Wydanie:
polskienglish
zaloguj się | rejestruj konto
poprzedni
Polski elektryk na testach
następny
J.W. Construction Holding: 208/488

reklama

Czerniaków ma plan

Anna Pakulniewicz 08 lipca 2019
Czerniaków ma plan
Jezioro Czerniakowskie (fot. Google Maps)

POLSKA Rada m.st. Warszawy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Czerniakowa Południowego. Główną ideą dokumentu jest ochrona tego terenu przed chaotyczną, niekontrolowaną zabudową, przekonują przedstawiciele miasta.

Według włodarzy Warszawy plan ma za zadanie ochronić jeziorko Czerniakowskie przed wysuszaniem i przyczynić do jego zasilania czystą wodą. Nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Czerniakowa Południowego nie obejmuje rezerwatu „Jeziorko Czerniakowskie”, a jedynie fragment jego zachodniej otuliny. Obszar objęty planem o powierzchni około 90 ha położony jest na Mokotowie, w zakolu tarasu Wisły. W granicach planu można wyróżnić dwa podstawowe obszary: intensywnej zabudowy mieszkaniowej znajdujące na południu i obszary niezabudowane na północy. – (…) ustalenia służą ochronie jeziorka przed niekontrolowaną zabudową – zapewnia Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Według stołecznego ratusza ideą planu jest stworzenie nowoczesnego osiedla-ogrodu z pierścieniem niecek retencyjnych otoczonych zielenią, które ochronią sąsiedni rezerwat i zapewnia wysoki poziom lustra wody. – Plan charakteryzuje wyjątkowo duży udział zieleni, ekstensywna zabudowa i usługi społeczne. Zakłada również powstanie niezbędnej sieci drogowej i infrastukturalnej. Ważnym elementem planu jest wprowadzenie zespołu niecek infiltracyjnych i bioretencyjnych, czyli połączonych ze sobą dołów chłonnych, przechwytujących wody opadowe. Chronią one zasoby wodne, ograniczają odpływ wód opadowych, wzbogacają bioróżnorodność, tworzą enklawy o wysokich walorach krajobrazowych i rekreacyjnych – czytamy w komunikacie stołecznego ratusza. – Prace nad planem rozpoczęły się od bardzo rozległego, wnikliwego opracowania ekofizjograficznego i dopiero na tej podstawie powstały konkretne koncepcje, które były wielokrotnie poddawane dyskusji. Chcę podkreślić, że sprawy ekologiczne od samego początku były priorytetem – zapewnia prof. Krystyna Solarek, autorka projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czerniakowa Południowego.

Rejon Czerniakowa Południowego należy do strefy podstawowego układu przyrodniczego miasta. Na obszarze objętym planem znajdują się takie formy ochrony przyrody jak otulina rezerwatu przyrody „Jeziorko Czerniakowskie” i Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu. Część obszaru leży w granicach wyznaczonych w Systemie Przyrodniczym Warszawy jako Korytarz Wymiany Powietrza.

– Obszar ten obfituje w faunę, ale plan zabezpiecza szlaki migracyjne dla zwierząt i tworzy dla nich dogodne warunki. Jako Biuro Ochrony Środowiska zwracaliśmy na to wielokrotnie uwagę przy tworzeniu planu, czterokrotnie wydawaliśmy do niego opinię i mogę z satysfakcją powiedzieć, że praktycznie wszystkie nasze uwagi i postulaty zostały w nim uwzględnione – mówi Paweł Lisicki, wicedyrektor Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy i dodaje: chcę zauważyć również, że dla rezerwatu „Jeziorko Czerniakowskie” istnieje plan ochrony, wykonany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Plan ten był opiniowany przez Radę m.st. Warszawy. Miasto złożyło do niego wiele uwag, które w większości zostały uwzględnione. Mogę zapewnić, że miejscowy plan dla tego terenu jest zgodny z zapisami planu ochrony rezerwatu „Jeziorko Czerniakowskie” – deklaruje Paweł Lisicki.

W zakresie wymogów ochrony środowiska wprowadzono w planie minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej. Dla obszaru w granicach otuliny rezerwatu „Jeziorko Czerniakowskie” zdefiniowano ją jako grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce, które pozostają niezabudowane i nieutwardzone. W szczególności, za powierzchnię biologicznie czynną nie uznaje się zieleni projektowanej na dachach i ścianach budynków, budowli nadziemnych i podziemnych.

Newsletter
Jeśli chcesz mieć więcej informacji tego typu, zapisz się na newsletter


reklama

Pozostałe wiadomości

03 marca 2020

Zielona nagroda dla M1

17 października 2019

Zielone budownictwo z nagrodami

31 lipca 2019

Pasieka w biurowcu

27 czerwca 2018

Bobrowiecka doda energii

28 lutego 2018

Naładuj Teslę w hotelu

24 listopada 2017

Zielony Accent uhonorowany

02 października 2017

Taras dla pracowników

20 października 2015

Neinver redukuje zużycie energii

reklama

konferencje

11. Konferencja Polski Rynek Biurowy. Trendy i Prognozy.
15. Doroczny Turniej Tenisa Eurobuild CEE
19. Doroczny Turniej Golfa Eurobuild CEE
16. Konferencja Magazynów i Logistyki w Europie Środkowo - Wschodniej
Garnitury na rowery. IV przejazd dyskusyjno - miastoznawczy
Eurobuild Awards 2020
reklama

reklama
O nas Kontakt Polityka prywatności Archiwum Newsletter
Copyright 2017 EuroCEE. All rights reserved.