Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Marketing przy Bobrowieckiej
następny
Olimpijska forma Budimeksu Nieruchomości

reklama

Wschód lepiej skomunikowany

Anna Pakulniewicz 27 maja 2019

Anna Pakulniewicz

Dziennikarz

+48 22 356 25 07
anna@eurobuildcee.com

Ania zajmuje się w redakcji głównie rynkiem nieruchomości w krajach bałtyckich, a także architekturą i urbanistyką w Warszawie oraz architekturą wnętrz i designem. Jest także współtwórcą Eurobuild TV. Do tej pory pracowała m.in. w redakcjach: TVN CNBC, PAP Insider, WBJ (The Observer), Poland Monthly, czy IMM. Anna ukończyła Stosunki Międzynarodowe w Szkole Głównej Handlowej oraz Studium Analiz Makroekonomicznych SGH. Studiowała także Filologię Litewską na UW.

POLSKA Program Polska Wschodnia to ponad 3,6 mld zł na inwestycje w infrastrukturę drogową, w tym ponad 1,62 mld zł na rozwój komunikacji miejskiej w stolicach województw Polski Wschodniej. Dzięki środkom programu powstaną nowe drogi lub zostaną przebudowane istniejące o łącznej długości ponad 150 km dróg.

Województwo podkarpackie

W Rzeszowie i jego okolicy trwa budowa i przebudowa prawie 23 km dróg. Do użytku oddano sześć odcinków dróg o łącznej długości 16,7 km. Budowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej sprzyjać będzie oddanie do użytku ponad 6,5 km nowych dróg dla rowerów oraz parkingi typu Bike&Ride łącznie na 60 miejsc postojowych.

Województwo lubelskie

W Lublinie i jego bliskim otoczeniu jest budowanych i przebudowywanych ponad 28 km dróg. Kierowcy mogą już podróżować nowymi trzema odcinkami dróg o łącznej długości 5,9 km. Lublin realizuje cztery inwestycje transportu miejskiego, w ramach których rozbudowana zostanie sieć trolejbusowa, zaś komunikacja autobusowa zyska priorytet w postaci dodatkowych 15 km buspasów. Infrastruktura rowerowa wzbogaci się o kolejnych 15 km dróg rowerowych w mieście oraz trzy parkingi B&R na 120 miejsc postojowych. Powstanie także parking P&R z 54 miejscami postojowymi.

Województwo podlaskie

W Białymstoku i jego obszarze funkcjonalnym są budowane i przebudowywane ponad 53 km dróg. Powstały trzy odcinki dróg o łącznej długości 20,5 km. Białostockie inwestycje transportu miejskiego wpisują się w konsekwentnie realizowaną od 2004 r. koncepcję utworzenia Korytarzy Autobusu Wysokiej Jakości (KAWJ), mającą na celu utworzenie szybkich połączeń autobusowych między dzielnicami peryferyjnym i centrum Białegostoku. W tym celu w centrum miasta powstanie kolejnych ponad 11 km buspasów, zapewniających priorytet komunikacji miejskiej. Zadania infrastrukturalne uzupełnione zostaną o zakup nowoczesnego taboru autobusowego (60 szt.), planowany jest zakup pojazdów hybrydowych (6 szt.). Aglomeracyjna infrastruktura rowerowa (system obejmuje swym zasięgiem nie tylko sam Białystok, ale również sąsiednie gminy i jest integralną częścią systemu komunikacji publicznej) wzbogaci się o ponad 13 km dróg rowerowych. Powstanie również parking P&R na 100 miejsc postojowych. Ponadto pasażerowie będą mogli korzystać ze zmodernizowanego sytemu biletu elektronicznego, zostaną także wdrożone aplikacje zwiększające dostępność komunikacji miejskiej dla osób z ograniczoną mobilnością.

Województwo świętokrzyskie

W Kielcach i jego okolicy zostanie wybudowanych i przebudowanych prawie 40 km dróg. Do użytku oddano 4 odcinki dróg o łącznej długości 17,5 km. Główną kielecką inwestycją w zakresie transportu miejskiego transportu będzie Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów. Ponadto wdrożony zostanie inteligentny system transportowy wraz z budową niezbędnej infrastruktury, który skróci czas podróży komunikacją miejską. Przebudowane/rozbudowane zostaną wybrane odcinki ulic miejskich w celu dostosowania do potrzeb komunikacji miejskiej. Zakupionych zostało 25 szt. taboru o napędzie hybrydowym m.in. do obsługi komunikacją obszarów miasta dotąd nią nieobsługiwanych. Powstaną nowe pętle autobusowe, gdzie nastąpi integracja transportu zbiorowego, ruchu rowerowego i pieszego, czyli rozwój tzw. tzw. łańcuchów ekomobilności.

Województwo warmińsko-mazurskie

W Olsztynie i jego obszarze funkcjonalnym zostanie wybudowanych i przebudowanych prawie 8 km dróg. Do użytku oddano jeden odcinek o długości około 3 km. Główną olsztyńską inwestycją w zakresie transportu miejskiego będzie budowa drugiej linii tramwajowej łączącej południowe osiedla z centrum. Ponadto do rozbudowy łańcuchów ekomobilności w mieście przyczynią się planowane do zrealizowania zadania takie jak: budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP/PKS, wyznaczenie dodatkowych buspasów o długości prawie 5,5 km, jak również inwestycje w miejską infrastrukturę rowerową – wzbogacenie sieci dróg rowerowych o kolejne ponad 11 km oraz oddanie do użytku parkingu typu B&R z 32 miejscami postojowymi.

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama
reklama

konferencje

5. Konferencja Inwestycje na Rynku Nieruchomości Komercyjnych
Łódź REdiscover
Garnitury na rowery - Łódź
4. Turniej Tenisa Stołowego
25. Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych
Eurobuild Awards 2019
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.