 2018 roku pracodawcy byli szczególnie aktywni we wrześniu (53 396 ofert), styczniu (52 581) oraz październiku (52 134). Ogółem największa liczba ofert została zamieszczona w trzecim kwartale 2018 (148 454 oferty) oraz w pierwszych trzech miesiącach roku (146 960). Oba okresy to czas wzmożonej aktywności rekrutacyjnej w firmach.

Najpopularniejszą grupą pracowników kolejny rok z rzędu byli eksperci od handlu i sprzedaży – dotyczyło ich 31 proc. ofert pracy. To jedyna grupa specjalistów, w której odnotowano w 2018 roku niewielki spadek liczby zamieszczonych ofert. Przy jednoczesnych wzrostach zapotrzebowania na kadry w innych branżach tendencja ta w konsekwencji przełożyła się na zmniejszenie udziału handlowców oraz sprzedawców w ogólnej puli rekrutacji na Pracuj.pl. Dla porównania, rok wcześniej do tej grupy kierowano 35 proc. ogłoszeń na portalu, a w 2016 roku – 37 proc.

Drugą najbardziej popularną specjalizacją była obsługa klienta (22 proc.), a trzecią – specjaliści ds. IT (15 proc.). Niewiele mniejszym zainteresowaniem pracodawców cieszyli się finansiści (14 proc.) oraz inżynierowie (12 proc.).

O ile w czołówce najczęściej poszukiwanych specjalizacji znalazły się grupy popularne wśród pracodawców od co najmniej kilku lat, o tyle w 2018 roku charakterystyczny był duży wzrost zapotrzebowania na specjalistów z obszarów technicznych, m.in. budownictwa (23 proc.), produkcji i inżynierii (po 21 proc.) oraz logistyki 20 proc. i nieruchomości – 18 proc.

Warto zwrócić uwagę na pracowników fizycznych (ujętych ogólnie, w ramach różnych specjalizacji). Łącznie kierowane było do nich 12 proc. ogłoszeń na Pracuj.pl. Jeszcze w 2017 roku było to znacznie mniej, bo 8 proc. wszystkich ofert. Według ekspertów Pracuj.pl te liczby wskazują zarówno na rosnącą rolę tej grupy pracowników na rynku pracy, jak i coraz szersze wykorzystanie rekrutacji online przez pracodawców poszukujących pracowników fizycznych, zwłaszcza kandydatów posiadających specjalistyczne kwalifikacje i certyfikaty.

W 2018 roku najwięcej ofert na Pracuj.pl zamieścili pracodawcy z branży bankowo-finansowej (11 proc.). Drugie miejsce zajął handel detaliczny B2C (10 proc.). Trzecia pod względem udziału we wszystkich ofertach pracy była produkcja FMCG (9 proc.). Co ciekawe, w ubiegłym roku 7 proc. ogłoszeń pochodziło z branży handlu B2B. W 2017 roku ta kategoria była liderem zestawienia.

W których branżach zaobserwowano wysokie wzrosty? O 23 proc. zwiększyła się liczba ofert zamieszczanych przez firmy z branży energetycznej, o 18 proc. – w budownictwie i inżynierii. Dane te pokazują wzmożoną aktywność na rynku firm zatrudniających przede wszystkim osoby z wykształceniem technicznym oraz pracowników fizycznych.

Województwo mazowieckie – to z niego pochodziła blisko co czwarta oferta na Pracuj.pl (24 proc.). Było ono liderem ofert w minionych sześciu latach. Za stołecznym województwem plasują się regiony południowej Polski – województwo dolnośląskie, małopolskie (po 10 proc.) i śląskie (9 proc.). Podobny wynik osiągnęło jeszcze województwo wielkopolskie (9 proc.).

Najwyższy wzrost liczby ogłoszeń odnotowano także w czołowych województwach pod względem liczby ofert: śląskim (12 proc.) oraz mazowieckim, pomorskim i małopolskim (9 proc.). Jedynym regionem poza czołówką który zanotował znaczne zwiększenie liczby ogłoszeń, było województwo zachodniopomorskie (9 proc.).

– Wysoka liczba rekrutacji jest jednak także jednym z symptomów wyzwań, przed jakimi staną pracodawcy w 2019 roku. Wzrostowe tendencje na rynku pracy są silnie związane z deklaracjami przedsiębiorców, którzy pozytywnie oceniają bieżącą sytuację biznesową i zamierzają zwiększać liczbę miejsc pracy. Chcieć a móc to jednak dwie różne rzeczy – głównym ryzykiem jest oczywiście niedobór rąk do pracy. Sposób, w jaki firmy odpowiedzą na to wyzwanie, będzie wpływał także istotnie na sytuację na rynku w 2019 roku – komentuje Rafał Nachyna, dyrektor zarządzający firmy Pracuj.pl. – Oprócz niedoboru kandydatów w części branż zwiększa się także rotacja pracowników i ich otwartość na zmiany. Jesienią 2018 już 63 proc. specjalistów badanych przez Pracuj.pl deklarowało, że planują zmienić pracę. Dlatego w kontekście rynku pracownika dla firm coraz ważniejsze będzie, by wyróżnić się na tle innych pracodawców – nie tylko pensją. Rosnąć musi także jakość współpracy HR z innymi działami organizacji w budowaniu spójnych polityk rekrutacji i rozwoju pracowników. Sprawniejsze musi być także wykorzystanie cyfrowych narzędzi technologicznych do zarządzania kadrami i rekrutacją. Wszystkie te czynniki zwiększają bowiem skuteczność działań HR w obliczu dużej rywalizacji o kadry. U progu 2019 roku widzimy jeszcze wyraźniej, że polski rynek rekrutacji od kilku lat napędzają przede wszystkim zarówno zapotrzebowanie firm na kadry, jak i rosnąca pozycja kandydatów w relacji z pracodawcami – przynajmniej w części branż. Rynek pracy stale się zmienia, ale nadrzędne wyzwania pozostają wciąż te same – to utrzymanie talentów i przyciąganie kolejnych dobrych pracowników – dodaje Rafał Nachyna.


Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

Łódź REdiscover
4. Turniej Tenisa Stołowego
25. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych
Eurobuild Awards 2019
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.