Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
MediaMarkt startuje na Młocinach
następny
Metropolie z największym potencjałem

reklama

Wytyczają trzecią linię metra

Opr./edited TC 21 maja 2019
Wytyczają trzecią linię metra
Warianty przebiegu trzeciej linii metra (mapa: Urząd M.St. Warszawy)
POLSKA Ruszył przetarg na opracowanie studium technicznego dla trzeciej linii warszawskiego metra. Analizie zostaną poddane warianty przebiegu linii M3 na odcinku od stacji Stadion Narodowy do stacji Gocław. Władze Warszawy ogłosiły także postępowanie dotyczące projektów budowy stacji Plac Konstytucji i Muranów.
– Postawiliśmy pierwszy krok zbliżający nas do budowy trzeciej linii metra w Warszawie. Wkrótce dowiemy się, który z proponowanych przez nas wariantów przebiegu linii M3 na Pradze-Południe jest zdaniem inżynierów najbardziej optymalny. Wyniki ich prac powinniśmy poznać za około 12 miesięcy, a wstępny raport już po trzech miesiącach – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.
Opracowanie udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przebiegu i lokalizacji stacji trzeciej linii metra na odcinku od Stadionu Narodowego do Gocławia wraz ze stacją techniczno-postojową Kozia Górka. Dostarczy również informacji o założeniach lokalizacyjnych, technicznych, własnościowych i szacunkowych kosztach inwestycji. Dzięki temu możliwe będzie podjęcie kolejnych prac przygotowawczych, tj. wykonanie badań geologicznych, opracowanie studium wykonalności, wykonanie projektów koncepcyjnych oraz projektów budowlanych. Analiza porównawcza wariantów musi zostać wykonana z uwzględnieniem kryteriów funkcjonalno-przewozowych (w tym wielkości przewozów i integracji różnych podsystemów transportowych), przestrzennych (kolizje z zagospodarowaniem), środowiskowych (oddziaływanie na środowisko i warunki zamieszkania), a także ekonomicznych.
Oferty w postępowaniu można składać do 25 czerwca. Kryteriami oceny będą:
- 58 proc. – cena,
- 18 proc. – doświadczenie koordynatora,
- 12 proc. – doświadczenie analityka ruchu,
- 6 proc. – doświadczenie planisty/urbanisty,
- 6 proc. – doświadczenie projektanta w branży konstrukcyjno-budowlanej.

Drugie postępowanie dotyczy pierwszej linii warszawskiego metra. W tym przypadku dokumenty także zostały już wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W ramach postępowania podzielonego na dwa niezależne zadania projektanci będą musieli wykonać prace przedprojektowe oraz przygotować projekt budowlany dla dwóch stacji: Plac Konstytucji i Muranów na pierwszej linii metra wraz z zaprojektowaniem niezbędnej rozbudowy lub przebudowy infrastruktury towarzyszącej. Wszystkie dokumenty muszą być przygotowane w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca powinien przyjąć rozwiązania projektowe minimalizujące wpływ budowy nowych stacji na eksploatowaną linię i otoczenie. Zgodnie z założeniami dla projektantów, w czasie pracy możliwe powinno być utrzymanie możliwości prowadzenia przejazdów eksploatacyjnych na linii M1 oraz dążenie do utrzymania przejezdności dla komunikacji zbiorowej i indywidualnej w czasie robót na powierzchni. Dokumentacja musi być przygotowana w taki sposób, by umożliwić zakończenie inwestycji do 2026 roku.
Oferty w przetargu można składać do 24 czerwca, kryteria ich oceny to cena (40 proc.) i doświadczenie projektantów (60 proc.).
Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

6. Konferencja Inwestycje na Rynku Nieruchomości Komercyjnych
16. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.