Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Marketing przy Bobrowieckiej
następny
Olimpijska forma Budimeksu Nieruchomości

reklama

Wschód lepiej skomunikowany

Anna Pakulniewicz 27 maja 2019

POLSKA Program Polska Wschodnia to ponad 3,6 mld zł na inwestycje w infrastrukturę drogową, w tym ponad 1,62 mld zł na rozwój komunikacji miejskiej w stolicach województw Polski Wschodniej. Dzięki środkom programu powstaną nowe drogi lub zostaną przebudowane istniejące o łącznej długości ponad 150 km dróg.

Województwo podkarpackie

W Rzeszowie i jego okolicy trwa budowa i przebudowa prawie 23 km dróg. Do użytku oddano sześć odcinków dróg o łącznej długości 16,7 km. Budowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej sprzyjać będzie oddanie do użytku ponad 6,5 km nowych dróg dla rowerów oraz parkingi typu Bike&Ride łącznie na 60 miejsc postojowych.

Województwo lubelskie

W Lublinie i jego bliskim otoczeniu jest budowanych i przebudowywanych ponad 28 km dróg. Kierowcy mogą już podróżować nowymi trzema odcinkami dróg o łącznej długości 5,9 km. Lublin realizuje cztery inwestycje transportu miejskiego, w ramach których rozbudowana zostanie sieć trolejbusowa, zaś komunikacja autobusowa zyska priorytet w postaci dodatkowych 15 km buspasów. Infrastruktura rowerowa wzbogaci się o kolejnych 15 km dróg rowerowych w mieście oraz trzy parkingi B&R na 120 miejsc postojowych. Powstanie także parking P&R z 54 miejscami postojowymi.

Województwo podlaskie

W Białymstoku i jego obszarze funkcjonalnym są budowane i przebudowywane ponad 53 km dróg. Powstały trzy odcinki dróg o łącznej długości 20,5 km. Białostockie inwestycje transportu miejskiego wpisują się w konsekwentnie realizowaną od 2004 r. koncepcję utworzenia Korytarzy Autobusu Wysokiej Jakości (KAWJ), mającą na celu utworzenie szybkich połączeń autobusowych między dzielnicami peryferyjnym i centrum Białegostoku. W tym celu w centrum miasta powstanie kolejnych ponad 11 km buspasów, zapewniających priorytet komunikacji miejskiej. Zadania infrastrukturalne uzupełnione zostaną o zakup nowoczesnego taboru autobusowego (60 szt.), planowany jest zakup pojazdów hybrydowych (6 szt.). Aglomeracyjna infrastruktura rowerowa (system obejmuje swym zasięgiem nie tylko sam Białystok, ale również sąsiednie gminy i jest integralną częścią systemu komunikacji publicznej) wzbogaci się o ponad 13 km dróg rowerowych. Powstanie również parking P&R na 100 miejsc postojowych. Ponadto pasażerowie będą mogli korzystać ze zmodernizowanego sytemu biletu elektronicznego, zostaną także wdrożone aplikacje zwiększające dostępność komunikacji miejskiej dla osób z ograniczoną mobilnością.

Województwo świętokrzyskie

W Kielcach i jego okolicy zostanie wybudowanych i przebudowanych prawie 40 km dróg. Do użytku oddano 4 odcinki dróg o łącznej długości 17,5 km. Główną kielecką inwestycją w zakresie transportu miejskiego transportu będzie Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów. Ponadto wdrożony zostanie inteligentny system transportowy wraz z budową niezbędnej infrastruktury, który skróci czas podróży komunikacją miejską. Przebudowane/rozbudowane zostaną wybrane odcinki ulic miejskich w celu dostosowania do potrzeb komunikacji miejskiej. Zakupionych zostało 25 szt. taboru o napędzie hybrydowym m.in. do obsługi komunikacją obszarów miasta dotąd nią nieobsługiwanych. Powstaną nowe pętle autobusowe, gdzie nastąpi integracja transportu zbiorowego, ruchu rowerowego i pieszego, czyli rozwój tzw. tzw. łańcuchów ekomobilności.

Województwo warmińsko-mazurskie

W Olsztynie i jego obszarze funkcjonalnym zostanie wybudowanych i przebudowanych prawie 8 km dróg. Do użytku oddano jeden odcinek o długości około 3 km. Główną olsztyńską inwestycją w zakresie transportu miejskiego będzie budowa drugiej linii tramwajowej łączącej południowe osiedla z centrum. Ponadto do rozbudowy łańcuchów ekomobilności w mieście przyczynią się planowane do zrealizowania zadania takie jak: budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP/PKS, wyznaczenie dodatkowych buspasów o długości prawie 5,5 km, jak również inwestycje w miejską infrastrukturę rowerową – wzbogacenie sieci dróg rowerowych o kolejne ponad 11 km oraz oddanie do użytku parkingu typu B&R z 32 miejscami postojowymi.

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

16. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
Garnitury na rowery. IV przejazd dyskusyjno - miastoznawczy
15. Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
19. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
Eurobuild Awards 2020
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.