Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Trzecia Natura w Krośnie
następny
Quiosque drugi raz w Kielcach

reklama

Budynki jak ze szkła

Opr./edited TC 26 marca 2019
Budynki jak ze szkła
Rozwiązania zwiększające transparentność budynku zostały wykorzystane w procesie przygotowania do eksploatacji budynku Spark B
POLSKA Loredo Res dostarczyło firmie Skanska rozwiązania oraz modele działalności zwiększające transparentność budynku – zapewniają one lepszy i szybszy dostęp do niezbędnych informacji, a także pozwalają z odpowiednim wyprzedzeniem przewidywać koszty eksploatacyjne budynku. Skanska wykorzystała te rozwiązania w procesie przygotowania warszawskiego budynku Spark B do eksploatacji.
Łatwy dostęp do informacji o budynku czy szczegółów transakcji podnosi efektywność biznesu, a transparentność zwiększa konkurencyjność nieruchomości podczas sprzedaży lub wynajmu. Głównym założeniem współpracy Loredo Res i Skanski było poznanie kosztów eksploatacyjnych biurowca jeszcze przez odbiorem budynku, a przeznaczony na to budżet miał nie zmienić się o więcej niż 5 proc. Rozwiązanie to może wyeliminować niestabilność kosztów eksploatacyjnych w pierwszych sześciu czy dwunastu miesiącach po uruchomieniu budynku, a sprzedając nieruchomość deweloper zapewni transparentność kosztów nowemu właścicielowi. – Jedną z decyzji, jakie podjęliśmy, aby odpowiednio przygotować budżety eksploatacyjne, była zmiana modelu biznesowego. Zaproponowaliśmy współpracę na zasadach open-book, co nie jest dziś zbyt popularne na rynku usług dla nieruchomości – mówi Łukasz Siwiński, członek zarządu Loredo Res.

Wprowadzenie takiego modelu umożliwiło pełną prezentację kosztów oraz ich rozliczania zgodnie ze stanem faktycznym. Dzięki takiemu podejściu Skanska będzie mogła prowadzić w przyszłości dokładniejsze analizy swoich inwestycji. – Szybka i sprawna implementacja serwisów budynkowych pozwala zaoszczędzić nawet do dwóch tygodni pracy jednej osoby działu technicznego w porównaniu do dzisiejszych praktyk rynkowych – zapewnia Łukasz Siwiński. – Od zespołów technicznych oczekuje się dostarczenia usługi w wyznaczonym terminie, a wprowadzone przez nas rozwiązania znacznie to ułatwiają. W przypadku budynku Spark B, około miesiąca przed jego odbiorem mieliśmy 95 proc. informacji niezbędnych do eksploatacji budynku. W dużej mierze informacje te dotyczyły stanu faktycznego budynku, np. użytych materiałów i zainstalowanych urządzeń, informacji odnośnie gwarantów i gwarancji, jak również dostosowanie modelu BIM do potrzeb eksploatacji budynku. Dzięki temu możemy posługiwać się modelem 3D w trakcie codziennej pracy i mieć pewność, że pierwszego dnia po przejęciu obsługi budynku będziemy posiadali wszelkie potrzebne dane – zapewnia Łukasz Siwiński.

– Przytoczone powyżej przykłady to tylko część korzyści, jakie płyną z odpowiedniej strategii zarządzania informacją. Digitalizacja procesów zbierania i obiegu informacji (BIM) jest pewną podstawą, od której należy zacząć. W naszym przypadku ważnym elementem jest współpraca ze Skanską, która ma szeroką wiedzę o procesach BIM oraz realizuje w tej formie wiele projektów. Jestem przekonany, że dzięki standaryzacji procesów inwestycje będą realizowane efektywniej, a procesy będą bardziej transparentne, zarówno dla inwestorów jak i przyszłych najemców – dodaje Artur Wysocki, manager ds. zarządzania nieruchomościami w spółce biurowej Skanska.

Jak informują firmy, dzięki współpracy przy budynku Spark B udało się podnieść jakość odbioru nieruchomości oraz skrócić czas jego trwania – proces odbioru budynku zajął tylko trzy godziny. Dodatkowo udało się określić szereg wskaźników umożliwiających pomiar założonych celów w trzech głównych obszarach: oszczędność czasu, koszty oraz zarządzanie ryzykiem. Jednym nich było także określenie maksymalnego czasu na przekazanie obiektu pomiędzy generalnym wykonawcą a deweloperem. Część wskaźników odnosiła się do procesu zarządzania usterkami gwarancyjnymi (czas, jakość, follow-up), inne dotyczyły optymalizacji czasu poświęcanego na przeprowadzenie przetargów na serwisy budynkowe czy też zarządzenia potencjalną sytuacją nagłej zmiany personelu lub firmy serwisowej. Przytoczone przykłady stanowią tylko część z 47 wskaźników. Poza działaniem procesowym kluczowym elementem w całym procesie było również odpowiednie wykorzystanie rozwiązań „chmurowych” umożliwiających sprawniejsza komunikację oraz pracę z najbardziej aktualnymi informacjami.

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama

Pozostałe wiadomości

reklama

konferencje

4. Turniej Tenisa Stołowego
25. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych
Eurobuild Awards 2019
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.