Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Kolejna realizacja Kooku na Złotej
następny
Japończycy kupili największą w Polsce sieć akademików

reklama

Drugi etap coraz bliżej

Opr./edited AZ 10 maja 2019
Drugi etap coraz bliżej
Port Popowice będzie łączył docelowo funkcje mieszkaniowe, usługowe, biurowe i rekreacyjne
POLSKA Firmy Rank Progress i Vantage Development poinformowały o zawarciu aneksu do umowy inwestycyjnej dotyczącej wspólnej inwestycji we Wrocławiu pod nazwą Port Popowice. Aneks przewiduje realizację drugiej części inwestycji pod warunkiem uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).
Z aneksu wynika, że po wniesieniu dodatkowych wkładów pieniężnych do spółki gruntowej (koncentrującej grunty przeznaczone do realizacji inwestycji) Vantage Development będzie mieć 64,9 proc. udziałów a Rank Progress 34,9 proc. Na zwiększenie udziału w tej spółce Vantage Development przeznaczy łącznie około 37,2 mln zł, a Rank Progress blisko 38,6 mln zł. Zmiana udziałów nastąpi pod warunkiem wniesienia przez strony wkładów pieniężnych.

Spółki poinformowały w osobnych komunikatach, że w ramach wykonania zapisów aneksu spółka gruntowa zawarła przedwstępną umowę nabycia od Rank Progress prawa użytkowania wieczystego działek o powierzchni około 8,2 ha za 75,9 mln zł netto, powiększoną o podatek VAT. Zgodnie z zawartą umową przedwstępną spółka gruntowa oraz Rank Progress zobowiązały się do zawarcia w terminie do 31 grudnia 2019 roku warunkowej umowy sprzedaży, zawierającej warunek niewykonania prawa pierwokupu przez gminę Wrocław oraz do zawarcia odrębnej umowy przeniesienia własności po spełnieniu tego warunku.
Podczas transakcji firmie Rank Progress doradzała Kancelaria act BSWW.
Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

6. Konferencja Inwestycje na Rynku Nieruchomości Komercyjnych
16. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.