Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Trzecia Natura w Krośnie
następny
Quiosque drugi raz w Kielcach

reklama

Budynki jak ze szkła

Opr./edited TC 26 marca 2019
Budynki jak ze szkła
Rozwiązania zwiększające transparentność budynku zostały wykorzystane w procesie przygotowania do eksploatacji budynku Spark B
POLSKA Loredo Res dostarczyło firmie Skanska rozwiązania oraz modele działalności zwiększające transparentność budynku – zapewniają one lepszy i szybszy dostęp do niezbędnych informacji, a także pozwalają z odpowiednim wyprzedzeniem przewidywać koszty eksploatacyjne budynku. Skanska wykorzystała te rozwiązania w procesie przygotowania warszawskiego budynku Spark B do eksploatacji.
Łatwy dostęp do informacji o budynku czy szczegółów transakcji podnosi efektywność biznesu, a transparentność zwiększa konkurencyjność nieruchomości podczas sprzedaży lub wynajmu. Głównym założeniem współpracy Loredo Res i Skanski było poznanie kosztów eksploatacyjnych biurowca jeszcze przez odbiorem budynku, a przeznaczony na to budżet miał nie zmienić się o więcej niż 5 proc. Rozwiązanie to może wyeliminować niestabilność kosztów eksploatacyjnych w pierwszych sześciu czy dwunastu miesiącach po uruchomieniu budynku, a sprzedając nieruchomość deweloper zapewni transparentność kosztów nowemu właścicielowi. – Jedną z decyzji, jakie podjęliśmy, aby odpowiednio przygotować budżety eksploatacyjne, była zmiana modelu biznesowego. Zaproponowaliśmy współpracę na zasadach open-book, co nie jest dziś zbyt popularne na rynku usług dla nieruchomości – mówi Łukasz Siwiński, członek zarządu Loredo Res.

Wprowadzenie takiego modelu umożliwiło pełną prezentację kosztów oraz ich rozliczania zgodnie ze stanem faktycznym. Dzięki takiemu podejściu Skanska będzie mogła prowadzić w przyszłości dokładniejsze analizy swoich inwestycji. – Szybka i sprawna implementacja serwisów budynkowych pozwala zaoszczędzić nawet do dwóch tygodni pracy jednej osoby działu technicznego w porównaniu do dzisiejszych praktyk rynkowych – zapewnia Łukasz Siwiński. – Od zespołów technicznych oczekuje się dostarczenia usługi w wyznaczonym terminie, a wprowadzone przez nas rozwiązania znacznie to ułatwiają. W przypadku budynku Spark B, około miesiąca przed jego odbiorem mieliśmy 95 proc. informacji niezbędnych do eksploatacji budynku. W dużej mierze informacje te dotyczyły stanu faktycznego budynku, np. użytych materiałów i zainstalowanych urządzeń, informacji odnośnie gwarantów i gwarancji, jak również dostosowanie modelu BIM do potrzeb eksploatacji budynku. Dzięki temu możemy posługiwać się modelem 3D w trakcie codziennej pracy i mieć pewność, że pierwszego dnia po przejęciu obsługi budynku będziemy posiadali wszelkie potrzebne dane – zapewnia Łukasz Siwiński.

– Przytoczone powyżej przykłady to tylko część korzyści, jakie płyną z odpowiedniej strategii zarządzania informacją. Digitalizacja procesów zbierania i obiegu informacji (BIM) jest pewną podstawą, od której należy zacząć. W naszym przypadku ważnym elementem jest współpraca ze Skanską, która ma szeroką wiedzę o procesach BIM oraz realizuje w tej formie wiele projektów. Jestem przekonany, że dzięki standaryzacji procesów inwestycje będą realizowane efektywniej, a procesy będą bardziej transparentne, zarówno dla inwestorów jak i przyszłych najemców – dodaje Artur Wysocki, manager ds. zarządzania nieruchomościami w spółce biurowej Skanska.

Jak informują firmy, dzięki współpracy przy budynku Spark B udało się podnieść jakość odbioru nieruchomości oraz skrócić czas jego trwania – proces odbioru budynku zajął tylko trzy godziny. Dodatkowo udało się określić szereg wskaźników umożliwiających pomiar założonych celów w trzech głównych obszarach: oszczędność czasu, koszty oraz zarządzanie ryzykiem. Jednym nich było także określenie maksymalnego czasu na przekazanie obiektu pomiędzy generalnym wykonawcą a deweloperem. Część wskaźników odnosiła się do procesu zarządzania usterkami gwarancyjnymi (czas, jakość, follow-up), inne dotyczyły optymalizacji czasu poświęcanego na przeprowadzenie przetargów na serwisy budynkowe czy też zarządzenia potencjalną sytuacją nagłej zmiany personelu lub firmy serwisowej. Przytoczone przykłady stanowią tylko część z 47 wskaźników. Poza działaniem procesowym kluczowym elementem w całym procesie było również odpowiednie wykorzystanie rozwiązań „chmurowych” umożliwiających sprawniejsza komunikację oraz pracę z najbardziej aktualnymi informacjami.

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama

Pozostałe wiadomości

reklama

konferencje

16. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
Garnitury na rowery. IV przejazd dyskusyjno - miastoznawczy
15. Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
19. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
Eurobuild Awards 2020
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.